فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند تعهد به آموزش و پرورش

 

متعهد: بر اساس معرفی نامه شماره ……… مورخ ……….. اداره کل آموزش و پرورش استان ………… اینجانب ……………… با مشخصات مذکور که در امتحان سراسری گزینش دانشجوی سال تحصیلی …………. در رشته …………. دانشگاه ……….. جزء داوطلبان سهمیه آموزش و پرورش شهرستان ……… منطقه ……… ناحیه ……… استان ………….. پذیرفته شده‌ام به استناد قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر احیای قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ بر اساس ماده ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت، متعهد و ملتزم می‌شوم پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین نماید، خدمت نمایم. ضمنا” در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل، ممنوعیت از ادامه تحصیل، اخراج و یا انفصال از خدمت، استنکاف از استخدام، عدم استخدام ناشی از تقصیر، ترک خدمت، بازخرید نمودن و بطور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات عدم ایفای تمام یا قسمتی از خدمت مورد تعهد بجز مشمولین تبصره ماده ۵ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، مکلف خواهم بود دو برابر حقوق و مزایای دریافتی و دو برابر هزینه های تحصیلی را حسب اعلام آموزش و پرورش و دانشگاه محل تحصیل (وزارت علوم) به شماره حساب خزانه اعلامی توسط آموزش و پرورش، پرداخت نمایم. بدیهی است در صورت انجام قسمتی از خدمت مورد تعهد هزینه‌های تحصیلی و حقوق دریافتی به نسبت کسر خدمت، محاسبه خواهد شد به علاوه با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت، مبنی بر ممنوعیت بهرمندی از مزایای گواهی‌نامه (اعم از تصویر یا کپی یا اصل گواهی نامه) یا ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی به هر عنوان، از جمله برای ادامه تحصیل در طول تعهد اولیه، بنابراین قبل از انجام یا لغو سند تعهد اولیه، حق درخواست تسلیم گواهی‌نامه یا ریزنمرات و تائیدیه تحصیلی برای ادامه تحصیل، نخواهم داشت مگر برای ادامه تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش و یا سپردن سند تعهد ریزنمره (موضوع ماده ۴ قانون مذکور) و با رعایت سایر شرایط مندرج در مفاد ماده مذکور،این امر میسر خواهد شد. تشخیص وزارت آموزش و پرورش در عدم تحقق شرایط این سند و عدم انجام خدمت مورد تعهد و محاسبه حقوق و مزایای دریافتی و تشخیص دانشگاه محل تحصیل در مورد محاسبه هزینه‌های تحصیلی، غیر قابل اعتراض بوده و متعهدله حق اقدام قضایی و صدور اجرائیه علیه اینجانب را دارد.

ضامن: اینجانب …………….. با مشخصات مذکور متعهد و ملتزم می‌شوم در صورت عدم تحقق مفاد این سند از سوی متعهد، با تشخیص وزارت آموزش و پرورش، وجوه مورد مطالبه وزارت آموزش و پرورش را بدون هیچ عذر و بهانه بپردازم . وزارت یاد شده و دانشگاه محل تحصیل، حق اقدام قضایی و صدور اجرائیه (علاوه بر متعهد) علیه اینجانب را نیز دارند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهد به آموزش و پرورش و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *