فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهد عدم اشتغال به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند تعهد عدم اشتغال به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

در تاریخ فوق حاضر این دفتر شدند خانم ……………. با مشخصات فوق که به موجب دادنامه شماره ……………..مورخ ……………. شعبه ……………….. از ورثه مرحوم آقای ……………. بوده، با آگاهی و اطلاع کامل اعلام و اقرار می نمایم، مرحوم از تاریخ ……… تا تاریخ …………. دربانک شاغل و کسور بازنشستگی خود را در زمان اشتغال به بانک مذکور پرداخت و در تاریخ فوت و اینجانب در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، ادارات، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی، شرکتهای وابسته به مراجع مذکور و شرکت‌های خصوصی یا نزد افراد حقیقی و غیره شاغل نبوده و تحت هر عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمی نمایم و تحت بیمه اختیاری نیز نبوده و بواسطه فوت پدرم / همسرم حقوق وظیفه دریافت نمی نمایم و بازنشسته هیچیک از مراجع مذکور نبوده و نمی باشم و در صورتیکه خلاف موارد مذکور به هر نحوی برای صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها کشف و مشخص گردد به صرف اعلام و مطالبه متعهد و ملتزم قانونی و شرعی خواهم بود که علاوه بر استرداد مبالغ دریافتی از صندوق بابت حقوق، وظیفه مبلغ ………………….. ریال بعنوان وجه التزام به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایم.

اینجانب آقای ……………….. با مشخصات فوق از متضامنا، مجتمعاً”، منفردا تعهدات موضوع این سند را با نامبرده خانم ……………به عهده گرفته و تشخیص صندوق نسبت به وقوع تخلف، کمیت و کیفیت ارقام فوق قطعی و غیر قابل اعتراض از جانب نامبردگان و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود تعهد امضا کنندگان در قبال صندوق تضامنی و صندوق می‌تواند علیه هر یک از نامبردگان یا در آن واحد علیه هر دو آنان تقاضای صدور اجرائیه نماید.

نامبردگان خانم …………. و آقای …………….. به موجب این تعهدنامه ضمن عقد خارج لازم به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و کالت بلاعزل داده که مطالبات خود را از هر جهت و بابت خسارت و وجه التزام از هرگونه موجودی حساب و موجودی‌های ارزی و ریالی و هر نوع مال و طلب نامبردگان نزد کلیه بانک‌های کشور بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً” برداشت و پایاپای نماید تفویض این حق و اختیار به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، هیچگونه لطمه و خللی به حقوق صندوق در جهت استیفای مطالبات خود از دیگر طرق تحت هر عنوان وارد نمی آورد. ضمنا در صورت انجام اقدامات قانونی از طریق مراجع قضائی و ثبتی، کلیه هزینه های وصول طلب شامل هزینه دادرسی اجرائی، دستمزد کارشناس و حق‌الوکاله وکیل و نماینده قضائی به عهده اینجانبان امضاء کننده این سند خواهد بود.

 مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *