فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

متن حقوقی سند انتقال آپارتمان اداری

 

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری به اضمام کلیه حقوق متصوره و فرضیه با مشخصات فوق‌الذکر به قدرالسهم از عرصه کل ومشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی مربوط به آن و با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء بانضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به امتیازات برق اختصاصی و به ‌قدر السهم از امتیاز آب و برق و گاز اشتراکی منصوبه در آن مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۷/۲۵ سازمان ثبت به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

-اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصاً خیار غبن ولو به هر درجه که باشد از طرفین به عمل آمد، قبض و اقباض نیز از ناحیه طرفین به عمل آمد و فروشنده متعهد و ملتزم گردید چنانچه کشف فسادی ازلحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا مورد معامله مستحق للغیر درآید شخصاً پاسخگو باشد و کلیه غرامات و ضرر وزیان وارده به خریدار را جبران و پرداخت نماید.

و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است و خریدار ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت و کیفیت آن اقدام به انجام معامله و اقرار به تصرف محل سهم مشاعی خود نمود.

-ضمناً فروشنده به خریدار مزبور وکالت با حق توکیل به غیر داد تا چنانچه در تنظیم مستندات مبنا و یا در تنظیم این سند احتمالاً اشتباه یا سهو قلم روی‌داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضا اقرارنامه اصلاحی بدون آنکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید.

-این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور به استناد پایان کار مذکور که برویت خریدار رسیده و نامبرده ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات پایان کار مذکور و تاریخ صدور آن و عدم مغایرت وضع موجود مورد بیع را با پایان کار مرقوم تائید و گواهی نمود و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً در کلیه مراحل و مراجع ذیصلاح مسئول و جوابگو می‌باشد این سند با موافقت متعاملین به استناد پایان کار فوق تنظیم‌شده است و خریدار با علم و آگاهی و اطلاع کامل از عدم دریافت پایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام به انجام معامله نمودند.

– ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی و مصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که خریدار وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از فروشنده که ایشان نیز متعهد و ملتزم پرداخت می‌باشد دریافت نماید.

– کلیه مدارک توسط متعاملین به دفترخانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تائید گردید وباظهاره مورد بیع فاقد مدیر ساختمان می‌باشد و خریدار متعهد و ملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی بابت هزینه‌های عمومی ساختمان طبق قانون تملک آپارتمان‌ها اعم از آب و برق و گاز و غیره ونیز هرگونه بدهی به هر یک از ارگان‌ها و نهادها وادارات دولتی و غیره خصوصاً دارائی و شهرداری (بدهی موضوع ماده ۱۸۷ و غیره دارائی و عوارض نوسازی و نقل‌وانتقال و غیره شهرداری) داشته باشد از مال خود بپردازد و طبق قبوض پرداختی از فروشنده مطالبه و وصول نماید مسئولیت انجام معامله کلاً با متعاملین است.

– مورد معامله به اقرار فروشنده مرقوم و شرح در گواهی دارایی ذیل الذکر دارای کاربری اداری بوده و فاقد ارزش تجاری و سرقفلی می‌باشد که به خریدار تذکر و تفهیم گردیده و مشارالیه از این موضوع مطلع و آگاه گردیده است.

– متعاملین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می‌باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف‌نظر می‌نمایند به طرفین سند بالأخص خریدار تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تا میزان مبلغ مندرج در این سند می‌باشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها