فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهد ثبتی مشمولین ماده ۴ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند تعهد ثبتی مشمولین ماده ۴ قانون متعهدین خدمت به وزرات آموزش و پرورش

 

به استناد ماده چهار قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ اینجانب: ….. (با مشخصات بالا) و ساکن نشانی فوق، جمعی اداره آموزش و پرورش: ……. که در سال تحصیلی ….. دوره ….. در رشته: …… دانشگاه/موسسه آموزش عالی: …… واحد: …… پذیرفته شده‌ام با کمال میل واختیار متعهد وملتزم میشوم پس از گذراندن دوره تحصیلی مربوطه واتمام تعهدات قبلی به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن در هرصورت کمتر از پنج سال نخواهد بود علاوه بر ایفای تعهدات قبلی در مناطق مورد نیاز اداره کل آموزش وپرورش محل خدمت یا مناطقی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌نماید خدمت نمایم و چنانچه درخواست لغو تعهد نموده و یا از تحصیل موضوع این تعهد منصرف شوم و یا بدون موافقت وزارت آموزش وپرورش تغییر رشته دهم و یا به هر دلیل ادامه تحصیل اینجانب متعذر شود و یا پس از پایان تحصیل از انجام خدمت مورد تعهد کلا” یا جزا” استنکاف نمایم و بطور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات عدم ایفای تعهد، به تناسب مدت عدم ایفای تعهد، نسبت به پرداخت نقدی ۵۰% حقوق ثابت دریافتی در سنوات تحصیل مقطع مذکور، به حساب خزانه اعلامی اقدام نمایم. متعهدله مجاز است تا انجام خدمت مورد تعهد ویا دریافت وجه التزام فوق، از تحویل مدرک تحصیلی اینجانب خودداری نماید وچنانچه بخواهم قبل از ایفای کامل تعهد اولیه بدون پرداخت وجه التزام مندرج در مفاد سند تعهد اولیه موضوع ماده پنج قانون متعهدین خدمت (مشروط به نداشتن مشکل نظام وظیفه) ووجه التزام مندرج در این سند، با استفاده از مزایای مدرک تحصیلی موضوع این سند ویا مدرک تحصیلی که نسبت به آن تعهد اولیه دارم ادامه تحصیل بدهم، متعهد می‌گردم مجددا طبق ماده ۴ قانون متعهدین، سند تعهد مجدد، به آموزش و پرورش محل خدمتم بسپارم تشخیص وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم تحقق شرایط این سند وتعیین میزان خسارت غیر قابل اعتراض میباشد وصرف اعلام وزارت مذکور برای اینجانب قطعی ولازم الاجرا است و متعهدله حق صدور اجرائیه و هرگونه اقدام قضائی علیه اینجاب را دارد. اینجانب …… (با مشخصات بالا) و ساکن نشانی فوق، متعهد و ملتزم می‌شوم در صورتی که با تشخیص وزارت آموزش وپرورش تمام ویا قسمتی از خدمت مورد تعهد به وسیله متعهد انجام نشود بدون هیچ عذر وبهانه وجوه مورد مطالبه وزارت آموزش وپرورش را بپردازم و متعهدله حق صدور اجرائیه و یا هرگونه اقدام قضائی (علاوه بر متعهد) علیه اینجانب را دارد. (این خط را خودمان اضافه کردیم … ضمنا مسئولیت ضامن و متعهد در برابر وزارت آموزش وپرورش تضامنی است و متعهدله می‌تواند برای هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنها تقاضای صدور اجرائیه نماید و نامبردگان حق هرگونه ایراد و ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند

  دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران 
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها