متن حقوقی سند وکالت اخذ دیه

 

مورد وکالت:

پس از رفع کلیه موانع قانونی وضمن اخذو ارائه کلیه مدارک لازمه اعم از اصل، رونوشت وکپی مراجعه وکیل به کلیه مراجع قضایی و انتظامی و راهنمایی ورانندگی وپزشکی قانونی و شورای عالی پزشکی و شوراهای حل اختلاف وبوی‍ژه شورای حل اختلاف شماره …………. شهری سیرجان و کلیه شرکتهای بیمه خصوصا” بیمه ایران و شعبات ودوایر مربوطه درسراسرکشور وعلی الخصوص در استان کرمان وشهرستان سیرجان دیگرادارات ومراجع ومقامات ذی ربط وذیصلاح تحت هراسم وعنوان و اخذ مبالغ حق بیمه اعم از وجه نقد یا چک صادره در وجه  موکل یا وکیل ،یا معرفی شماره حساب موکل و یا افتتاح حساب بنام وبرای موکل یا بنام خود وکیل و برداشت از حساب ولو مکرر واخذ چک یا چکهای  صادره دروجه موکل ویا خود وکیل و مراجعه به تمامی بانکها و موسسات مالی واعتباری و کلیه شعبات آنها بویژه بانک ملت وتجارت وملی وتنظیم هرگونه رضایت نامه ازجمله رضایت به متهم پرونده و شرکتهای بیمه مربوطه اعم از رسمی ویا غیر رسمی و سپردن هرگونه تعهد اعم از رسمی و غیر رسمی وانجام هرگونه گواهی امضاء وپرداخت هرگونه هزینه تنظیم هرنوع تقاضا و درخواست درخصوص موارد وکالت  و مرتبط با پرونده کلاسه شماره ……………. مطروحه در شورای حل اختلاف شماره …………… شهری سیرجان یا هر شماره کلاسه دیگر موضوع تصادف مورخه …………… در شهر ……………. وعنداللزوم  اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزایی اعم ازاعلام جرم یاباتقدیم دادخواست وشکواییه علیه هرشخص حقیقی یاحقوقی ودفاع ازدعاوی علیه موکل ونسبت به هرخواسته وبهرمیزان ومرتبط با مورد وکالت در خصوص اخذ کلیه دیات و صدمات و خسارات وارش مربوطه و متعلقه به موکل. با حق اعتراض به رای، واخواهی، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی ،اعاده دادرسی ،همچنین باحق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی ، ادعای جعل یا انکارنسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً جزئا” یا کلا”، در صورت لزوم و وجود جهات مثبته عقد قرارداد با وکلای دادگستری  وفسخ یا جایگزینی آن ، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل، معرفی یا جرح شهود، ایراد، معاینه و تحقیق محلی، تأمین دلیل و تأمین خواسته، اجرای قرارها و امضاء ذیل  اسناد و مدارک ونیز پرداخت هزینه های قانونی، با حق مراجعه به تمامی دادسراهای عمومی وانقلاب و دادگاههای حقوقی و جزائی و غیره و اجرای احکام حقوقی و جزائی و همچنین مراجعه به شوراهای حل اختلاف و شرکت‌های بیمه جهت تعقیب وپیگیری پرونده های متشکله و هرگونه اقدام قانونی که نیاز باشد وفی الجمله وکیل مذکور درخصوص انجام وکالت دارای کلیه اختیارات لازمه می باشدپس از اخذ کلیه وجوهات سپس ایصال کلیه وجوهات دریافتی به موکل فوق در قبال اخذ رسید.حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر ولو کرارا” دارای اختیارات ذکر شده است و اقدام و امضاء  وی به منزله اقدام و امضاء موکل نافذ و معتبر است مفاد این وکالت در نفس خود موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.