فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی وکالت مزایده

 

مورد وکالت: مراجعه به …………………… و اقدام به خریداری نمودن املاک مزایده ای از هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر نحو و ترتیب و شرط و مبلغ و تادیه ثمن و با حق اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن و شرکت در مزایده ثبت و اجرای اسناد و جلساتی که از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها و اجرای احکام تشکیل می گردد و دریافت فرم شرکت در جلسات مزایده و تکمیل و امضای فرمهای لازمه و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل و تسلیم پیشنهاد در مهلت مقرر و تعیین قیمت و ارزش برای ابتیاع و تملیک املاک  مزایده و پرداخت هزینه های قانونی و سپردن وجوه جهت شرکت در مزایده نقداً یا بصورت چک و قبول مزایده و دریافت وجه سپرده اضافی و امضاء ذیل صورتجلسات و با حق شرکت در هیئت‌های رسیدگی به شکایات و اعتراض به آرای صادره و با حق بازدید واحد مورد واگذاری در مزایده و معرفی ملک به کارشناسان رسمی دادگستری و درخواست کارشناسی مجدد و اخذ کلیه مجوزات و موافقت نامه ها و انجام کلیه مکاتبات و مذارکات کاری و اداری و واریز مبلغ مزایده به صندوق دادگستری و پیگیری استرداد وجوه واریزی و تحویل گرفتن ملک مزایده ای خریداری شده و دادن رسید و امضای اسناد و مدارک و اوراق مربوطه . 

اقدام به طرح هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و تهیه و تقدیم هرگونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان و مراجعه به دفاتر خدمات قضائی و کلیه دادگاهها اعم از دادگاههای بدوی و تجدید نظر و دادسراها اعم از حقوقی و عمومی و انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و تجدید نظر دیوان عدالت و هیئت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور و شوراهای حل اختلاف و شعبات اجرای احکام در سراسر کشور و غیره و تعقیب پرونده های مطروحه علیه اشخاص و دفاع از حقوق موکل و حق فرجام خواهی و واخواهی و اعاده دادرسی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به اسناد طرف و استرداد سند و ارائه اسناد و مدارک و شهود و جوابگوئی به دعاوی اشخاص و حضور در جلسات متشکله دادگاهها و دادسراها جهت  انجام امور مربوطه و ارجاع  امر به داوری و کارشناسی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث و وکالت در ورود شخص ثالث و تعیین مصدق و مقوم و کارشناس و اعتراض به آرا صادره و تقاضای فرجام و تجدید نظر و دعوی متقابل و قبول آرا و پرداخت هزینه های دادرسی و صلح و سازش در تمام مراحل و تعیین جاعل و ارجاع به داوری و تعیین داور و استرداد دادخواست یا دعاوی و به طور کلی با حق کلیه اختیارات مصرحه در مواد ۳۵ و ۳۶ آئین دادرسی مدنی و اخذ محکوم به و مطالبه و وصول خسارات و صدور اجرائیه جهت وصول آنها با حق توکیل به غیر و به وکلای دادگستری ولو کرارا” و عزل و نصب وکلا و ادعای اعسار قبول یا رد سوگند و درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی معرفی یا جرح شهود ایراد معاینه و تحقیق محلی تامین دلیل و تامین خواسته و قرارها و خلع ید متصرفین عدوانی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل و حق وصول مال موکل و حق درخواست صدور اخطاریه و اجرائیه در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک و تعقیب عملیات اجرائی

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هوسین کشاورز
هوسین
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰۸:۳۰

مرسی متن عالی بود

navid
navid
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۹:۵۷

متشکرم مفید بود