فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متون حقوقی سند وکالت جامع ۲

مورد وکالت: انجام کلیه معاملات قطعی و رهنی و شرطی و صلح و مصالحه و اجاره و استیجاره و افراز و تفکیک و تقسیم و فک رهن و ابطال و اقاله و هبه و فسخ و وقف و تنظیم هرگونه سند و اقرار و تعهد و قرارداد و معوض و تضمین از اموال و املاک تملیکی موروثی موکل شامل کلیه اموال منقول و غیر منقول موکل ( باستثناء فروش وسائط نقلیه موتوری و اتومبیل ) در هر زمان و تحت هر پلاک ثبتی در هر محل و هر حوزه ثبتی با هر مدرک عادی و رسمی که باشد چه در گذشته و چه آینده با هر کس و هر شخص اعم از حقوقی و حقیقی و با در نظر گرفتن هر مدت و هر شرط و تعهد و مبلغ و مال الرهانه و مال الاجاره و ثمن و مال الصلح که وکیل صلاح و مقتضی بداند چه آنکه موکل معامل باشد یا متعامل و دریافت و پرداخت وجوه معاملات و وصول مطالبات از اشخاص حقیقی یا حقوقی و با در نظر گرفتن و رعایت مقررات معاملات و اخذ وجوه معاملات و اسقاط کافه خیارات متصوره حتی خیار غبن فاحش حتی به علی مراتبه و الزام به کشف فساد و تحویل و تحول مورد معامله تا آخرین مرحله و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به موارد وکالت و اخذ هرگونه گواهی واریز مالیات بر ارث انحصار وراثت و پرداخت کلیه هزینه های متعلقه و مراجعه به ادارات و مخابرات و شهرداری و ثبت و دارائی و کشاورزی و جنگلبانی و هیئت ۷ نفره و سه نفره زمین و سایر نهادها و سازمانها و تعاون ملی و اداره گذرنامه و سفارت خانه ها و آژانس های مسافربری و سازمان هواپیمایی و غیره و پرداخت کلیه بدهی های موکل اعم از مالیات و عوارض و بیمه و اخذ مفاصاحساب و استعلام و گواهیهای لازم و درخواست صدور و اخذ سند مالکیت و یا المثنی و تعویض و اصلاح اسناد مالکیت و مراجعه به هیئت هاو کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در رابطه با اخذ سند مالکیت بنام موکل و امضاء دفتر توافق و مراجعه به اداره راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک و انجام کلیه تشریفات مربوطه و فک پلاک خودروهای موکل ویا اخذ پلاک بنام موکل همچنین ثبت نام و خریدهر نوع وسیله نقلیه با هر نوع مشخصات از هر کارخانه یا مراجع توزیع و فروش بنام مو کل و تحویل گرفتن و شماره گذاری نمودن وسائط نقلیه متعلق به موکل و اخذ کارت و شناسنامه و اعلام وضعیت و دفترچه مالکیت و پلاک وسیله نقلیه با هر شماره و مشخصات ، شاسی و موتور که باشدو اخذ عدم خلاف و برگه خلافی و معاینه فنی و پرداخت جرائم مربوط با حق مراجعه به ادارات ثبت احوال و راهنمائی و رانندگی و نیز پلیس + ۱۰ جهت تقاضا و اخذ گواهی نامه موتورسیکلت و پایه ۲ و پایه ۱ بین المللی ،اصل یا المثنی و مراجعه به کلیه گمرکات با حق اعتراض به شکایات و تخفیف جرائم و پرداخت جریمه و اقدام به ترخیص اتومبیل و تحویل گرفتن از هر نوع مرجع پارکینگ ها و دریافت و تعویض و تقاضای المثنی ،شناسنامه و کارت ملی و تقاضا و اخذ گواهی تجرد و گواهینامه ی موکل و دریافت کلیه اسناد تفکیکی و افرازی و پرداخت کلیه وجوه و دیون دیوانی تودیع وجوه در صندوق ثبت و دادگستری و برداشت وجوه تودیعی و دریافت اضافه پرداختی ها و مراجعه به دفاتر و آژانس های فروش بلیط جهت تهیه هر نوع بلیط از هرنوع وسیله بنام موکل و یا مسترد داشتن بلیط های تهیه شده و تغییر تاریخ بلیط و دریافت وجه بلیط های موکل از هر یک از آژانس ها و شرکتها ی هواپیمایی و راه آهن و اتوبوس رانی اعم از ارزی و یا ریالی و وصول وجه با حق بیمه نمودن اموال و دارایی های موکل نزد هر یک از شرکتهای بیمه با هر شرایط و در صورت وقوع خسارت وارده به هر مبلغ و همچنین مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تقاضای تنظیم سند ازدواج و جاری نمودن صیغه ازدواج با هر شخصی که وکیل صلاح بداند و مراجعه به ستاد فرمان امام (ره) و دادگاه انقلاب اسلامی وکلیه دادگاهها ی عمومی تهران و شهرستان ها و دادگستریها مراجعه به دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور دادستانی انقلاب و عمومی و شوراهای حل اختلاف شهرداریهای مناطق زمین شهری جنگلبانی و تهیه و تسلیم مستندات لازمه و اعزام نماینده و مهندس و کارشناس به محل وقوع ملک و تفکیک و تجمیع و افراز وتحدید حدود و اصلاح مساحت و امورات از ثبت مربوطه ونیز مراجعه به سایر ادارات و موسسات دولتی و ملی و نهادهای موجود و یا نهادها یا موسساتیکه بعداً بوجود آید و سایر مراجع ذیصلاح و نواحی مربوطه جهت اخذ هرگونه گواهی و استعلام و تسویه حساب و رونوشت واخذ اسناد مالکیت اعم از اصل یا المثنی و سایر مدارک مورد لزوم و صدور اجرائیه و اخطاریه و تعقیب عملیات و توقیف اشخاص و یا اموال آنها تا اخذ نتیجه و اخذ اسناد و قبوض رسمی و تودیعی و مراجعه به هر یک از ادارات و نهادها و شرکتهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای وصل انشعاب برای املاک موکل و دریافت صورتحسابهای مربوطه از هر یک از آنها و تعیین محل و نصب و پرداخت هزینه های قانونی اعم از تسهیلات و یا ودیعه ونیز تقاضا و اخذ پروانه ساختمان و تهیه نقشه و معرفی مهندس ناظر سپردن تعهدات لازم تا آخرین مرحله وتصرف امضاء فرم ها و اخذ پایان کار ساختمان و در صورت لزوم حضور در کمیسیون و یا دادگاههای رسیدگی به تخلفات ساختمانی و دفاع از حقوق موکل و مراجعه به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و افتتاح هر گونه حساب در هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل کشور در ارتباط با اخذ تسهیلات بانکی جهت احداث بنا یا خرید هر نوع ملک اعم از خانه یا آپارتمان و مغازه و سرقفلی و نیز مراجعه به تعاونی مسکن تهران و شهرستان ها و سایر مناطق جهت انجام کلیه امور اداری مربوطه و مراجعه به کلیه مدارس و دانشگاهها و موئسسات علمی و ادارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و فناوری در سراسر کشور جهت دریافت مدرک تحصیلی و مراجعه به امور اداری و مالی و حسابداری و کارگزینی و امور دانشجویی و امور فارغ التحصیلان با حق اخذ دانشنامه و اوراق و مدارک و گواهی ها و مستندات و مدارک و رونوشت مصدق اعم از اصلی یا المثنی و دریافت ریز نمرات و عنداللزوم سپردن تعهدات و دادن رسید و امضا ذیل اوراق و اسناد حتی در دفاتر اسناد رسمی جهت انجام هر گونه تعهد و گواهی امضا و تعهد ریزنمرات و اجرای تمامی تشریفات مقدماتی و قانونی آن و اقدام به تسویه حساب با دانشگاه مذکور و تمامی ادارات و مراجع تابعه و پرداخت هزینه ها همچنین مراجعه به کلیه ادارات و نهادها و سازمانها جهت انجام هرنوع امور و دریافت هرگونه اوراق و اسناد و مدارک که از بدو الی ختم و مراجعه به هر مقام صلاحیتدار که در این خصوص مراجعه به ایشان لازم و ضروری تشخیص داده شود . و خریداری نمودن هر ملک و تحت هر پلاک ثبتی که تعیین گردد و تمدید و تجدید و بستن حسابها و اخذ وجه و برداشت از کلیه حسابهای موکل ولو کرارا درخواست و اخذدفترچه و حساب جدید یا المثنی آن و صدور و ظهرنویسی چک وسفته و سایر اسناد بانکی و مزایده و قبول مزایده اموال و ترخیص و پاساوان کالاهای وارده و صادره بنام موکل و فسخ و ابطال و تجدید و تمدید اسناد و افتتاح حساب بانکی بنام موکل اعم از سپرده و یا پس انداز قرض الحسنه و مدت دار و یا سپرده ریالی و ارزی و غیره دریافت و پرداخت وجه به حسابهای مفتوحه و یا هر نوع حساب‌هایی که قبلاً موکل در هر یک از بانکها و موسسات داشته و دارد تحت هرشماره که باشدو مسدود نمودن هر یک از حسابهای بانکی شخصی موکل که وکیل صلاح بداند و اخذ کلیه موجودی آنها و امضاء کلیه اسناد و اوراق بانکی و قبول تعهدات برواتی و سفته و ظهر نویسی آنها ونیز مسدود نمودن حسابهای موکل و اخذ هر مبلغ وام از هر یک از موسسات مالی و اعتباری و صندوقها و بانکها و بستن هرگونه قرارداد با هر یک از بانکها و موسسات و غیره بر اساس عقود اسلامی و صدور و امضاء چک ها و اوراق و اسناد دیگر بانکی به هر میزان و مبلغ با حق ظهرنویسی و امضاء چکهائی که در وجه یا بنام موکل صادر شده باشد و اخذ وجوه آن چکها و در صورت عدم موجودی یا عدم تکافوی موجودی چکهای سایرین اخذ مانده موجودی و دریافت گواهی نامه های برگشتی ، چک های بلامحل از بانک و تمدید مدت های هریک از سپرده های مزبور و اخذ سود یا پاداش های مربوطه و احتمالا جوایز ناشیه از آن و درخواست و دریافت دسته چک ها و درخواست ابطال و صدور کارت عابر بانک جدید و دریافت رمز جدید و دفترچه ها و رسید ها و اخذ صورتحسابها و و صورت موجودی ها و احتمالا اعتراض بر آن و دستور پرداخت به بانک جهت برداشت از آن حساب ها حتی به عنوان هزینه ها و کارمزد ها و تادیه هزینه های قانونی و گروگذاردن املاک و اموال موکل تحت هر پلاک ثبتی نزد آنها بنحویکه مقررات بانکها و موسسات ایجاب نماید بنفع خود وکیل یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و تفویض وکالت و وصایت بلاعزل با حق فروش در حیات و ممات موکل ببانک و موسسات و مراجع وام دهنده با حق توکیل و اخذ وجوه بنام و بنفع موکل یا خود وکیل و قبول شرایط و مقررات بانکی بهر مدت که باشد و انجام تشریفات قانونی آن تا آخرین مراحل و نیز مراجعه به کلیه محاکم و دادگاههای عمومی و عام و مجتمعهای قضائی و دادگستری و دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب و نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیصلاح با هر خواسته و اعلام جرم یا تقدیم هر گونه دادخواست و عرضحال و شکوائیه اعم از حقوقی و جزائی و غیره با هر خواسته و مضمون و مفادیکه وکیل لازم بداند جهت طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و جوابگوئی دعاوی اشخاص و در صورت لزوم عزل و نصب وکلای رسمی و غیر رسمی قبلی و آتی جهت انجام کلیه تشریفات قانونی آن از جلب شخص ثالث ورود ثالث و دفاع از دعوی ثالث و تعیین حکم و داور و مصدق و کارشناس و ارزیاب و اعتراض به احکام و نظر ارزیاب و رد عرضحال اعاده دادرسی در کلیه مراحل دادگاهی از بدوی تا پژوهشی و فرجام و تشخیص دیوان عالی کشور و دفاع از حقوق موکل در تمام مراحل اداری و یا قضائی با حق صلح و سازش و اقدام بصدور اجرائیه و تعقیب جریان اجراء تا اخذ نتیجه و اخذ حکم و محکوم به و خسارات احتمالی و حق بیمه با حق دریافت هر گونه مدرک و سایر مستندات مربوطه نسبت به اموال و املاک موکل و سپردن تعهدات لازم و دادن رسید و امضاء هر گونه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و با حق داشتن کلیه اختیارات در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی در صورت لزوم حضور در جلسات مزایده و قبول مال مورد مزایده بنام موکل و مراجعه به اداره ثبت اسناد جهت اخذ سند مالکیت مشاعی مفروزی و المثنی و مراجعه به وزارت بازرگانی و انجام کلیه امور بازرگانی و نیز استرداد وجه مطالبات به هر میزان و به هر مبلغ از هر سازمانی و خرید و فروش هر نوع سهم و سهم الشرکه از هر یک از شرکتها به هر مبلغ و تحت هر شرایط بنام موکل و اخذ سود سهام و همچنین تاسیس و انحلال هر نوع شرکت به هر نام و تنظیم اساسنامه و به ثبت رسانیدن آن تا آخرین مرحله و تعیین هیئت مدیره و قبول هر نوع سمت برای موکل در شرکتها و حضور در جلسات و مجامع عمومی و فوق العاده و انجام امور مربوط به شرکت با داشتن اختیاراتیکه خود موکل در شرکت داشته یا خواهد داشت و بستن هر نوع قرارداد از طرف موکل با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و اقدام به تخلیه موارد اجاره و خلع ید از مستاجر یا مستاجرین و تصرف و تحویل و تحول املاک و تعدیل مال الاجاره و سپردن هر گونه تعهد و تضمین و الزام در مورد مواد ( ۶ و ۸ قانون زمین شهری ) و دیگر مقررات راجع به قانون مزبور به هر نحو و ترتیب که لازم باشد و با حق اخذ گواهی در کمیسیون ماده ۱۲ و ابلاغ رای بوکیل و اعتراض به رای کمیسیون مزبور بهر نحویکه وکیل لازم بداند و مراجعه به اداره بورس و اوراق بهادار و نیز خرید و فروش سهام شرکتهائی که در بورس پذیرفته شده اند و همچنین اخذ اوراق مشارکت متعلق به موکل که امانتاً نزد هر یک از بانکهای مجاز کشور سپرده میباشد و دریافت سود اوراق مربوط و اصل اوراق مشارکت و وجوه مربوط به آنها در سررسید مدت یا قبل از سررسید به هر طریقی که وکیل مصلحت بداند و امضاء هر گونه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و انجام کلیه تشریفات لازمه قانونی دیگر اعم از آنچه بصراحت دراینورقه قید گردیده یاغیر مصرح بنحویکه درهیچ یک از مراحل وموارد فوق نیازی بحضوروامضاء واجازه مجددموکل نباشد. حدود اختیارات: وکیل نامبرده در انجام تمامی مورد وکالت دارای اختیارات تامه ومطلقه وتمام است وهر امضاء وعمل واقدامی که بنماید بمنزله اقدام وامضاء وعمل خود موکل صحیح ونافذ ومعتبراست ونیازی به حضور یا کسب اجازه مجدداز موکل ندارد.این وکالت صرفا در راستای انجام امور قضایی قابل توکیل به وکلای رسمی دادگستری میباشدو این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *