فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند تعهد شهرداری (تعریض گذر)

 

در تاریخ نگارش سند حاضر گردید متعهد فوق و بعدالحضور اعلام داشت که با توجه به اینکه حسب اعلام شهرداری منطقه ……… تهران مقدار حسب الاظهار ………. مترمربع از مساحت پلاک ثبتی …….. فرعی از ……… اصلی واقع در …….…..  به نشانی حسب الاظهار …………………… که مطابق اسناد مالکیت شماره ………. و ………. متعلق به متعهد فوق می‌باشد، در طرح تعریض گذر واقع درگردیده است، لذا بدینوسیله اینجانب مالک پلاک ثبتی فوق‌الذکر توافق و اقرار می‌نمایم، به جهت وقوع قسمتی از پلاک مذکور در طرح تعریض گذر به متراژ اعلام شده در فوق، حقوق متعلقه خود در خصوص مقدار زمین جزء طرح را به صورت تسهیلات تراکم ساختمانی و استفاده از طول، سطح اشغال و تراکم بر اساس مساحت زمین قبل از اصلاحی (مندرج در سند مالکیت اولیه) دریافت نموده و هیچگونه حقوقی و مطالبه دیگری از این حیث از شهرداری نداشته و حق هرگونه ادعا و طرح دعوی حقوقی و کیفری علیه شهرداری نسبت به مقدار زمین مذکور را از خود و قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط می‌نمایم. ضمناً متعهد می‌گردم:

  1. همزمان با شروع عملیات ساختمانی عرصه جزء گذر را رها نموده و تحویل شهرداری نمایم.
  2. در صورت وجود اعیانی در عرصه جزء گذر همزمان با شروع عملیات ساختمانی نسبت به تخریب و تخلیه اعیانی موجود و تحویل و انتقال رسمی عرصه به شهرداری اقدام نمایم.
  3. پس از احداث بنا در باقیمانده ملک و قبل از درخواست گواهی پایان ساختمان در اجرای ماده ۴۵ آیین نامه قانون اصلاحی ثبت و سایر مقررات مربوط نسبت به اصلاح حدود مساحت مندرج در سند مالکیت (به مساحت باقی مانده) اقدام و سند اصلاح شده را به شهرداری ارائه و مساحت جزء گذر را به شهرداری منتقل نمایم.
  4. کلیه خیارات قانونی و قراردادی مختص و غیرمختص این اقرارنامه حتی غبن فاحش را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.
  5. با عنایت به دریافت کلیه حقوق مربوط به مقدار زمین واقع در طرح از سوی اینجانب، چنانچه در آینده به هر دلیل از جمله تغییر در شبکه بندی معابر، تغییر طرف تفصیلی و غیره طرح تعریض گذر منتفی گردد، حتی در صورت عدم اصلاح سند مالکیت، زمین جزء گذر در ملکیت شهرداری می‌باشد.

بدیهی است در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات فوق شهرداری می‌تواند حسب مورد از عملیات ساختمانی جلوگیری و نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی حسب ضوابط شهرسازی با در نظر گرفتن مساحت ملک بعد از اصلاحی اقدام نموده و یا از صدور عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان خودداری نماید و در موارد لزوم نیز اقدامات مقتضی برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی و تعیین تکلیف بناهای احداثی مازاد تراکم مجاز بر مبنای عرصه باقیمانده به عمل آورد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهد شهرداری (تعریض گذر) و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها