جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

هبه طلب (مهر) در قبال تعهد زوج به انتقال مال غیر منقول

متن حقوقی سند هبه طلب (مهر) در قبال تعهد زوج به انتقال مال غیر منقول

 

((واهب و متهب به ترتیب زوجه و زوج سند ازدواج شماره ترتیب)) دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره

عین موهوبه: واهب تعداد ……… عدد سکه طلای رایج یک بهار آزادی از کل …….. عدد سکه طلای رایج تمام بهارآزادی مهر و صداق خود، مذکور در سند ازدواج مزبور را که برعهده و ذمه زوج (متهب) دین بوده، منجز و مجانی، به متهب تملیک و هبه کرد، و متهب باعلم اطلاع از کم و کیف مال موهوبه و مفاد و مندرجات و شرایط و تعهدات مندرج در این سند هبه را قبول می‌کند؛ قبض و اقباض با اذن واهب مشمول مواد ۸۰۰ و ۸۰۶ قانون مدنی است؛ بنابراین با ثبت و امضاء این سند، متهب (زوج) نسبت به ……… عدد سکه طلای رایج تمام بهارآزادی موهوب مالک مافی الذمه خود شد و به اعتبار اتحاد داین و مدیون، دین مشارالیه نسبت به ……….. عدد سکه طلای مذکور ساقط است. بدیهی است …….. سکه طلای دیگر کماکان برعهده وذمه زوج (متهب) دین خواهد بود که باید عندالمطالبه به زوجه پرداخت و تسلیم نماید.

به موجب شرط ضمن عقد موضوع این سند و عقد خارج لازم که بین متعاملین واقع شده و به اقرارهما تحقق یافته است موارد زیر شرط است:

۱- متهب (زوج) ملتزم و متعهد شد در مدت مذکور در قرارداد رهنی، نسبت به پرداخت مطالبات مرتهن سند رهنی شماره ……….. دفتر ……… اقدام و پس از پرداخت مطالبات مرتهن (…………..) و فک رهن از مورد وثیقه و یا پس از جلب موافقت و اخذ اذن مرتهن و ابقاء قرارداد رهنی و ابقاء تعهدات بدهکار در پرداخت اقساط و انجام تعهدات ناشی از قرارداد رهنی (بدون اینکه متعهدلها دراین خصوص و این موارد تعهدی داشته باشد) و دریافت پاسخ استعلام ها و پرداخت همه گونه عوارض و مالیات و اخذ مفاصا و مجوز و انجام سایر تشریفات و رفع موانع قانونی، نسبت به انتقال قطعی عرصه و اعیان طلق تمامی ………… دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی شماره ……………. با قدرالسهم از عرصه و سایرمشاعات و مشترکات و با جمیع لواحق و متعلقات، به نشانی …………………………………………، مورد ثبت یک برگ سند مالکیتی که ذیل شماره ثبت …………… به نام متهب (زوج و متعهد) صادر و تسلیم شده است را، بلاعوض و رایگان، قطعی و منجز و بدون قید و شرط، به واهب (زوجه و متعهدلها) انتقال داده و به مشارالیها تملیک نماید؛ و تا قبل از انجام تعهد از هر گونه اقدام مغایر و منافی و مانع اجرای تعهد، از جمله هرگونه نقل و انتقال و اعمال حقوقی منتج به انتقال و رهن و وثیقه و وکالت و وصایت و وقف و حبس و نذر و امثالهم و غیره و ایجاد هرگونه حقی برای اشخاص ثالث نسبت به ……. دانگ از شش‌دانگ یک باب آپارتمان موضوع و مورد تعهد خودداری نماید؛ بدیهی است انجام هرگونه معامله و عقود و ایقاعات و افراز و تفکیک و تقسیم و تعهدات و سایر اقدامات مغایر و منافی و مانع انجام تعهد باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ چنانچه متعهد از انجام تعهدات مذکور و فراهم نمودن شرایط امکان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال خودداری کند و یا اقداماتی مغایر و منافی و مانع انجام تعهدات انجام دهد، متعهدلها حق دارد با مراجعه به مراجع قضائی صالحه، الزام و اجبار متعهد را بخواهد و متقاضی ابطال هرگونه معامله و عقود و ایقاعات و افراز و تفکیک و تقسیم و تعهدات و سایر اقدامات مغایر و منافی و مانع انجام تعهد باشد؛ و متعهد حق طرح هرگونه ادعا و اعتراض و انکار را از خود سلب و ساقط کرد.

۲- چنانچه به هرعلت و به هرنحو، به دلایل و موانع مختلف قانونی انجام تعهد به شرح بند یک ممکن نباشد و الزام اجبار متعهد نیز ممکن نگردد و تملیک و انتقال قطعی به متعهدلها و تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال محقق نشود، متهب (متعهد) ملتزم و متعهد است، مثل و بدل مال موهوب یعنی تعداد دویست و چهارده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی را تهیه و تسلیم واهب نماید. احراز عدم امکان انجام تعهد، به عهده مرجع قضائی صالحه خواهد بود؛ به موجب توافق و تراضی متعاملین، حداکثر مهلت متعهد جهت انجام تعهد موضوع بند یک، سه ماه پس از انقضاء قرارداد رهنی خواهد بود.

۳- متهب به واهب وکالت داد و ضمن عقد موضوع این سند و عقد خارج لازم، با اسقاط حق عزل وکیل و ضم وکیل و ناظر، مشارالیها را وکیل خود نمود که به شرح بند یک نسبت به تملیک و انتقال قطعی و بلاعوض و تنظیم و ثبت و امضاء سند رسمی انتقال به نام خود اقدام نماید و سند این وکالت را به صورت جداگانه و متعاقب این سند ثبت و امضاء نمود و دراختیار واهب قرارداد. بدیهی است وکالت موضوع این بند نافی تعهدات متهب به عنوان اصیل نخواهد بود. مفاد و مندرجات بند یک، درنفس تعهد مؤثر بوده و تنظیم سند رسمی انتقال منوط است به انجام و رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوزها و پاسخ استعلام ها و مدارک لازم و پرداخت همه گونه عوارض و مالیات و سایرحقوق و وجوه عمومی.

مواد ۱۶ و ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد اقامتگاه ولزوم اعلام نشانی جدید تذکر داده شد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x