فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند صلح عمری

 

مورد مصالحه: عرصتا” و اعیانا” با کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا برویت کامل متصالح رسیده و متصالح با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و محل وقوع آن اقدام به انجام مصالحه نموده و مورد مصالحه را نیز تصرف نمود.

مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی به متصالح تفهیم گردید و نامبرده با مسئولیت خود اقدام به انجام مصالحه نمود اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن به هر درجه که باشد از طرفین بعمل امد و به اقراره منافع آن قبلا به کسی واگذار نشده است و متصالح متن ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت وکیفیت آن اقدام به انجام مصالحه و اقرار بتصرف وقبض محل مورد مصالحه نمودو سپس جهت استیفای منافع تا زمان حیات در ید مصالح قرار گرفت. ضمنا مصالح متن ضن العقد به متصالح وکالت داد تا چنانچه در تنظیم این سند احتمالا اشتباه و یا سهو قلم روی داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضا اقرار نامه اصلاحی بدون انکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید. حسب الاظهار متصالحین مورد صلح کاملا با مفاد پاسخ استعلام ثبت وگواهی پایان ساختمان و سند مالکیت مربوطه مطابقت و انطباق کامل داشته و باتوجه به آن مبادرت به انجام معامله نموده اند و متصالح متن اعلام نمود تا این تاریخ در مورد معامله تغییری داده نشده و با قبول طرح های احتمالی شهرداری با مسئولیت خود اقدام به انجام معامله نمود . کلیه مدارک توسط متعاملین به دفتر خانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تایید گردید

ضمن سند متصالح حق انتفاع از مورد مصالحه را به صورت عمری در حق مصالح مادام الحیات وی وبالمباشره او برقرار نمودتا مصالح مادام العمر خود از منافع آن به رایگان استیفاء نمایدومتصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود و سپس جهت استیفاء منافع به قبض مصالح داده شد بنحویکه این حق قائم به شخص بوده و پس از فوت وی حق مذکور به قائم مقام قانونی و وراث ایشان انتقال نمی یابد و چنانچه مصالح دعوت حق را لبیک گفت مورد صلح ملک طلق و بلامعارض متصالح خواهد بود.

متصالحین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف نظر می‌نمایند. ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ فوق بابت حقوق دولتی و انشعابات مربوطه (اعم از مصرفی و تفکیک وتغییر قطر انشعاب و فاضلاب) و برق و گاز بدهی معوقه داشته باشند که متصالح وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از مصالح که ایشان نیز متعهد پرداخت می‌باشند دریافت نماید بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت وصدور سند مالکیت کاداستری به طرفین ومتصالح تذکر و تفهیم گردید .این سند باستناد قانون تسهیل اسناد مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ تنظیم گردیده مراتب عدم اخذ مفاصا حساب شهرداری به خریدار تفهیم گردید مورد قبول وی قرار گرفت و متضامنا متعهد پرداخت کلیه بدهی به اداره شهرداری و سایر ادارات گردیدند.به طرفین سند بالاخص متصالح تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تامیزان مبلغ مندرج در این سند میباشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *