فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ثبت درخواست تنظیم و بررسی قرارداد آنلاین

درخواست بررسی آنلاین قرارداد - دفتر اسناد رسمی 662

انتقال اجرایی اتومبیل

 

متن حقوقی سند انتقال اجرایی اتومبیل : نظر به اینکه به موجب نامه شماره …………………. مورخ ……………………اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی …………………….جهت تنظیم اسناد انتقال اجرایی در خصوص خودرو فوق الاشعار با کلیه متعلقات قانونی و شرعی و عرفی ان موضوع دادنامه شماره …………………………….. مورخ…………………..صادره از شعبه ……………… دادگاه ………………… و دادنامه شماره …………………………. مورخ ………………. صادره از شعبه …………………… دادگاه تجدید نظر استان ………………… و اجرائیه شماره …………………. مورخ ………………. شعبه ……….. دادگاه ………………………….) و با عنایت به اخطاریه به شماره شناسه ……………………….. مورخ ……………… بشماره تصدیق …………….. و انقضا مهلت و عدم حضور محکوم علیه جهت امضائ ذیل اسناد انتقال آقای ……….. به عنوان نماینده از سوی مرجع قضایی به قائم مقامی از سوی فروشنده معرفی گردید.

تمامی شش دانگ یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق که با تمام لوازم موجود به رویت کامل خریدار رسیده به اقرار در تصرف دارد. اسقاط کافه خیارات خصوصا” خیار غبن فاحش از طرفین بعمل آمده و خریدار تعهد پرداخت بدهی عوارض و مالیات مورد معامله را نمود و فروشنده تا ده سال شمسی ضامن کشف فساد شرعی و قانونی مورد معامله میباشد. مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۱۳۰-۵۸/۰۱/۱۴ سازمان ثبت به متعاملین تفهیم شد و مسئولیت انجام معامله متضامنا به عهده متعاملین است  چون کلیه مدارک و مستندات این سند توسط متعامل به این دفترخانه ارائه شده در صورت کشف خلاف در صحت و اصالت آنها متعاملی شخصا پاسخگوی مراجع مربوطه خواهد بود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها