فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متون حقوقی سند تعهد معدن مفصل

 

اینجانب شرکت با مشخصات فوق متقاضی ماده معدنی پوکه واقع در استان …………. شهرستان …………..موضوع استعلام شماره …………. مورخ …………. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان …………… در این دفتر حاضر و بر اساس مندرجات این تعهد نامه متعهد میگردم که مراتب مشروح زیر را بطور کامل رعایت و در کلیه مراحل پی جویی، اکتشاف، بهره برداری و استخراج از معادن به مرحله اجرا درآورم.

۱- کلیه عملیات اکتشاف / بهره برداری / استخراج را در سطح ………..هکتار معادل ……..مترمربع در محدوده با مختصات جغرافیایی …………………………………………………………. انجام داده و محدوده مورد عملیات را پس از تحویل گرفتن عرصه زیر نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان …………. علامت گذاری نموده و امکانات و وسایل مورد نیاز معدن را در آن محدوده قرار دهم و تا زمانی که صورت مجلس تحویل و تحول مربوط امضاء نشده است حق ورورد به عرصه مزبور را جهت انجام فعالیت‌های معدنی نخواهم داشت.

۲- در صورت نیاز به جاده دسترسی به معدن، تعیین مسیر را با موافقت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ……….. اقدام نمایم و منحصراً از مسیر تعیین شده برای دسترسی به معدن استفاده خواهم کرد شود و خارج از آن، حق احداث جاده دیگری را ندارم. در ضمن جاده احداث شده جنبه عمومی دارد.

۳- حل هرگونه معارض احتمالی در عرصه مورد موافقت برعهده اینجانب می‌باشد و اداره کل منابع طبیعی استان هیچگونه مسئولیتی در این مورد نداشته و صرفا به وظایف قانونی خود عمل خواهدکرد.

۴- با ارایه این تعهد هیچ حقی برای اینجانب متصور نبوده و تا قبل از صدور نامه نهایی به نام سازمان صنعت و معدن و تجارت استان هیچ گونه حقی برای بنده ایجاد نمی‌شود.

۵- در مدت انجام عملیات معدنی اعم از (اکتشاف / بهره برداری / استخراج) از سوخت فسیلی (نفت – گاز) استفاده می‌نمایم و تحت هیچ عنوانی حق استفاده از منابع سوخت غیر فسیلی از قبیل چوب، هیزم، بوته گیاهی و غیره را ندارم و از قطع هر گونه بوته، درخت، درختچه خودداری می نمایم و در صورت تخلف کلیه مجازات قانونی را می پذیرم و کلیه خسارات وارده را جبران می‌نمایم.

۶- حفاظت از محدوده عملیاتی مصوب و دارای مجوز به عهده اینجانب می باشد و در صورت بروز هر گونه تخریب و ورود خسارت به جنگل و مرتع و به طور کلی اراضی ملی شده در محدوده مذکور، این شرکت موظف به جبران کلیه خسارات وارده بر اساس نظر کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ……………. می‌باشم.

۷- موظف می‌باشم خاک سطحی را حداقل تا عمق سی (۳۰) سانتیمتر برداشت نموده و در مرحله اکتشاف یا هر مرحله دیگر عملیات معدنی در محلی مشخص و قابل دسترس، دپو نمایم تا در زمان انجام عملیات بازسازی مورد استفاده قرار گیرد.

۸- احداث هر گونه تأسیسات در مناطق مورد اکتشاف یا بهره برداری یا بهره برداری یا استخراج در عرصه‌های منابع طبیعی بدون اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ممنوع می‌باشد. در غیراینصورت تأسیسات مذبور بدون هیچگونه پرداختی به نفع دولت ضبط و یا تخریب می‌گردد و به استناد بند ۶ این تعهدنامه خسارت وارده را پرداخت می‌نمایم.

۹- منحصراً مجاز به استخراج مواد معدنی مندرج در محدوده مورد موافقت اداره کل می‌باشم.

۱۰- چنانچه اقدام به انتقال پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری به غیر نمایم مراتب تعهدات خود به اداره کل منابع طبیعی را به انتقال گیرنده اعلام نمایم تا تعهدات مذکور به انتقال گیرنده بعدی منتقل گردد در غیر اینصورت شخصاً متعهد به اجرای مفاد این تعهدنامه می باشم.

۱۱- در صورتی که پس از صدور پروانه معدنی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و یا آراء صادره از محاکم حقوق مکتسبه‌ای برای بهره برداران عرفی اثبات گردد پرداخت حقوق متعلقه مذکور به عهده اینجانب بوده و حق هر گونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود ساقط می نمایم.

۱۲- به طور کلی هر نوع اخطار، اعلان و یا ابلاغی که از طرف اداره شهرستان و یا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق پست سفارشی به نشانی مندرج در این تعهد نامه ارسال گردد، ابلاغ قانونی است و اینجانب نسبت به اجرای مفاد آن مسئول می‌باشم. بدیهی است در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را به منابع طبیعی اعلام می نمایم.

۱۳- چنانچه در اجرای هر یک از بندهای این تعهدنامه کوتاهی، قصور و یا تخطی نمایم ضمن تأئیدیه خسارات وارده به عرصه منابع طبیعی مورد (پی جویی/اکتشاف / بهره برداری/ استخراج) اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان مجاز خواهد بود که در هر مرحله از عملیات معدن از ادامه کار اینجانب ممانعت به عمل آورد و خسارات وارده را اخذ و ابطال مجوز و یا پروانه مربوط را از سازمان صنعت درخواست نماید و سازمان صنعت هم نسبت به ابطال آن اقدام نماید.

هزینه‌های تنظیم اسناد مربوط به معدن مذکور در این تعهد نامه تماماً بر عهده اینجانب می‌باشد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *