فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند تعهدنامه همکاری

 

اینجانب ……..… با مشخصات فوق و شماره اقتصادی …………. به‌منظور تضمین تعهدات قرارداد همکاری خود با شرکت ………… ، به سبب فعل یا ترک فعل و بالمباشره یا غیر آن در صورت ورود هرگونه خسارت به شرکت تحت هر عنوان و هر عملیاتی اعم از شرکتی و غیر شرکتی در حوزه وظایف و اختیارات محوله وفق قرارداد همکاری به‌صرف تشخیص شرکت، متعهد و مسئول می‌باشم. به همین منظور اینجانب با امضای این تعهدنامه به نحو ملزمی به شرکت اختیار تام و غیرقابل رجوع دادم که در صورت تخلف از ایفای تعهدات مذکور در طول مدت قرارداد همکاری و حتی کشف آن پس از قطع رابطه همکاری و ورود هرگونه خسارت به شرکت و حتی در قبال امکانات و هزینه‌های مصروفه شرکت به منظور آموزش و بکارگیری، شرکت (متعهدله) می‌تواند بدون نیاز به تشریفات قانونی معادل مطالبات خود و ضرر و زیان و خسارت وارده را از محل حقوق و مزایای اداری، مطالبات معوق و حق سنوات، عیدی و پاداش و یا هرگونه حساب یا اموال و دارایی‌های اینجانب نزد خود رأساً برداشت و در خصوص باقی مطالبات حق رجوع شرکت به مراجع قانونی جهت وصول مطالبات مذکور محفوظ است. همچنین اینجانب ضمن عقد خارج لازم، به شرکت تفویض اختیار تام و بلاعزل نمودم که شرکت براساس آن به تشخیص خود و در صورت استنکاف اینجانب از ایفای تعهدات در هر زمان به نمایندگی از طرف اینجانب اقدام به پرداخت خسارت به اشخاص ثالث نماید و نسبت به مطالبه مبالغ پرداختی در این زمینه از اینجانب اقدام و به موجب این تعهدنامه متعهد به پرداخت آن از هر حیث و هر جهت می‌باشم. بدیهی است پرداخت هرگونه هزینه و یا خسارت و ضرر و زیان ناشی از استنکاف و عدم اقدام اینجانب به شرح فوق نیز به عهده اینجانب می‌باشد. همچنین دفاتر و صورتحساب‌های مربوط ملاک اعتبار و مورد قبول اینجانب و غیرقابل اعتراض و الزام‌آور است و اینجانب حق هرگونه اعتراض و ادعای احتمالی را با امضای تعهدنامه حاضر از خود سلب و ساقط نمودم.

ضامنین

اینجانبان آقایان / خانم‌ها ………… با اطلاع و وقوف کامل از وضعیت و شرایط قرارداد همکاری متعهد صدرالذکر و تعهدات وی طی این سند و پذیرش کلیه الزامات و تعهدات وی به عنوان ضامن طبق مقررات قانون تجارت با امضای ذیل این سند منفرداً، مجتمعاً و متضامناً به طور قطع و غیرقابل عدول، تعهد می‌نماییم در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات وفق قرارداد همکاری و این سند، به تشخیص شرکت که باعث ورود خسارت گردد، شرکت حق دارد برای وصول تمامی خسارات خود علاوه بر متعهد اصلی علیه هر یک از اینجانبان منفرداً یا مجتمعاً اجراییه صادر نماید و اقدام علیه یکی از اینجانب مانع از اقدام علیه دیگری نخواهد بود و مادام که شرکت حقوق خود را استیفا ننموده است، ذمه هر دو نسبت به تمام مبلغ در قبال شرکت منفرداً، مجتمعاً و متضامناً مشغول خواهد بود.

تصریح می‌گردد مفاد و مندرجات این سند مادام که متعهد در شرکت انجام وظیفه می‌نماید یا شرکت عدم اشتغال ذمه امضاکننده این سند را رسماً و کتباً اعلام ننموده است معتبر و لازم‌الاجرا بوده و ابطال آن فقط به درخواست کتبی شرکت انجام خواهد گرفت.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهدنامه همکاری و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *