فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهد تقاضای پروانه بهره برداری آب سطحی

متن حقوقی  سند تعهد تقاضای پروانه بهره برداری آب سطحی

اینجانب ………… متعهد فوق الذکر در کمال صحت و سلامتی جسمی و روانی بدینوسیله متعهد و ملتزم می‌گردم:

1-  با توجه به اینکه تقاضای صدور پروانه بهره برداری از آب رودخانه…………  واقع در روستای ………..مورد را به میزان 94صدم لیتر بر ثانیه به مساحت……..5.هکتار را بصورت آبیاری قطره ای برای احداث طرح کشاورزی دارم در صورتیکه شخص یا اشخاصی از ذینفعان نسبت به برداشت و بهره برداری از آب مذکور معترض شوند نسبت به جلب رضایت آنها اقدام و در غیراینصورت شرکت آب منطقه ای استان می‌تواند پروانه مذکور را لغو نماید.

2- هیچ گونه ادعای خسارت به دلیل حوادث غیرمترقبه از جمله سیلی، خشکسالی کمبود آب ترسالی و … نداشته باشم با تصمیم شرکت آب منطقه ای نسبت به جمع آوری تاسیسات خود در هر زمان عمل نماییم.

3- چنانچه به هر دلیل ثابت شود اراضی ارائه شده از لحاظ مالکیت مربوط به اینجانب نبوده و به شخص و یا اشخاص دیگر و یا متعلق به اراضی دولتی و منابع طبیعی می‌باشد پروانه یا مجوز صادره باطل گردیده و هیچگونه ادعای خسارت از شرکت آب منطقه ای و ادارات تابعه ننموده و نسبت به برداشتن موتور پمپ خود اقدام نمایم و در صورتیکه میزان آب تخصیص داده شده بیشتر از میزان حق آب سنتی بنده باشد و سبب اعتراض یار حق آبه بران گردد مسئولیت آن متوجه خودم خواهد بود.

4- قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌ها ، ادارات و نهادهای مرتبط از قبیل جهاد کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و سایر ادارات ذیربط با مسئولیت و هزینه‌های خود اقدام نمایم.

5- اینجانب بهره بردار واحد تولید صنعتی دامداری خدمات و غیره متعهد می‌شوم نسبت به اجرای تاسیسات جمع آوری تصفیه فاضلاب و دفع بهداشتی پساب اقدام نمایم در صورت آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی باشد شرکت آب منطقه ای مجاز خواهد بود بدون نیاز به طی تشریفات قانونی تارفع کامل آلودگی پروانه بهره برداری را به حالت تعلیق درآورده و در این خصوص حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می‌نمایم

6- به منظور بهره برداری بهینه از منبع آب نسبت به احداث تاسیسات مربوط به جمع آوری تصفیه خانه و دفع بهداشتی پساب‌های حاصله در قالب قوانین و ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو اقدام نمایم به نحویکه تا قبل از زمان نصب و اجرای تاسیسات مورد تائید مبادی قانونی هیچ گونه حقی برای اینجانب نخواهد شد.

7- پساب‌های حاصله از بهره برداری از منابع را بدون اخذ مجوزهای لازم و رعایت استانداردهای مربوط وارد منابع طبیعی و محیط زیست ننموده و یا به سمت منابع آبی مجاور هدایت ننماییم.

8- چنانچه بعد از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی و هنگام بره برداری به هر علتی تاسیسات تصفیه فاضلاب و دفع بهداشتی پساب به طور دائم یا موقت درچار اشکال فنی گردد فوراً بهره برداری را متوقف و نسبت به رفع آن اقدام نمایم بدیهی است در غیراینصورت کلیه مسئولیت‌های ناشی از آن برعهده اینجانب می‌باشد. و در صورتیکه خارج از اداره بنده باشد ضمن خودداری از بهره برداری مراتب را به مراجع ذیربط اعلام نمایم.

9-  در صورت مشاهده هر گونه آلودگی در منابع آبی به تشخیص و اعلام کارشناسان و مسئولین ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو و وزارت بهداشت و درمان اینجانب (صاحب پروانه) مکلف می‌باشم نسبت به جلوگیری و رفع عیب منابع آلوده کننده اقدام و تا زمان رفع آلودگی بهره برداری را متوقف نمایم بدیهی است راه اندازی و بهره برداری مجدد منوط به کسب مجوز‌های لازم از مبادی فوق الذکر می‌باشد.

10- جبران تادیه کلیه هزینه‌ها و خسارات احتمالی ناشی از آلودگی محیط زیست و منابع آبی و همچنین خسارات ناشی از انتقال و دفع غیراصولی حاصل از بهره برداری به تشخیص مرتجع ذیصلاح مزبور صرفاً بر عهده اینجانب بوده و مسئولیتی متوجه مرجع صدور پروانه بهره برداری نمی‌باشد.

11- اینجانب متقاضی صدور پروانه بهره برداری منابع آبی تعیین شده . تمامی مسئولیت‌های مربوط به صحت مدارک ابرازی جهت صدور پروانه فوق الذکر را پذیرفته و متعهد می‌شوم در صورت اثبات هر گونه مغایرت جعل و تخلف و در مدارک و مستندات ارائه شده شرکت آب منطقه ای حق دارد راسا و بدون هر گونه تشریفات اداری یا قضایی نسبت به ابطال پروانه بهره برداری صادره اقدام و میزان ضرر و زیان و خسارت وارده را به اینجانب اعلام و تا نسبت به پرداخت آن اقدام نمایم .

12- نشانی فوق به منزله اقامتگاه دائمی اینجانب بعنوان صاحب پروانه می‌باشد و هرگونه ارسال و مکاتبه به نشانی مذکور ابلاغ قانونی و واقعی تلقی می‌شود بدیهی است در صورت تغییر نشانی اینجانب متعهد می‌شوم مراتب را به شرکت آب منطقه ای اعلام نمایم .

13- اینجانب با امضاء این تعهدنامه حق طرح هرگونه ادعا و اعتراض شکایت و در محاکم قضایی اداری و تمامی مراجع دولتی وغیردولتی را از خود سلب و ساقط نموده و به شرکت آب منطقه ای از بابت خسارت و ممیزی وکالت می‌دهم تا هر اقدام قانونی در این ارتباط مصلحت می‌داند با حدود اختیارات و وظایف قانونی خودله یا علیه اینجانب در مراجع قضایی اداری و غیره اعمال نماید .

14-  متعهد میگردم هر ساله قبل از اتمام مهلت پروانه بهره برداری نسبت به تمدید آن اقدام و در صورت عدم تمدید به موقع شرکت آب و فاضلاب مختار است علاوه بر جرائم قانونی کلیه بدهی‌های معوقه را براساس آخرین تعرفه محاسبه و اخذ نموده و نسبت به جمع آوری تاسیسات اقدام نماید.

15- تعهد می‌نمایم از پروانه صادره و ذکور غیر از مواردی که در مندرجات پروانه اجازه داده شده است استفاده ننمایم و در صورت عدم استفاده از پروانه بهره برداری صادره ظرف مدت یک ماه نسبت به ابطال ان اقدام در غیر اینصورت ملزم به پرداخت کلیه بدهی و جرائم مربوطه می‌باشم.

16- تعهد می‌نمایم در صورت اعلام شرکت آب منطقه ای سریعاً نسبت به نصب کنتور حجمی اقدام نمایم.

17- چنانچه به علت کاهش یا کمبود آب مجبور به نوبت بندی و یا قطع آب و کاهش آب گردم ملزم به رعایت می‌باشم و نیز چنانچه به علت خشکسالی و یا هر دلیل دیگر آبدهی رودخانه و یا چشمه و یا شبکه آبیاری تقلیل یابد می‌بایست جهت بررسی کارشناسی و تغییر مندرجات پروانه(مساحت، تناژ، قطر لوله قدرت موتور پمپ الکتروپمپ و مقدار آب و غیره) به شرکت آب منطقه ای مراجعه و درخواست خود را ارائه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایم.

18- نقل و انتقال پروانه موقت به همراه املاک اراضی و سایر مستحدثات بعهده بنده بوده و صرفاً با هماهنگی شرکت آب منطقه ای امکان پذیر خواهد بود.

19- با اطلاع از اینکه هرگونه تغییر بدون مجوز در منصوبات برداشت و بهره برداری آب و یا فروش آب به غیر بر خلاف قانون بوده و جرم است و در صورت چنین کاری ملزم به اعاده خسارت و جرایم قانونی خواهم بود.

20- پروانه صادره دلیلی بر مالکیت بر اراضی و یا مستحدثات موضوع پروانه نبوده و شرکت آب منطقه ای هیچ گونه مسئولیتی در ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اراضی و مستحدثات موضوع پروانه نخواهد داشت و در صورت اثبات مالکیت اراضی موضوع پروانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت آب منطقه ای راساً مختار به ابطال پروانه خواهد بود و هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

21- قبل از احداث هر گونه مستحدثات به منظور رعایت جرائم قانونی رودخانه‌ها و چشمه‌ها و آبراهه‌ها و کانالهای آبیاری زهکشی و غیره با شرکت آب منطقه ای استان هماهنگی کنم.

22-  متعهد می‌شوم کلیه هزینه‌های حق اشتراک و آب بهاء را طبق تعرفه وزارت نیرو بپردازم و در غیراینصورت طبق مقررات با بنده برخورد گردد.

مستند به بند ب ماده 34 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1400/01/14 امضاء کننده با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود, مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x