فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند وکالت کاری ساخت و ساز

 

در خصوص مراجعه به کلیه ادارات و محاکم نسبت به  …………..  و مراجعه به اداره کل مالیات و مراجعه به شهرداری و شهرسازی و نوسازی و بخشداری و فرمانداری اداره فضای سبز،کمیسیون ماده هفت و پنج شهرداری و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و اداره جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی و کمسیون ماده ۱۲ سازمان زمین شهری و مدیریت امور اراضی و تامین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی و ادارات پست و گرفتن سند مالکیت جدید و سازمان زمین شهری و اداره کل منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری وسازمانهای آب و برق و گازو شرکت مخابرات ایران و اخذ و نصب انشعابات لازمه و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و غیره و انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری و مراجعه به شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اخذ مجوز ساخت یا تخریب یا احداث بنا یا تهیه کروکی و نقشه و اخذ یا تمدید پروانه ساختمانی و نیز تقاضای صدور آن و معرفی مهندس ناظر و انجام هر نوع گواهی امضاء و تعهد نامه وتعیین میزان تراکم و اضافه بنا از شهرداری مربوطه و تقاضای شناسنامه فنی موضوع قانون پیش فروش ساختمان  و اقدام به احداث بنا طبق قوانین و نقشه و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی ویا گواهی پایان ساختمان و تغییر کاربری و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمسیون‌های مواد پنج و صد و یا منتخب شهرداری و درخواست اصلاح حدود یا مساحت یا تغییر وضعیت، مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، دادگاهها و شهرداری و سازمان نظام مهندسی و تمامی مراجع در رابطه با ملک مرقوم و عنداللزوم انجام استانداردسازی و تفکیک و امضای ذیل صورتمجلس تفکیکی و اخذ ان و انجام کلیه اقدامات لازمه در خصوص تفکیک و سپردن تعهدات و اخذ اسناد مالکیت یا المثنی ها با حق تنظیم و امضاء اوراق استشهادیه مربوطه و مراجعه به حوزه های مالیاتی و سر ممیزیها و درخواست ثبت و تسلیم و امضاء اظهار نامه، تعقیب عملیات ثبتی، تأدیه دیون احتمالی، تأدیه کلیه هزینه ها و ودایع و خودیاری ها، اخذ مفاصاحسابها، گواهی ها ، مجوزها، اخذ پاسخ استعلامیه ها و کسب مجوزهای لازم، مراجعه به سر ممیزیهای مالیاتی، ادارات دولتی و وابسته و غیر دولتی، تسلیم، اخذ اسناد و مدارک و دریافت یا تسلیم اسناد، اوراق و مدارک اعم از اصل یا رو نوشت و کپی و امضا و عمل وکیل نافذ و معتبر بوده و این وکالت فقط در نفس خود موثر است  و این وکالتنامه فقط کاری و اداری بوده و سپس ایصال کلیه عملکرد به موکل فوق با اخذ رسید کتبی و این وکالتنامه در خصوص انجام کلیه کارهای اداری فوق فقط به نام و مختص موکل فوق معتبر است.

۲-

مورد وکالت : مراجعه به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و وابسته آنها از جمله مراجعه به ادارات دارایی ، شهرداری ، آب و فاضلاب ، برق ، گاز ، مخابرات ، بانکها و بیمه و سازمان نظام مهندسی ، ادارات آتش نشانی ، اتحادیه ها ، تعاونی ها ، شوراها ، بنیادها و مراکز تهیه و توزیع انواع مصالح ساختمانی ، اداره ثبت اسناد و املاک و حوزه های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و غیره به منظور اخذ دستور نقشه و درخواست و دریافت پروانه ساختمان با هر کاربری و با هر تراکم با حق تغییر کاربری و تهیه نقشه و تعیین مهندسین ناظر و معمار و مشاور و عقد قرارداد با مهندسین ناظرو تهیه و اخذ کلیه مصالح ساختمانی ، تاسیساتی، خدماتی و بهداشتی، اخذ انشعابات آب و فاضلاب و برق گاز و تلفن به هر تعداد و به هر شماره ولو با بستن قرارداد و تادیه ودایع و پذیره و درصورت داشتن بنا ، تخریب و تسطیح نوسازی و بازسازی آن، احداث و تکمیل بنا ، تادیه هزینه های قانونی اعم از عوارض و غیره و در صورت لزوم استرداد وجوه پرداختی یا اضافه پرداختی اخذ انواع مفاصاحسابها و مجوزها و پاسخ استعلامیه ها ، شرکت در کمیسیونهای موضوع ماده یکصد قانون شهرداری و ماده پنج و تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر کمیسیونها و دفاع و تادیه جرائم و اعتراض، اصلاح، تمدید و تجدید تقاضای پروانه های ساختمانی و اخذ گواهی های عدم خلاف و پایانکار ساختمانی و اقدام به تفکیک و افراز و موافقت با اصلاح حدودو مساحت و تهیه وامضاء ذیل صورت مجلس تفکیکی و دریافت آن و پرداخت هزینه تفکیک و دادن رسید و حضور در هر یک از کمیسیون ها و هیئت ها در نزد هر مرجع از جمله کمیسیون ماده ۱۲ و حضور در کمیسیونهای مختلف شهرداری وشرکت در کمیسیون ماده صد شهرداری دفاع از طرف موکل و پرداخت جرائم و با حق مراجعه به دادگاههای مربوطه و عنداللزوم طرح هرگونه دعوی علیه شهرداری ویا سایر اشخاص به مراجع قضایی حتی به دیوان عدالت اداری و دفاع از حقوق موکلین و عندالزوم سپردن هر گونه تعهدات مورد نیاز مراجع رسمی و هر نوع اقرار در این مورد و درخواست و انجام افراز و تفکیک یا تجمیع و اصلاح بهبود وضعیت ثبتی و درخواست اضافه بنا با حق مراجعه به تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی وابسته به آنها و سپردن هرگونه تعهد و التزام در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت گواهی امضا و تسلیم یا اخذ رونوشت و کپی و کپی مصدق از اسناد و مدارک.

( این وکالت صرفا” کاری و اداری بوده و وکیل به هیچ وجه حق فروش و یا هرگونه انتقال و واگذاری به غیر و یا به خود را نداشته و نخواهد داشت )

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت بشرح فوق دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی بوده و کلیه عمل و اقدام و امضای وکیل در تمام موارد مشروحه فوق (باستثنا فروش ویا هر گونه انتقال) به منزله عمل و اقدام و امضای موکلین نافذ و موثر و مفاد این سند فقط در نفس وکالت معتبر است

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

8 پاسخ

  1. درود برشما.جسارتا همانطورکه مستحضرهستید از سال ۱۳۹۸ به بعدبموجب بخشنامه شهرداری تهران جمله ی (تقاضای شناسنامه فنی موضوع قانون پیش فروش ساختمان) میبایست دروکالتنامه های کاری تشکیل پرونده وصدور دستورنقشه وپروانه ساختمانی درج شود.که درمتن وکالتنامه مرقوم وجود ندارد.درنهایت اطلاعات مفیدی را درسایت دارید.باتشکر

    1. سلام سپاسگزارم از توجه حضرتعالی و تذکر خوبتان
      استفاده خواهیم کرد از نظرات و پیشنهادات همکاران بزرگوار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *