فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند اجاره مسکونی

 

مورد اجاره و حدود آن: شش‌دانگ یک باب واقع در تهران …………. دارای پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی از ………… اصلی واقع در بخش ……….. بمساحت ……… متر مربع دارای سند مالکیت بشماره چاپی ………… صفحه ………… دفتر ………….. املاک بخش مربوطه مشتمل بر ………… با حق استفاده از آب و برق و گاز و انباری و پارکینگ و مشاعات و مشترکات و دیگر منصوبه‌های در آن وسایر لوازم و ملحقات و اسناد مربوطه که به رویت کامل مستاجر رسیده و مورد قبول وی قرار گرفته است.[tmt-restrict]

مدت اجاره: ……… سال کامل خورشیدی از تاریخ …….. الی ……….. می‌باشد.

مبلغ مال الاجاره: در تمام مدت مبلغ ……….. ریال که به قرار هر ماهی …………… ریال می‌‌باشد که مستاجر متعهد و موظف است اجاره ماهیانه را در پایان هر ماه نقداً به موجر یا نماینده قانونی وی پرداخت و رسید دریافت نماید و یا مستاجر می‌تواند اجاره بهای ماهیانه را به حساب شماره …………….. موجر نزد بانک …………. شعبه …………….. واریز و نسخه‌ای از آن را به موجر تسلیم نماید.

 

شروط و توضیحات:

۱- مالیات مستغلاتی و عوارض شهرداری و تعمیرات کل بعهده موجر است و تعمیرات جزئی ورنگ آمیزی جهت استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است.

۲- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را بصورت مشاعی یا مفروز کلاً یا جزئاً و به هر صورت بغیر را ندارد و به نحو مباشرت جهت سکونت خود و افراد تحت تکفلش حق استفاده از مورد اجاره را دارد.

۳- پرداخت هزینه های آب و برق و گاز مصرفی مربوطه در طول مدت اجاره بعهده مستاجر است.

۴- مستاجر ملزم و موظف است در زمان تخلیه مورد اجاره را به همان وضعی که صحیح و سالم تحویل گرفته بهمان صورت به موجر همراه با مفاصا حسابهای آب و برق و گاز مربوطه تحویل داده و رسید دریافت نماید.

۵- اجرت المثل بعد از اتمام مدت اجاره تا زمان تصرف برابر اجرت المسمی است.

۶- چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن آن استنکاف ورزد مستاجر می تواند با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل تامین دلیل نماید.

۷- مستاجر متعهد و ملتزم شرعی و قانونی گردید که در انقضا مدت مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر دهد و یا نسبت به تجدید اجاره با موجر اقدام نماید.

۸- تنظیفات و جبران شکست درب و شیشه و قفل و دستگیره و سایر اعیان مورد اجاره در مدت زمان اجاره بعهده مستاجر است.

۹- هر گاه موجر در طول مدت این قرارداد مورد اجاره را به شخص ثالثی بطور قطعی انتقال دهد می بایست قبلاً مالک جدید را از وجود مستاجر و تنظیم قرارداد مستحضر و منافع مستاجر را ملحوظ دارد بنحوی که مستاجر تا پایان مدت قرارداد بتواند مورد اجاره را کما فی السابق استیفا منافع نماید.

۱۰- چنانچه مستاجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضا مدت اجاره تخلیه ننماید و یا بهر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ …………. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد.

۱۱- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این قرارداد حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

 

مدارک و مستندات

  1. استعلام ثبت در صورتی که اجاره زائد بر سه سال باشد.
  2. اصل سند مالکیت
  3. کپی و اصل مدارک شناسایی طرفین

 

نکته

  • در صورتی که ملک مورد اجاره تجاری باشد استعلام از اداره تأمین اجتماعی لازم می‌باشدمگر در صورت توافق طرفین و قبول مسئولیت تضامنی از سوی موجر و مستاجر .
  • مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ و  نظر کمیسیون وحدت رویه به شماره ۸۵۵/۹۶۰۰۱ استعلام از اداره دارایی لازم نیست

[/tmt-restrict]

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *