فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی وکالت فک پلاک شرکت کارمانیا

 

مورد وکالت‌:‌ مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیر دولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دفاتر راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور  ( اعم از اجرائیات، شماره گذاری، و واحد نقل و انتقالات خودرویی ناجا) ، ادارات اگاهی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هرگونه سند و مدرک در خصوص یک دستگاه خودروی سواری ……..…. مدل ………..… بشماره شاسی ……………………….. و شماره موتور ………………….. موضوع قرارداد شماره ……………………. از سوی شرکت کارمانیا جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بنام خود وکیل با دارا بودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه  پیگیری و رفع شکایت های احتمالی نزد مراجع قضائی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت ، تادیه هزینه های قانونی مترتبه ولو با استفاده از مبالغ پرداختی موکل بابت اقساط و غیره و نیز تاییدیه سایر هزینه های قانونی و عندالزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها  و سپردن هرگونه تعهد  قبول هر گونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هر گونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت یا المثنی  از جمله سند ،شناسنامه مالکیت و کارت  مشخصات خودرو مورد اشاره  و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور  کارت جدید و اخذ ان و  خذ آن و همچنین توثیق و ترهین خودروی موضوع  قرارداد فوق الذکر به هر مبلغ و مدت  و هر شرایط بنام و یا به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل  و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هر گونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت با حق انجام کلیه مکاتبات با سلب نمودن هر گونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره و عنداللزوم  در صورت عدم انجام تعهدات  مراجعه به مراجع فوق الذکر  و اقدام به توقیف خودرو مذکور و  پیگیری تمور  مربوطه تا حصول نتیجه .حدود اختیارات: وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای اختیارات تامه مزبوره میباشد امضاء و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت بمنزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و درای اثر و اعتبار قانونی میباشدبنحویکه در هیچ یک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *