فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند تعهدنامه تضمین دفتریاری

 

چون به شرح نامه شماره …………….. مورخ ………….. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ……… در نظر است به دفتریاری اسناد رسمی …………… منصوب گردد و طبق مقررات و آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی باید تضمین ابواب جمعی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریـــال بسپارد لذا مبلغ مزبور را به موجب فیش بانکی شماره ……………. مورخ ……………. بانک ملی شعبه …………. به حساب …………… نزد بانک ملی ایران شعبه …………….. تودیع نموده و در تاریخ ذیل نامبرده فوق به موجب این سند متعهد و ملتزم گردید که در قبال هر گونه کسری درآمد یا بدهی و یا به هر عنوان خسارتی که در مدت تصدی مشارالیه به دفتریاری اسناد رسمی ، به زیان دولت و اشخاص مشهود گردد و طبق برگ‌های حسابداری و یا ترتیب دیگری بدهی نامبرده از طرف اداره صلاحیت‌دار معلوم و یا آنکه قبض اضافه دریافتی شخص ایشان در قبال وجوه ماخوذه از ارباب رجوع بدست آید تا میزان مبلغ مزبور از بدهی و خسارات وارده به دولت و یا اشخاص و یا محکومیت‌های نقدی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران که البته حقوق دولت مقدم بر اشخاص خواهد بود بدون هیچ گونه عذری ازعهده برآید و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صورت تعیین بدهی می‌تواند از محل فیش بانکی مذکور استفاده نماید و این التزام تا زمانی که به حساب دوران تصدی مشارالیه رسیدگی و تسویه حساب نشده است شامل نقل و انتقال و کفالت و غیره نیز می‌باشد این سند به استناد نامه فوق و با توجه به شق ۴ ماده ۹ آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مربوطه تنظیم گردید.

نکته ها

ماده ۹ آیین‌نامه‌های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران:

  • شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط به معرفی ضامن می‌باشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام گیرد.
  • مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.
  • مشمولین این ماده می‌توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.
  • ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت‌های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.
  • تبدیل تضمین جایز است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهدنامه تضمین دفتریاری و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *