فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهد عدم خرید و فروش مدرک تحصیلی

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند تعهد عدم خرید و فروش مدرک تحصیلی

در تاریخ نگارش سند حاضر این دفتر گردیدند آقای ………. با مشخصات فوق الاشعار گواهی نمودند که با اطلاع کامل از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تشخیص صالحیت مشاوران و پیمانکاران به عنوان یکی از عوامل تشخیص صالحیت شرکت مهندسی مشاور …………. در فرآیند رتبه‌بندی با سمت فردا امتیاز آور حضور داشته و صحت و اصالت مدارک الصاقی در سامانه و مدارک فیزیکی ارائه شده را تأیید نموده و از تعهدات ناشی از دریافت گواهینامه تشخیص صالحیت؛ خصوصاًً: “مدت اعتبار گواهینامه صالحیت“، “بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخلف محسوب شدن خرید و فروش مدرک تحصیلی و حضور صوری در شرکت‌ها به منظور کسب امتیاز در فرآیند تشخیص صالحیت” آگاهی کامل داشته و مشمول ممنوعیت مقرر اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ نبوده و به محض شمول مقررات، موضوع را فوراً به اطالع سازمان محل تشخیص صالحیت می‌رسانم. چنانچه خلاف هر یک از اقاریر و تأییدات فوق الذکر و مدارک پیوست‌های ضروری آن به اثبات برسد علاوه بر مشمول مجازات‌های مترتب بر ارائه مدارک و اطلاعات غیر واقعی به مراجع دولتی حق هیچگونه اعتراضی به تصمیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ……… مبنی بر لغو صالحیت و اعمال محرومیت و نیز به تصمیم دستگاه‌های اجرایی در مورد قراردادهایی که در اثر این اطلاعات غیر واقعی منعقد شده است و ضبط ضمانت‌نامه‌های مربوط به آن را نخواهم داشت.

مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *