وکالت فروش ملک بلاعزل با حق توکیل

متن حقوقی سند وکالت فروش ملک بلاعزل با حق توکیل

 

مراجعه به کلیه مراجع ذیصلاح و ادارات و شرکت‌ها اعم از دارائی، شهرداری، ادارات ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، آب، برق، گاز، منابع طبیعی، شوراهای شهر و روستا،بخشداری و فرمانداری،دهیاری، بیمه های تامین اجتماعی و اوقاف و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر و یا کلیه مراجع قضائی رفع کلیه موانع قانونی و بازداشت های احتمالی و یا احقاق حق حضور در جلسات رسیدگی و محاکماتی و عقد قرارداد وکالت دادگستری با وکلای انتخابی یا عزل و نصب آنها و انجام توابع اداری تا حصول نتیجه نهایی و اخذ مجوزهای انتقال و پرداخت کلیه بدهی ها به هر عنوان که باشد و یا فک رهن و پس از رفع کلیه موانع قانونی و اخذ استعلامات مربوطه یا هر نوع گواهی ؛ انجام هرگونه معامله اعم از فروش و انتقال قطعی، رهنی، شرطی، صلح یا صلح سرقفلی حتی به صورت مشاعی یا معاوضه یا اجاره و اقاله یا هر نوع از عقود معین یا نامعین در خصوص پلاک ثبتی فوق و پس از رفع کلیه موانع قانونی، انتقال آن به هر کس به هر بها ولو بنفس خود و حضور در دفتر اسناد رسمی امضا ذیل سند و دفتر مربوطه تحویل و تحول مورد معامله و با حق اخذ ثمن و وجوه و اسقاط کلیه خیارات به هر ترتیبی که خود وکیل صلاح و مقتضی بداند و سپردن تعهدات مورد لزوم با حق انتقال انشعابات موجود در ملک مزبور چنانچه به نام موکل فوق بوده باشد به طوری که درهیچیک از مراحل و موارد نیازی به حضور مجدد موکل نخواهد بود و رفع نقیصه از پرونده ثبتی و شهرداری و اخذ هرگونه جواز اعم از جواز ساخت یا تخریب یا نوسازی و رفع هرگونه خلاف و اخذ پایان کار از شهرداری در اجرای مواد یکصد شهرداری اصلاح با مجاورین تنظیم سند اصلاحی و تنظیم هرنوع اقرار و رضایت یا تجمیع و یا تفکیک و تقسیم و افراز و تهیه کروکی و مهندس ناظر و گواهی امضا یا امضا ذیل صورتمجلس تفکیکی و اخذ سند مالکیت از اداره ثبت تنظیم سند انتقال با صورتمجلس تفکیکی یا با پلاک های ثبتی جدید یا  تفکیکی جدید که نسبت به ملک فوق اختصاص یافته باشد و اخذ مصالح ساختمانی اقدام به احداث واخذ و یا تمدید پروانه ساختمانی و یا اخذ اجاره بها و فسخ و تمدید و اقاله اسناد و مراجعه به هر یک از بانک های کشور و موسسات مالی و اعتباری و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا خود وکیل و به رهن و وثیقه قرار دادن ملک مزبور یا قطعات تفکیکی آن یا مازاد آنها به هر مبلغ و مدت وشرط و قرارداد با هر یک از عقود اسلامی قبول شرایط و تعهدات بانک یا مرتهن و یا دادن اختیار فروش به مرتهن و بطور کلی انجام کلیه امورات لازم و حضور در دفترخانه اسناد رسمی امضا ذیل سند و دفتر مربوطه به کرات یا تنظیم متمم سند و انجام کلیه امور پیش بینی نشده و کلیه کارهای اداری و قانونی ملک پلاک فوق از بدو الی ختم و عند اللزوم اخذ سند مالکیت تک برگی یا جدید یا المثنی از اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا پست مربوطه و انجام کارهای اداری آن و سپردن تعهدات و رفع موانع اداری و وکیل فوق به منظور انجام مورد وکالت با داشتن حق توکیل غیر ولوکرارا و مع الواسطه جزئا وکلا و مشاعا و مفروزا و عرصتا و اعیانا از جانب موکل دارای اختیارات تامه و نیابت مطلقه بوده امضا و اقدام وکیل نافذ و معتبر و مفاد این سند در نفس امر وکالت موثر است و تهیه و تسلیم عملکرد به موکل با اخذ رسید کتبی و در ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل و ضم امین و ضم وکیل و انجام مورد وکالت توسط خود موکل و انجام تمامی امور منافی با مورد وکالت را به طور کلی تا انجام و پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.