متن حقوقی سند وکالت فروش ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

 

مورد وکالت: مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ……….. به منظور شرکت در کمسیون مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به قبض رسید تقاضانامه شماره ……. مورخ ……… که تحت شماره …….. در دفتر اندیکاتور ثبت به کلاسه پرونده شماره ……… و شماره سریال تقاضانامه ……….. جهت پلاک … بخش ………. واقع در حوزه ثبتی ………. توسط موکل درخواست سند مالکیت شده است و پاسخگو بودن به اعضای کمیسیون و سپردن هرگونه تعهد و رضایت و ضمانت به کمیسیون مربوطه و سایر مراجع ذیربط در رابطه با مورد وکالت و نیز درخواست هرگونه استعلام و مفاصاحسابهای لازم برای مورد وکالت از ادارات ذیربط و تنظیم توافق نامه و امضاء ذیل صورتحساب و نقشه ها و اوراق و دفاتر و درخواست سند مالکیت و المثنی آن از طریق کمیسیون مذکور به نام خود وکیل یا هر فردی که وکیل به اعضای کمسیون معرفی نماید و انجام تشریفات لازم تا پایان مرحله نهائی و صدور سند مالکیت و تحویل سند از اداره ثبت و چنانچه با صدور سند به نام وکیل موافقت نگردد پس از صدور سند تحویل آن از اداره ثبت که به نام موکل صادر گردیده اقدام به انجام معامله قطعی نسبت به مورد وکالت با هر فرد حقیقی یا حقوقی حتی انتقال به شخص خود به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که وکیل صلاح و لازم بداند با تعهد کشف فساد شرعی و قانونی اسقاط کافه خیارات و وصول و ایصال وجه آن و به عهده داشتن هر گونه اموری که در رابطه با مورد وکالت پیش آید به نحویکه در تمام موارد و مراحل هیچگونه به حضور مجدد موکل نیاز نباشد.

حدود و اختیارات: وکیل مرقوم به منظور انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا کلا یا جزا مفروزا یا مشاعا از طرف موکل دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضای وی به منزله اقدام وامضای موکل نافذ و معتبر است و مدلول این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است و موکل ضمن عقد خارج لازم که به اقراره شفاها بین طرفین جاری شده حق عزل وکیل وضم وکیل وضم امین را از خود سلب و ساقط نمود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.