فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی اجاره مال غیر منقول وقفی

 ۱-موجر: موقوفه  ……… بامشخصات فوق به تصدی اداره اوقاف و امورخیریه  شهرستان …….  نسبت  به  ………  دانگ  مشاع  و اداره اوقاف و امورخیریه …….  نسبت  به …….  دانگ مشاع از ششدانگ مورد اجاره به نمایندگی …………

۲-مستأجر ………… با مشخصات فوق

۳-مورد اجاره زمین مسکونی میزان سهم ………… ازششدانگ از پلاک ………… اصلی ازموقوفه………واقع در شهر……….به مساحت ………… که  محدود است به حدود اربعه زیر:

شمالاً ………. شرقاً: ………… جنوباً …………..غرباً ……………. که  به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نموده وصرفاً به منظوراشتغال به …………….  ۴-مدت  اجاره ……  سال  کامل  شمسی  ازتاریخ …….. لغایت ………. ۵-مبلغ  کل  اجاره  بها ………….. ریال  از قرار سالانه ………… ریال  که مستأجر متعهد است در آخر هر سال در قبال  قبض رسمی  به  موجر  پرداخت  نماید.

 

شروط و تعهدات:

۱-  چون مستأجر با موافقت  موجر با حق ثبت و اخذ سند مالکیت در مورد اجاره احداث اعیانی نموده است  احداث هر گونه اعیانی جدید مجاز در تاریخ امضا این سند منوط به موافقت کتبی موجر و پرداخت  پذیره  به  موقوفه  ورعایت  مقررات  مربوطه  خواهد بود.

۲-مستأجر متعهد  است  اجاره  بها را در موعد مقرر بپردازد و در صورت  تأخیر و انقضای مدت  ده روز از موعد مقرر اختیار فسخ در بقیه  مدت  برای موجر خواهد بود.

۳- مستأجر حق واگذاری  مورداجاره  را کلاً یا جزئاً قبل  یا بعد از احداث  اعیانی  بدون  موافقت کتبی  موجر به هیچ  نحوی از انحا حتی به عنوان  وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر ندارد.

۴- مستأجر متعهد است در پایان مدت  قرارداد حداکثر ظرف  مدت  یکماه  سند اجاره را برابر مقررات  اوقافی  تجدید نماید. در صورت عدم مراجعه در خلال مدت مزبور به منزله انصراف و یا اعراض از رابطه  استیجاری خواهدبود و همچنین موجر قبول نمود که درصورت  انجام  کلیه  تعهدات مستأجر نسبت به تجدید سند اجاره  طبق  مقررات  اقدام  نماید.

۵- مستأجر بدون موافقت کتبی موجر حق تغییر کاربری مورد اجاره را ندارد.

۶- مستأجر وضامن هر دو متضامناً درقبال  موجر نسبت  به  پرداخت  اجور، مسئول  خواهند بود و هرگاه اعتبار ضامن به تشخیص  موجر  سلب  شود مستأجرمتعهد است  ضامن معتبر دیگری  ظرف مدت یکماه  ازتاریخ  اخطار کتبی موجر، معرفی  نماید.

۷- مستأجر متعهداست پس از پایان  مدت اجاره ویا فسخ سند تا تاریخ تنظیم سندجدید یا تخلیه مورداجاره اجور را برابر نظرکارشناس منتخب موقوفه پرداخت نماید.

۸- انتقال اعیان توسط مستأجر به غیر موکول به تصفیه حساب وپرداخت اجور و پذیره وجلب موافقت کتبی موجرخواهدبود.

۹- مستأجر در صورت تخلف  از هر یک از شروط مندرج در این سند علاوه  بر پرداخت اجور ایام تصرف مکلف به تخلیه و تحویل مورداجاره خواهد بود و موجر حق  دارد با نظر کارشناس مرضی الطرفین  یا کارشناس  منتخب  دادگاه  معادل   ۸۰% بهای  اعیانی  احداثی  مستأجر را به  وی  پرداخت یا درصندوق دادگستری تودیع  ونسبت  به  تملک  اعیان و تخلیه عرصه واعیان  ازطریق دادگاه اقدام نماید.

۱۰-مستأجر با علم  وآگاهی کامل ازکم  وکیف  مورد اجاره  اقدام به تنظیم این سند نموده و متعهد گردید هرگونه  ادعائی  درباره  نحوه  بهره برداری  نسبت  به مورد اجاره  وامثال  آن  پیش  بیاید شخصاً پاسخگوباشد.

۱۱- تخلف از هر یک از شروط این  سند موجب  اختیار فسخ  سند برای  موجر خواهد بود.

 

مدارک و مستندات

  1. استعلام ثبت در صورتی که اجاره زائد بر سه سال باشد.
  2. اصل سند مالکیت
  3. کپی و اصل مدارک شناسایی طرفین

 

نکته:
مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ و نظر کمیسیون وحدت رویه به شماره ۸۵۵/۹۶۰۰۱ استعلام از اداره دارایی لازم نیست.

 

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *