فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

وکالت جواز کسب (وکالت پروانه کسب)

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند وکالت جواز کسب (وکالت پروانه کسب)

 

مورد وکالت: تهیه و تحصیل و ارائه هر نوع مدارک ومستندات و گواهی و مفاصا حساب و پاسخ استعلام و مراجعه به تمامی مراجع ذیربط و ذیصلاح من جمله دارائی و شهرداری و اتحادیه ……………….) و بخشداری و فرمانداری و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و نیز مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه و غیره و اقدام به انجام تمامی امور اداری و قانونی واجرائی موکل نزد تمامی مراجع مذکور و نیز در نزد اداره اماکن نیروی انتظامی و نیزمراجعه به ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌ها و خصوصا وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمانهای ذیربط آن در سراسر کشور علی الخصوص تهران و اسلامشهر  و سایر مراجع ذیصلاح و سازمانهای ذیربط آن در سراسر کشور علی الخصوص تهران و اسلامشهر  و سایر مراجع ذیصلاح و اداره پست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰ ، پست بانک اداره ثبت احوال کشور  ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن ، نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف و خدمات درمانی و سیستم های آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام پزشکی و سازمان بهزیستی و دوایر تابعه آنها در خصوص کلیه حقوق موکل راجع به پروانه کسب شماره ………… مورخه …………… واحد صنفی ………….. و نیز بشماره مسلسل ……………… کد استان ………… و کد شهر …………… صادره از اتحادیه صنف ……………… و تقاضای تمدید و تجدید و و تعویض و اصلاح نامه و یا تغییر نامه و تغییر مکان و نشانی پروانه موصوف بهر طریقی که وکیل بخواهد و مورد توافق مراجع ذیربط واقع گردد و نیز با حق اجاره و واگذاری و فروش کلیه حقوق موکل فقط در خصوص کلیه حقوق و امتیازات وی در پروانه موصوف بهز شخص حقیقی یا حقوقی حتی بنام و برای خود بهر میزان و با هر قید و شرط که باشد با حق اسقاط کافه خیارات و غبون و التزام به هر نوع تعهدی که لازم و ضروری باشد ولو بصورت رسمی و نزد دفاتر اسناد رسمی و غیره و با حق فسخ و اقاله معاملات معموله و سپس انجام معامله جدید با شرایط جدید با هر شخصی که وکیل بخواهد و با حق استخدام و بکارگیری عوامل و نیروهای انسانی یا وسائط نقلیه و عقد قرارداد با آنها درجهت بهره برداری ازامتیاز پروانه کسب مذکورواقدام به انعقاد هرنوع قرارداد با طرف مقابل ونیزبهره برداری واقدام بجابجائی وحمل مسافر بامسؤلیت وتعهد وکیل بنحویکه درهیچ کدام ازاین موارد هیچ تعهدی ومسؤلیتی متوجه موکل نباشد واقدام به هرنوع هزینه قانونی ومشروع وپرداخت حقوق ودیون دولتی ودیوانی مربوطه واخذ تسویه حساب ازمراجع ذیربط بنام وبرای خود وکیل  ونیز با حق پاسخگوئی به تمامی اشخاص حقیقی یاحقوقی ودفاع ازکلیه حقوق موکل در پروانه کسب موصوف ولو درنزد مراجع قضائی وانتظامی با حق طرح واقامه هرنوع دعوای حقوقی یاکیفری علیه هرشخص حقیقی یا حقوقی وتقدیم و تنظیم هرنوع دادخواست ودفاعیه ولایحه وشکوائیه ودرخواست واظهار نامه واخطاریه وحضور درنزد قضات ومحاکم دادگستری ودفاع ازحقوق موکل باحق تقاضای صدور واجرای هرنوع حکم ورأی وقرار واقدام به اخذ محکوم به ونیز با حق صلح وسازش باطرف مقابل واعلام رضایت دررابطه به آن و اخذ مالصلح ،و با حق استخدام و انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و ضم امین و یا وکیل به ایشان و با حق عزل وکلای انتخابم و استخدامی و پرداخت حقوق ایشان و نیز دادن حق توکیل به آنها و بطور کلی انجام تمامی اموریکه در جهت بهره برداری و استفاده از کلیه حقوق و مزایا و امتیارات پروانه کسب موصوف و یا صلح و واگذاری و فروش و اجاره حقوق آن به هر شخص و به هر ترتیب و بشرح فوق لازم و ضروری باشد ولو آنچه که در این سند به این قید و اشاره نشده باشد از ابتدا تا انتها و این سندفقط شامل پروانه کسب بوده و شامل ملک و محل بهر برداری از آن و نیز سایر امور و اموال و حقوق و دارائی موکله تحت هیچ شرایطی نمی‌باشد .و ضمن العقد خارج لازم که حسب الاقرار فی ما بین موکل و وکیل متعقد گردیده است موکل حق عزل وکیل را کلاٌ از خود سلب و ساقط نمود.با حق توکیل به غیر ولو کراراٌ.

حدود اختیارات: انجام مورد وکالت است و کلیه اقدامات وکیل با توسعه کامل اختیارات جایگزین عمل و امضاء موکل  نافذ و متعبر است مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت مؤثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

2 پاسخ

    1. سلام وقتتون بخیر
      وکالت کسب و کار نیست
      در کسب و کار همیشه رقابت هست و کالایی برای فروش در وکالت بغیر عدالت و حق طلبی کالایی وجود ندارد پس رقابت دران بی معنا است در کفه ترازو نمیتوان عدالت گذاشت و پول ستاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *