فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهدنامه انتقال یک سوم اموال به فرزند خوانده

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند تعهدنامه انتقال یک سوم اموال به فرزند خوانده

متعهدین با مشخصات فوق مزدوجین سند نکاحیه شماره ……………..  مورخ …………………  دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ……………  که به موجب دادنامه شماره ……………… مورخ ۱ شعبه ……………  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ………………  و نامه شماره  ……………  مورخ ……………  معاون امور اجتماعی بهزیستی استان ………..  طفل بنام …………….. متولد ……………..  بشماره ملی …………….  را به فرزندی پذیرفته‌اند و سرپرستی دائم طفل موصوف را متقبل شده‌اند، لذا با رضایت کامل و طیب کامل متعهد و ملتزم شرعی و قانونی شدند که یک سوم یا بیشتر از اموال خود را بنام متعهدله (طفل موصوف) انتقال رسمی دهند و در این خصوص هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارند این سند حسب درخواست متعهدین با مشخصات فوق تنظیم و ثبت گردید و نامبردگان ملزم به اجرای مفاد آن می‌باشند. ضمنا مطابق بند ب ماده ۳۴ آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اقرار می‌نمایم که مفاد سند و قوانین و مقررات مربوطه به اینجانب تفهیم و از مفاد سند مطلع گردیدم ………………….

حاضر گردیدند ……………  با مشخصات فوق بعدالحضور نظر به اینکه بعلت عدم باروری و نداشتن فرزند ازطریق مراجع ومبادی ذیربط اقدام به تقبل فرزند خانوادگی کودکی موسوم به ……………  رانموده و از انجائیکه به موجب دادنامه شماره ……………  مورخ ……………  شعبه ……………  با در خواست نامبردگان موافقت گردیده وبرابر مفاد دادنامه یاد شده ملزم به سپردن تعهد مبنی بر انتفال یک سوم از اموال منقول وغیر منقول خود به صورت قطعی ورسمی به فرزند خوانده موصوف گردیده اند لذا مشارالیهما با امضا این سند ضمن الزام به ایفای تعهدات و تمکین از مفاد دادنامه صدر الاشعار در مقابل اداره بهزیستی مکلف و ملزم گردیدند چنانچه حضانت وسرپرستی کودک یادشده به عنوان فرزند خوانده به نامبردگان محول گرددبدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای نسبت به انتقال یک سوم از اموال منقول وغیر منقول خود به وی اقدام نموده واین سند بنا به پیشنهاد ومسئولیت از هر جهت متعهدین مزبور تنظیم گردید و حق هر گونه ادعا و اعتراضی را ا خود سلب وساقط نمودند.

((مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ امضاء کننده با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود , مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.))

guest

1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جباری
جباری
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۳:۵۴

لطفاً این انتقال را منوط به عدم ابتلاء طفل به جنون و مانند آن و عدم سوء رفتار با والدین نمایید.