فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند تعهد دریافت ریزنمرات

 

اینجانب: ………………….. (با مشخصات فوق الذکر ) فارغ التحصیل سال ……….. رشته …………. دانشگاه ……………….. که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریزنمرات تحصیلی دارم متعهد می‌شوم بدون اجازه کتبی و قبلی وزارت فرهنگ و آموزش عالی محل تحصیل خود را تغییر ندهم و متعهد می‌شوم پس از انجام تحصیلات یا هرگاه که وزارت فرهنگ و آموزش عالی مقتضی بداند طبق مفاد قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ و مقررات مربوط به آن به میزانی که طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب بر ذمه اینجانب است در داخل کشور خدمت نمایم و در صورت تخلف از موارد فوق کلیه هزینه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شهریه و کمک‌های دریافتی و هزینه‌های مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به هر میزانی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین کند به آن وزارت خانه پرداخت نمایم تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان و کمیت طلب و خسارات وارده غیر قابل اعتراض و موجب تقاضای صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود دانشجوی فوق متعهد شد کلیه بدهی خود را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بنا به تشخیص وزارت مذکور یکجا پرداخت نماید و اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشجویان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیرقابل اعتراض است و نیز حاضر گردید: …………………. (با مشخصات فوق‌الذکر) و اقرار نمود علاوه بر تعهداتی که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اینجانب نیز متعهد و ملتزم می‌شوم از عهده کلیه دیون و قروضی که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی که به وزارت فرهنگ و آموزش عالی وارد شود برآیم همچنین در صورتی که دانشجوی مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید کلیه بدهی‌های او را به هر میزانی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین کند بدون هیچگونه عذری پرداخت نمایم و در صورت تاخیر در پرداخت وزارت فرهنگ و آموزش عالی مجاز و محق میباشد برای وصول کلیه وجوه مورد نظر به هر میزانی که باشد تقاضای صدور اجرائیه نماید و کلیه طلب و خسارات وارده را از کلیه اموال و دارائی منقول و غیر منقول اینجانب استیفا نماید و به هر تقدیر تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی نسبت به وقوع تخلف و کیفیت آن و کمیت و میزان بدهی دانشجو و خسارات وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود تعهد امضا کنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌تواند به هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنان اجرائیه صادر و عملیات اجرائی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نمایند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهد دریافت ریزنمرات و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *