فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت جامع :

متن حقوقی سند وکالت جامع شامل تمامی اختیارات کاری و فروش : مورد وکالت : مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیردولتی و وابسته اعم از وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و نهادها و نیروهای انتظامی ، پلیس + ۱۰ ، اداره آگاهی و دادگستری و دادگاههای عمومی اعم از انقلاب و غیره و دادسراها و اجرای احکام جزائی یا حقوقی و شوراهای حل اختلاف و حکمین و ادارات ثبت اسناد و املاک و شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی و اداره ثبت احوال و اداره گذرنامه و شهرداریها و فرمانداریها و بخشداریها و دارایی و دهبیاری ,تعاون ملی و آموزش و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مراکز تحصیلی و بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون و اداره اوقاف وامور خیریه و امنای موقوفات کشور ، جمعیت هلال احمر ، پزشکی قانونی ,وزارت مسکن و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، بنیاد شهدا و جانبازان ,کانون بازنشتگان تحت هرعنوان ,مرکز خدمات کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی ، مدیریت امور اراضی ، جنگلبانی ، اداره منابع طبیعی ، دهیاری ، شرکتهای بیمه و شعب مربوطه ، اداره کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی ، اتحادیها ، مجمع امور صنفی و بیمه و کار و امور اجتماعی و بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها و صندوقهای قرض الحسنه و کلیه شعب مربوطه ، شرکت سهامی مخابرات و اداره کل مخابرات ایران (اداره نگهداری ارتباطات سیار) ، تلفن همراه (موبایل) ، دفاتر پستی ، دفاتر خدمات قضایی ،دفاتر خدماتی وامور مشترکین ، دفاتر پیشخوان دولت و اداره پست و شرکتهای آب و فاضلاب و برق و گاز و ادارات حج و زیارت و دفاتر زیارتی و آژانسهای مسافرتی و دفاتر اسناد رسمی و اداره راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری و نمایندگیهای تولید یا فروش خودرو در سراسر کشور و سایر دوایر تابعه آنها و مراجع مربوطه و بخشهای ذیربط و انجام سایر تشریفات قانونی و رفع کلیه موانع و روادع قانونی و اقدام بانجام کلیه امور مالی و مالیاتی و اداری و معاملاتی و بانکی و تحصیلی و قضایی (اعم از حقوقی وکیفری) موکل وانجام کلیه عقود و معاملات از قبیل خرید و فروش ، رهن و اجاره بیع قطعی ، قطعی توام با رهن ، بیع شرط ، معاوضه ، اقاله ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، مزارعه ، مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه و امانت ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان ، حواله ، صلح ، صلح حقوق ، رهن و وثیقه ، هبه ، اعاده مالکیت ، اخذ به شفعه ویا اسقاط حق شفعه ، اسقاط شرط ، وصیت ، تقسیم ، حق انتفاع (عمری ، رقبی ، سکنی) حق ارتفاق و هرگونه عقد دیگر معین یا نامعین و غیره با هر یا از هرشخص حقیقی یا حقوقی حتی از یا بخود اعم از بلاعوض یا باعوض در مقابل هرمبلغ و مال و بهرشرط یا مدت و تعهد و بهرنحو و کمیت و کیفیت جزئا” یا کلا” ، مشاعا” یا مفروزا” و یا منفکا” و عرصتا” و اعیانا” و عینا” و منفعتا” و سرقفلی (درصورت وجود) و اعلام موافقت با انتقال و صلح سرقفلی در کلیه املاک موکل که سرقفلی آن متعلق بغیر بوده و عین آن متعلق بموکل است با آب و برق و گاز و تلفن مربوطه اعم از آنکه موکل طرف ایجاب و معامل یا قبول و متعامل باشد و اعم از اموال منقول ((باستثنای انتقال دادن یا منتج به انتقال دادن وسائط نقلیه موتوری)) و غیرمنقول و اموالی که درآینده در مالکیت موکل قرار خواهد گرفت ملکی و موروثی موکل با هرگونه مستحدثات فعلی و آتی تحت هر پلاک ثبتی و حق الاشتراکها و حق الامتیازها و وام و ودیعه تلفنهای ثابت و سیم کارتهای تلفن همراه و حق الویت و فیشهای ثبت نامی تشرف حج عمره و تمتع و سایر حقوق مرئی یا نامرئی و اوراق سهام شرکتها و اتحادیه ها و موسسات و اوراق بورسیه (سابق و لاحق) باحق تکرار ، تجمیع ، تحدید ، تفکیک یا افراز ، اصلاح و بهبود وضع ، تفاسخ ، تقابل ، تقایل ، تجدید ، تمدید ، تحویل ، تبدیل ، تناوب ، تهاتر ، تغییر ، تعمیر ، فک ، فسخ ، ابطال ، تادیه و تسلیم ، دریافت یا پرداخت ، تحویل و تسلیم ، تخلیه و تحویل ، قبض و اقباض و امضا هرگونه سند و قرارداد عادی و رسمی دراین رابطه و حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضا اوراق و ثبت دفتر و در یافت گواهی عدم حضور و اعمال و اسقاط کافه خیارات خصوصا” خیار غبن هرچند فاحش و سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو بعنوان تضرر و غیره و شناسایی انتقال دهندگان و قبول مسئولیت شناسایی آنان و قبول شروط و سپردن تعهدات و پرداخت و اخذ وجوه و اجور و مطالبات موکل ناشی از معاملات فوق الذکر و یا هرمدرک عادی و رسمی و تجاری و اداری وغیره اصلا” و اجورا” و خسارتا” اعم از وجه نقد و سپرده ها نزد مراجع رسمی و دولتی ویا غیره و از طریق مراجع ذیصلاح و دریافت وجوه تودیعی در بانکها (که بنام و بنفع موکل در رابطه با مورد وکالت میباشند) و اقرار به دریافت وجوه و بهاء معاملات و ایصال کلیه وجوه دریافتی به موکل درقبال اخذ رسید کتبی و درصورت قرار گرفتن تمام یا قسمتی از املاک موکل در طرحهای عمرانی و غیره و مذاکره و صلح و سازش با اداره و سازمان مربوطه و پرداخت یا در یافت ثمن معامله ، اخذ بهای ملک یا هرگونه ملک و مستغل معوض در هرکجا و بهرمتراژ و تحت هرقید و شرط بنام و برای موکل با هرکس دیگر حتی خود وکیل و همچنین دریافت مبیع ،انجام امور مربوطه بشرح بالا و تادیه کلیه هزینه ها و ودایع احتمالی و اخذ مفاصاحسابها و گواهیها و مجوزات و اخذ پاسخ استعلامیه ها و اخذ پروانه تخریب بنا و پروانه ساختمان و خرید تراکم و اضافه اشکوب و تغییر وضعیت و کاربری ملک و تهیه نقشه و معرفی مهندسین مشاور و مهندسین ناظر و محاسب و طراح و اداره نمودن عملیات ساختمانی از هرحیث و اخذ هرگونه مصالح ساختمانی و بهداشتی و تاسیساتی و خدماتی بدون استثنا و سهمیه از مبادی توزیع و تخریب یا تجدید بنا و احداث ابنیه و اخذ گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان و حضور درکمیسیونها اعم از مالیاتی ، ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون توافق در شهرداری و ماده ۵ و ۱۲ زمین شهری و شورای عالی مالیاتی و کمیسیونهای مالیاتی و تجدیدنظر و حل اختلاف مالیاتی و محاکم قضائی و غیره و اعتراض به تشخیص ها و دفاع از حقوق موکل و پاسخگویی درخصوص تخلفات ساختمانی و رفع تخلفات و پرداخت عوارض و جرائم مربوطه یا تعهد پرداخت آنها و خرید و نصب و تفکیک انشعابات تلفن و آب و فاضلاب و برق و گاز و رتق و فتق امور مربوطه و اقدام به اخذ اسناد مالکیتهای تکبرگی ویا المثنی ها نسبت به املاک ملکی و موروثی موکل و دادن رسید باحق تکمیل فرمها و تقاضانامه ها و امضاء ذیل آنها و امضا اوراق استشهادیه مربوطه و گواهی امضا فرمهای مربوط به آن و عنداللزوم تهیه و تسلیم نقشه و کروکی و ارائه مدارک لازم و معرفی محل ملک و تقاضای اعزام کارشناس و نماینده و نقشه بردار به محل ملک وتادیه هزینه های مربوطه و اخذ رسید و افراز و تفکیک و تجمیع املاک ملکی و موروثی موکل و تعیین و اصلاح حدود و ابعاد ملک و مندرجات اسناد و مدارک و باحق تنظیم اقرارنامه اصلاحی و نیز تائید و تنفیذ و تسجیل مفاد صورتمجلس تفکیکی و افرازی و تجمیعی و اصلاحی و امضا ذیل صورتمجلس تفکیکی و افرازی و تجمیعی و اصلاحی و اخذ صورتمجلسها و اخذ اسناد مالکیت تفکیکی و افرازی و تجمیعی و مشاعی و المثنی و اسناد مالکیت صادره پس از تنظیم تقسیم نامه و دادن رسید و درصورت لزوم استفاده از مزایای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و صدور اخطار و اجرائیه علیه بدهکاران و مستاجرین و متصرفین و متعرضین مورد وکالت اعم از سابق و لاحق و تعقیب عملیات اجرائی تا آخرین مرحله و انجام کلیه امور ثبتی و اجرائی درخصوص پرونده های مطالباتی موکل اعم از چک و سفته و غیره و تعقیب پرونده ها درتمام مراحل و معرفی و توقیف هرنوع مال منقول و غیرمنقول و غیر آن و اجرای حراج و مزایده و کارشناسی و قیمت گذاری اموال و قبول یا رد نظر کارشناسان و شرکت در جلسات حراج و مزایده و درصورت لزوم خرید اموال بهرمبلغ و قید و شرط یا قبول و تملک اموال یاد شده بنام و برای موکل درقبال تمام یا بخشی از مطالبات موکل و اخذ محکوم به بهرنحو مقتضی و پرداخت یا استرداد مابه التفاوت و تادیه هرگونه حقوق دولتی و تصرف و تملک اموال و انتقال رسمی آنها بنام و برای موکل یا هرشخص دیگر که وکیل صلاح بداند و دادن رسید امضا هرگونه نامه و درخواست و صورتجلسه و هرگونه سند عادی و رسمی دراین رابطه بشرح بالا و پاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه موکل (سابق و لاحق) و اقامه دعوی علیه هرشخص حقیقی و حقوقی حتی ثبت و شهرداری و دارایی و بیمه و مسکن و شهرسازی و سایر ادارات دولتی درتمامی مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و تقدیم لایحه و دادخواست و اعلام جرم یا گذشت و رضایت و جوابگوئی و تعقیب و پیگیری پرونده های مربوطه و اخذ احکام صادره از مراجع فوق و دریافت ابلاغیه احکام صادره به وکالت از طرف موکل و امضا ذیل آنها درتمام مراحل رسیدگی از بدو تا ختم و اخذ نتیجه قطعی و مطلوب و بازداشت و رفع بازداشت و تامین دلیل ، تامین خواسته و وصول وجه آن و احتمالا” خسارات و درصورت وصول اعلام گذشت و رضایت و تقدیم دادخواست ضرر و زیان باحق اعتراض به آراء و قرارهای صادره و واخواهی و تجدیدنظرخواهی و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی ، مصالحه و تعیین وکیل سازش و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و مصدق و کارشناس ولو به قید قرعه ، اقرار در ماهیت دعوی یا به امری که کاملا” قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، استرداد دادخواست ، ادعای اعسار ، ادعای جعل و تردید و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل و صلح و سازش و ترک دعوی و مختومه نمودن پرونده ها و توکیل بغیر ولو کرارا” و جلب و ورود ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث و یا اعتراض ثالث ، قبول یا رد سوگند و اقامه و پاسخگویی دعوای تقابل و خسارت و دفاع از دعوی نامبرده و تقاضای صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرائی و اجرای قرارها ، معاینه محل ، تحقیق محلی ، تنظیم و امضاء اوراق استشهادیه و جرح یا رد شهود و دادرس و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل و ایصال آن بموکل و با داشتن کلیه اختیارات مصرحه درمواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب باحق اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از آراء قطعی شده و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری یا فسخ و جایگزینی آن ولو کرارا” و شرکت درتمامی کمیسیونها و هیاتهای حل اختلاف و تجدیدنظر و فنی و تشخیص وغیره و مراجعه به مراجع ذیصلاح و ارائه مدارک لازم و انجام مکاتبات با مراجع ذیصلاح و اخذ استعلامات لازم و انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری مربوطه و امضا هرگونه تعهد و ضمانت و رضایت نامه و گواهی امضا درحیطه موضوع وکالت ، استرداد پرداختیها یا اضافه تادیه شده ها و تنظیم یا امضای ترازنامه ها و عملکردها ، بیلانها ، حسابهای سود و زیان ، اظهارنامه های مالیاتی حتی تعاون ملی و غیره و اخذ سودها و بهره ها و کارمزدها و جوایز و منافع ، تعیین و تغییر اقامتگاه ، اقاله ، حیازت ، نگهداری و وفا به عهود ابرا ، تبدیل تعهد ، رویت یا قبول تهاتر ، تنفیذ و تائید و تسجیل یا تکذیب درخواست قسم ، نظارت معاضدت ، تملیک باحق قبول وکالت از اشخاص حقیقی و حقوقی بنام موکل و انجام آن وکالتنامه هائی که بموکل داده شده است یا داده بشود برطبق مفاد همان وکالتنامه ویا عزل نمودن آن وکلا وتفویض هرنوع وکالت باحق توکیل بغیر باحق ایصا بغیر ولو کرارا” به دیگران ولو بلاعزل باحق رجوع یا عزل و برکناری آنان یا جایگزینی آنان ولو از طریق محاکم دادگستری و انجام امورات مربوطبه حصر وراثت و مالیات بر ارث و اخذ آنها باحق مراجعه به هریک از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی ها و کلیه شعب مربوطه تقاضا و اخذ هرگونه وام و تسهیلات و اعتبار بهرمبلغ و با هرمیزان سود و مدت و قید و شرط در قالب عقود اسلامی و عملیات بانکداری بدون ربا اعم از مشارکت و فروش اقساطی و جعاله و غیره و برهن و وثیقه قراردادن کلیه اموال و املاک و سپرده های موکل نزد آنها (بنفع موکل یا وکیل یا هرکس دیگر که وکیل صلاح بداند) و تفویض وکالت بلاعزل و وصایت در فروش مورد رهن به مرتهن و اخذ وجوه وام و درصورت لزوم افتتاح حساب دراین رابطه و یا افتتاح حساب مشترک با بانکها و دریافت از آن حسابها و اخذ و تعویض دفترچه و پرداخت اقساط مربوطه (وامهای سابق و لاحق) باحق تبدیل قرارداد مشارکت به فروش اقساطی بهرنحو و کیفیت و تنظیم و امضا هرگونه سند و قرارداد عادی و رسمی و بانکی و تکمیلی و تمدیدی و سفته و ضمانت نامه بانکی و غیره در رابطه با وامها و تسویه حساب با مرتهنین و فک و فسخ کلی یا جزئی اسناد و قراردادهای بانکی یاد شده و حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضا ثبت و سند مربوطه دراین خصوص و انجام کلیه امور بانکی موکل (حسابهای سابق و لاحق) اعم از افتتاح و برداشت و واریز و بستن هرگونه حسابهای اعتبارات اسنادی و انواع حسابهای ارزی و ریالی با بهره و بدون بهره و سپرده اعم از بلندمدت و کوتاه مدت و قرض الحسنه و جاری و اینترنتی و الکترونیکی و غیره نزد هر بانک ایرانی و خارجی و بانکهای خصوصی و دولتی وموسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی ها و کلیه شعب مربوطه و حساب صندوق ، از کلیه حسابهای موکل و حسابهای مفتوحه فوق نزد کلیه بانکهای خصوصی و دولتی وموسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی ها و کلیه شعب مربوطه بهرمبلغ و بهرمقدار و بهرمیزان اعم از اصل و سودهای احتمالی و سپرده ها و حقوق و هرگونه پاداش و عیدی و کمکها و مزایا و یارانه چه نقدی و چه غیرنقدی و بن ها و جایزه و غیره ( برداشت حقوق و بازنشستگی )ولو با اصدار و امضا و اخذ چکها و وجوه آن و اخذ موجودیها و دسته چکها و دفترچه ها و سپرده ها و رسیدها و تعویض و تمدید یا تجدید نمودن سپرده ها و دفترچه ها و صدور ، ظهرنویس و امضا چکهائی که بنام موکل صادر شده باشد و انجام امورات مربوطبه ثبت چک در سامانه صیاد و سایر سامانه های مربوطه و اخذ کد رهگیری و اخذ وجوه و یا دریافت گواهینامه های برگشتی بانک و چکهای بلامحل درصورت نداشتن موجودی یا عدم تکافوی موجودی و اخذ صورتحسابها و رسیدگی و اعتراض به آنها و امضا اوراق و اسناد و سوشها و ته سوشهای مربوطه و دادن رسید و درصورت حواله ببانک دیگر مراجعه ببانک مربوطه و دریافت آن به کیفیت مرقوم و همچنین انجام و درخواست کلیه خدمات بانکداری مدرن اعم از (پیامک ، تلفنبانک ، اینترنت بانک ، ایمیل بانک و غیره) و خدمات کارت نقدی و دریافت رمز و فعال سازی اینترنت بانک و تلفنبانک و غیره و دریافت کارت عابر بانک و رمز وکدهای مربوطه باحق تکمیل و امضاء ذیل تقاضانامه و فرمهای مربوطه و همچنین درصورت سوختن و مفقودی و فقد و انقضای مدت اعتبار کارت عابر بانک تقاضای صدور مجدد کارت عابر بانک و اخذ رمز جدید و کدهای مربوطه و دریافت آن و درصورت سرقت و مفقودی اعلام ببانک و تقاضای مسدودی کارت عابر بانک و فعال نمودن مجدد آن و تادیه هزینه ها و نیز اجاره صندوق امانات در هریک از بانکها بهرمدت و مبلغ و قید و شرط و استفاده از آن (صندوقهای سابق و لاحق) و اخذ امانات و پاکات پستی و اخذ از صندوقهای پستی یا امانات یا از صندوقهای استیجاری از بانکها و هرگونه دخل و تصرف در محتویات صندوق بهرنحو و کیفیت که وکیل مقتضی بداند باحق عقد قراردادها یا تجدید و تمدید با بانکها یا ادارات پست و غیره و درخواست کلید یدک و اعتراض و شکایت به مبادی و مراجع بانکی و انتظامی و قضائی و حراست درخصوص دخل و تصرفات غیرمجاز در محتویات صندوق و تعقیب پرونده از ابتدا تا انتها و اخذ نتیجه قطعی و مطلوب و اخذ هرگونه خسارت و غرامت دراین رابطه و همچنین مراجعه به شرکت سهامی مخابرات و اداره کل مخابرات ایران (اداره نگهداری ارتباطات سیار) ، تلفن همراه (موبایل) ، دفاتر پستی ، دفاتر خدماتی وامور مشترکین ، دفاتر پیشخوان دولت و اداره پست و سایر دوائر تابعه و بخشهای ذیربط و مراجع مربوطه جهت تعویض سیم کارتهای تلفن همراه درصورت مفقودی و فقد و سوختن یا ارتقاء سیم کارتهای تلفن همراه و تقاضای صدور مجدد سیم کارت تلفن همراه و فروش و انتقال قطعی سیم کارت به نام خود و یا هرشخص دیگر و اخذ هرگونه مجوز و گواهی در این خصوص و ارائه مدارک لازم و باحق تکمیل و امضاء ذیل تقاضانامه و فرمهای مربوطه و دریافت صورتحسابها از مراجع فوق و تادیه هزینه ها و تسویه حساب و سپردن تعهدات لازم و رفع کلیه موانع قانونی و اداری مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری مربوطه دراین خصوص و درخواست و اخذ گواهیهای حصروراثت و گواهینامه های مالیات برارث و دریافت و اخذ شناسنامه ، کارت ملی ، کارت ملی هوشمند ، کارت شناسایی هوشمند (مدارک هویتی که توسط سازمان ثبت احوال کشور بنام موکل صادر خواهد شد) و گواهینامه و گذرنامه یا تجدید و تمدید یا المثنی آنها و اخذ بهای بلیطهای مسافرت یا مابه التفاوت و دریافت و اخذ کلیه مدارک تحصیلی و فارغ التحصیلی ، دانشنامه ، توصیه نامه ، ریزنمرات و غیره اعم از اصل یا المثنی و تایید و ترجمه کلیه مدارک تحصیلی و علمی موکل از مدارس و آموزشگاه ها و مناطق آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و غیره و اقدام به تشکیل پرونده و جمع آوری سابقه خدمتی و سوابق حق بیمه موکل و تعیین آخرین حقوق و مزایای موکل و تهیه و ارائه کلیه مقدمات و مدارک لازم جهت بازنشستگی موکل و درخواست بازنشستگی وی بهرنحو مقتضی و درصورت لزوم پرداخت وجوه و حق بیمه های لازم جهت تکمیل سوابق و رسیدن به حد نصاب لازم جهت بازنشستگی بصورت یکجا یا بتدریج ولو بصورت خویش فرما یا معرفی ازطرف هرکارگاه مشمول قانون بیمه و کار و معرفی حساب بانکی جهت واریز حقوق و قیام به اداره نمودن واحدهای اداری و تجاری مربوط و متعلق به موکل از هرحیث و استخدام و اخراج کارگر و بیمه نمودن آنها و پاسخگویی در ادارات کار و بیمه و اخذ هرگونه کالا و سهمیه و نمایندگی از تمامی کارخانجات و شرکتهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و تعاونیها و غیره بنام هرکس ولو بنام خود وکیل و سپردن تعهدات و تضمینات لازم و بیمه نمودن مورد وکالت و اجناس و کالاهای مربوطه و اخذ خسارات و غرامات مربوطه و حضور در سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضائی و پاسخگوئی درخصوص تخلفات صنفی و گرانفروشی و غیره و پرداخت عوارض و جرائم مربوطه و اقدام به تمدید و تجدید و تغییر و تبدیل و اخذ هرگونه پروانه کسبی دائم یا موقت از هریک از اتحادیه ها و تشکلهای صنفی بنام هرکس حتی خود وکیل و سپردن تعهدات و تضمینات لازم و پرداخت اجور و اقدام به پیش خرید و ثبت نام هرنوع خودرو داخلی و خارجی بنام و برای موکل و سفارش و تغییر رنگ و تجهیزات مربوطه و تحویل گرفتن آنها (خودروهای سابق و لاحق) و دادن رسید و شماره گذاری و اخذ و نصب پلاکها باحق تعویض پلاک خودروهای موکل و یا تعویض پلاک بنام و برای موکل و تحویل دادن و امحا یا استفاده از آنها بنام و برای هرکس ولو بنام خود وکیل و تقاضای اختصاص پلاکهای جدید و اخذ و نصب آنها باحق تکمیل فرمها و تقاضانامه ها باحق بیمه نمودن آنها اعم از شخص ثالث و دیه و بدنه و غیره بنام و بنفع موکل یا غیر و درصورت لزوم مراجعه به کلیه شرکتهای بیمه اعم از آسیا ، ایران ، رازی ، کارآفرین ، پارسیان ، دی و غیره و سایر دوائر و نمایندگیهای مربوطه و ارائه کلیه مدارک لازمه و انجام تشریفات قانونی و اخذ هرگونه خسارات متعلقه به اتومبیلهای موکل اعم ازشخص ثالث ، بدنه ، سرقت ، آتش سوزی ، دیه و امثالهم بهرمبلغ و بهرمدت و بهرشرط اعم از وجه نقد یا بصورت چک و باحق مراجعه ببانکها و شرکتهای بیمه و شعب مربوطه جهت اخذ مبلغ و یا وصول چک مربوطه و درصورت دریافت تمام آن اعلام گذشت و رضایت و دادن هرگونه تعهد و امضا ذیل دفاتر و اسناد مربوطه و تادیه هزینه های مربوطه باحق مراجعه به دادگستری و دادسراها و یا مراجع انتظامی ویا قضایی و پلیس + ۱۰ و اداره آگاهی و اداره راهنمایی و رانندگی و نیز پارکینگهای مراجع فوق جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه و رفع کلیه موانع قانونی و بازداشتی مربوط به اتومبیلهای موکل و عنداللزوم تادیه جرائم و خلافی و مالیات و عوارض وغیره و اخذ مفاصاحسابها واخذ و تحویل اتومبیل از مراجع مذکور و دادن رسید بنام و برای موکل و دادن هرگونه تعهد و امضاء ذیل اوراق و مدارک مربوطه و خلاصه هرآنچه که دراین خصوص نزد مقامات یاد شده لازم به اقدام باشد و مراجعه به کلیه گمرکات و ادارات امانات پستی و بنادر و جزایر و مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و کلیه مبادی ورود و خروج کالا و ترخیص و پاساوان و ورود موقت و نیز تحویل گرفتن بسته های پستی و نمونه کالاها و ارزیابی و کارشناسی و آزمایشگاهی و انجام سایر تشریفات گمرکی و بارگیری و تحویل و تحول کلیه کالاهای وارده و صادره بنام موکل و بیمه نمودن و پرداخت هزینه ها و ودایع لازمه و استرداد وجوه اضافه پرداختی و سپرده طی چک صادره بنام و برای موکل و اخذ غرامات و امضا اوراق و اسناد و دفاتر و حواله ها و اظهارنامه گمرکی و پیمان ارزی و مدارک دیگر و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد ومراجعه بهریک از دفاتر و دوائر وحضور در کمیسیونهای دائمی تعرفه و حل و فصل اختلافات و تجدیدنظر وبازدید از کالاها در انبارهای گمرگ باحق مرجوع نمودن کالاهای موکل و ابطال قبض انبارها وفق قوانین گمرکی و سایر مقررات و مراجعه به وزارت بازرگانی و درخواست و اخذ کارت بازرگانی و تمدید و عضویت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و انجام تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی از طرف موکل و ثبت سفارش و انعقاد پیمانهای ارزی و یا لغو آن و اقدام به خرید و فروش هرگونه سهام (اعم از بانام و بی نام و ممتاز و اوراق بهادار و سرمایه گذاری و مشارکت و تعهد خرید سهام و غیره) بهرمقدار و مبلغ و قید وشرط و از هرشخص حقیقی و حقوقی حتی از خود وکیل بنام و برای موکل اعم از سهام سابق و لاحق موکل و رسیدگی به امور وی در رابطه با سهام مزبور از هرحیث و اخذ کلیه مطالبات موکل دراین رابطه اعم از سود و پاداش و جایزه و برخورداری از تمام مزایا و امتیازات آنها و درصورت لزوم تغییر و تبدیل آنها و سود مربوطه بهرگونه سهام و اوراق بهادار دیگر اعم از سهام عادی و ممتاز و تعهد خرید و سرمایه گذاری وغیره و امضا اوراق و دفاتر مربوطه و دادن رسید و نیز اقدام به تغییر نام یا فروش سهام مزبور به هرکس ولو بخود وکیل و بهرمبلغ و قید و شرط و نیز ارائه آن در بورس سهام و اوراق بهادار و فروش و واگذاری بهرنحو مقتضی بشرح بالا و یا عودت دادن سهام به شرکت مربوطه و تسویه حساب دراین رابطه از هرحیث و اخذ وجوه مربوطه در رابطه با انجام مورد وکالت و دریافت سود سهام متعلقه و دادن رسید باحق مراجعه به کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و کلیه شعب آن و شرکتها و مراجع مربوطه و وصول چکها و حواله های صادره درخصوص مطالبات موکل بابت فروش سهام و سودهای مربوطه و دادن رسید و درخواست و اخذ هرگونه وام و تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی ها و کلیه شعب مربوطه بنام شرکتهایی که موکل درآن سهیم است ویا عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل آن میباشد و مراجعه به ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سایر ادارات ملی و دولتی و اقدام به ایجاد و تاسیس و ثبت هرگونه شرکت تولیدی یا خدماتی یا صنعتی یا معدنی یا کشاورزی یا تعاونی و غیره اعم از سهامی خاص یا عام یا مسئولیت محدود یا تضامنی یا نسبی و غیره با هرمیزان سرمایه و از هرقبیل اعم از پرداخت شده و نشده و نقدی و غیرنقدی و غیره و با هرنوع سهام اعم از عادی و ممتاز با شراکت موکل و هرشخص دیگر با هر ترکیب سهم و تهیه و ارائه اساسنامه و صورتجلسه تاسیس و تعیین و تبیین و معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و وظایف و اختیارات هرکس از هرحیث و تعیین و معرفی نام شرکت و نوع فعالیت آن اعم از امور خدماتی ، حسابداری و حسابرسی و یا سایر امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و تحقیقاتی و غیره بشرح بالا بهر نحو مقتضی و دادن هرگونه آگهی در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و یا سهم الشرکه شرکت و هرگونه تغییرات دیگر درشرکت و پلمپ دفاتر و انجام کلیه امور موکل در شرکتهای صاحب سهم و سمت (سابق و لاحق) بعنوان سهامدار و شریک و یا دارنده حق امضا در شرکتها از هرحیث با توجه به اساسنامه شرکتها و قوانین تجارت و آیین نامه های مربوطه و حضور درکلیه مجامع و جلسات شرکتها اعم از مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیات مدیره و غیره و اتخاذ تصمیمات لازم و انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان و دادن رای و قبول هرگونه سمت و مسئولیت و امضا ذیل صورتجلسات و ترازنامه های مالی و قبول یا رد آنها و ارائه مدارک و اسناد لازم و رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده و ارجاع امور مالی و ترازنامه شرکت به شرکتهای حسابرسی و ثبت تصمیمات و صورتجلسات در ثبت شرکتها و روزنامه ها و در صورت لزوم امضا اسناد عادی و مالی و تعهدآور شرکت اعم از نامه ها و فاکتورها و حواله ها و اسناد رسمی و غیر رسمی و چکها و غیره از طرف موکل باحق صلح و واگذاری تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه موکل در شرکتها بهرشخص حقیقی و حقوقی ولو بخود وکیل بهرمبلغ و قید و شرط و امضا هرگونه سند و قرارداد عادی و رسمی و اقدام به انحلال شرکت و تعیین مدیریت تصفیه باحق مراجعه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی وسایر مراجع ذیربط و انجام کلیه امور اداری موکل دریافت معرفینامه جهت اخذ تسهیلات ارزی و ارز دانشجوئی بهرمبلغ و بهرمیزان و انجام کلیه تشریفات قانونی و مقدماتی اعم از تشکیل پرونده و ارائه مدارک و احتمالا” تادیه هزینه های قانونی و امضا ذیل تقاضانامه و مراجعه بهریک از بانکهای خصوصی و دولتی وموسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی ها و کلیه شعب مربوطه و واحدهای ارزی و دریافت تسهیلات ارزی و ارز دانشجوئی سهمیه موکل و تحویل آن به موکل درقبال اخذ رسید و مراجعه به آژانس های مسافرتی هوایی ، دریایی, زمینی کشور و تهیه و خرید هرنوع بلیط مسافرتی به هر مقصد به نام موکل با ارائه مدارک و در صورت لزوم ابطال نمودن بلیطهای خریداری شده و یا تمدید مدت و دریافت وجوه پرداختی به آژانسها و شرکتهای مختلف و اخذ وجه نقدا و یا برابر چکهای صادره بانکی با اختیارات مندرج در وکالتنامه و نیز مراجعه به هریک از وزارتخانه ها و دوایر ذیربط و ارائه ی مدارک لازمه جهت صدور و اخذ و تمدید و تجدید و موافقت اصولی به نام موکل جهت احداث هرگونه کارخانه و سردخانه و انجام کلیه امور قانونی آن و اخذ مدارک و مجوزهای لازمه انجام کلیه تشریفاتی قانونی مربوطه جهت مورد وکالت و دریافت و تسلیم اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک مربوطه و بطور کلی قیام و اقدام به کلیه امور لازم و انجام تشریفات مقرر که درخصوص انجام موارد وکالت و حفظ حقوق موکل لازم و ضروری باشد بنحویکه در هیچ مرحله نیازی بحضور و امضا مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات :وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه و نامحدود بوده و اقدام و امضا وکیل ذیل اسناد بجای اقدام و امضا موکل نافذ ومعتبر است.مفاد این سند در نفس وکالت نامه موثر است.
مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

توجه :

در حدود اختیارات از جهت سائقه احتیاط قید شده که وکیل مباشرتا دارای اختیار می باشد و به جهت اختیارات وسیع حق توکیل به غیر از وکیل سلب گردیده

توصیه می شود در هنگام تنظیم سند وکالت جامع حق عزل وکیل برای موکل محفوظ باشد تا هر زمان موکل جهت حفظ منافع نیاز دانست جهت عزل وکیل اقدام نماید

guest

25 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی شفیعی بجندی
علی شفیعی بجندی
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰۰:۴۶

آیا وکیل میتواند بنام موکل از بانکها وام دریافت کند ؟

اشکان قهاری
اشکان قهاری
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۷:۲۳

با سلام و احترام
سپاس از محبت شما

سید مرتضی
سید مرتضی
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۰۳:۰۵

سلام آیا میتونم ازطرف خانمم برای انجام امورات اداری وبانکی وکالت بگیرم ،که مثلا خودم برای کارهای اداری وبانکی برم

رامین
رامین
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴:۰۲

سلام وقت بخیر و تشکر از متن ارسالی، آیا در دفاتر اسناد رسمی عین متن فوق را می توان ثبت کرد؟ دقیقا متن فوق که شامل ۱۷ بند می باشد را به شخص مورد اعتماد وکالت دهیم ؟ ممنون

بهروز
بهروز
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۰۸:۵۵

سلام
من میخواهم وکالت همه امور را بدهم بغیر از فروش اموال منقول و غیر منقول
اسم اون چی هست و چی باید تنظیم شود.
ممنونم

مهدی دولتی
مهدی دولتی
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۲۰:۵۷

سلام آیا شما امکان اخذ وکالت در بیمارستان را دارید؟
با تشکر

تقی حیدری
تقی حیدری
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۱۱:۱۱

سلام.
این وکالت نامه برای فرد مجردی که قصد مهاجرت داره و قصد داره به یکی از اعضای خانواده وکالت بده مناسب هست و تمام موارد را شامل میشه ؟
لطفا هزینه تنظیم سند را بفرمایید.

هاله
هاله
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۴:۱۲

سلام
مادر من خارج از ایران زندگی میکنند و قصد دادن وکالت جامع تام‌الاختیار به من را دارند به نحوی که برای هر کار احتمالی (مالی، اداری، قضایی، ارث و …) بتوانم از جانب ایشان وکالت داشته و اقدام کنم. تمام اسناد ملکی و حساب‌های ایشان نزد من است. یک نکته مهم این که در حال حاضر ملکی که سه دانگش به نام ایشان بوده طبق رای دادگاه (به دلیل عدم توانایی ایشان برای حضور) به فروش رفته و سهم ایشان نزد قوه قضاییه است. من باید بتوانم پیگیر دریافت این پول بشوم.
آیا بند یا بندهایی باید به این متن اضافه شود یا همین متن کفایت می‌کند؟
از وقتی که می‌گذارید سپاسگزارم

آرش موذنی
آرش موذنی
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۷:۳۷

سلام. عالی بود. متشکرم. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙂🙂🙂

بابک اهرامی
بابک اهرامی
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۲۲:۱۶

درود بر شما
وقت به خیر

بعضی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اینگونه وکالتنامه ها مقاومت می کنند و یکبار هم از من خواستند که به همراه دو شاهد در دفترخانه حاضر شوم

لطفا نظر خودتان را اعلام فرمایید
با سپاس از شما

قاسم
قاسم
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱۱:۰۲

سلام وقت بخیر،آیا بعد از اینکه موکل در امور بانکی به وکیل اختیار تام و کامل داد،وکیل می‌تواند ضامن موکل خود در بانک برای دریافت وام باشد؟(در واقع هم وکیل موکل باشد هم ضامن وام او)

پاسخ به  قاسم
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۱:۳۷

درود
این پرسش در حوزه اختیارات بانکها می باشد

موسوی
موسوی
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۷:۴۲

جای قدر دانی و تشکر از خانم فرج زاده دارد که این همه از خودشان وقت گذاشته اند

نیما
نیما
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰۷:۴۷

درود و سپاس از شما خانم عزیز که وقت گرانمایه خود را جهت متن کامل و قوی فوق صرف نمودید. دو سوال از خدمتتون دارم ۱_ آیا موکل می تواند دو یا چند وکیل که بصورت کامل اختیار هر کاری دارند همزمان در اختیار داشته باشد ۲_ آیا وکالت بلا عزل با مرگ موکل از بین میرود و بقیه سیر کارهای نیمه تمام پس از مرگ موکل چگونه از طرف وکیل باید پیگیری شود باتشکر فراوان از شما