متن حقوقی سند وکالت فروش پروانه اکتشاف معدن

 

مورد وکالت: هر گونه اقدام مقتضی قانونی و انجام کلیه تشریفات لازم در خصوص بهره برداری و صلح و واگذاری کلیه حقوق موکل در پروانه اکتشاف شماره ………. مورخ ………… سازمان صنایع و معادن استان …….. موضوع اکتشاف ماده معدنی ………. بهر شخص حقیقی یا حقوقی وبهر مبلغ مال الصلح و بهر نحو و ترتیبی که وکیل صلاح و مقتضی بداند ولو با حضور در سازمان صنایع و معادن استان ………. وامضاء دفاتر و اوراق مربوطه و سپردن تعهدات والتزام و ضمانت کشف فساد و اسقاط نمودن کافه خیارات متصوره و احتمالی و عنداللزوم مراجعه به ادارات دارایی، شهرداری، شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شوراهای محلی، دهیاری، فرمانداری، بخشداری، ثبت، دادگستری، سازمان زمین شهری، سازمان صنایع و معادن وزارت بازرگانی سایرادارات و ارگانها و نهادهای انقلابی و هر مرجع و مقام دیگری که لازم باشد به منظور رفع موانع قانونی در هر زمینه و اخذ پاسخ استعلام و مجوز و هر گونه گواهی و موافقت ورضایت اعم از اصل یا کپی و رونوشت والمثنی نسبت به پروانه موصوف و حق الامتیازهای مربوطه که به نام موکل باشد ، پرداخت حقوق دولتی و عوارض و مالیاتهای مربوطه ودفاع از حقوق موکل در نزد هر مقام و مرجعی که لازم شودو انجام هر نوع معامله اعم از قطعی، صلح، تقسیم نامه، رهنی و اجاره و نیز تنظیم هر نوع مبایعه نامه یا صلحنامه نسبت به سهام موجود در مورد وکالت با هر کس اعم ازحقیقی و حقوقی و به هر مبلغ، شرط، تعهد، مدت و مال الاجاره به هر ترتیبی که وکیل صلاح و مقتضی بداند بنام هرشخص حتی به نام خود و حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء ذیل اوراق، اسناد و دفاتر مربوطه و اخذ وجه حاصل از معامله باحق اسقاط کافه خیارات و تحویل و به تصرف دادن سهام موجود و اقرار به وصول وجه و در رهن وثیقه قراردادن پروانه مذکور موصوف در نزد هریک از بانکهای سراسر کشور در قبال هر مبلغ وام و تنظیم و امضاء ثبت و سند رهنی و افتتاح حساب در ارتباط با وام مذکور و برداشت از آن و تسویه حسابهای لازم و عنداللزوم فک رهن از اسناد رهنی و پرداخت بدهی های معوقه و امضاء فسخ نامه و اوراق مربوطه و در صورت اقتضاء اقامه دعوا در مراجع دادگستری با حق انتخاب وکیل رسمی دادگستری و عزل و نصب انها و انجام کلیه امور موکل در هر یک از ادارات که جهت انجام مورد وکالت لازم شود و به طور کلی انجام هر امری که در مورد وکالت موکل قانوناَ مجاز به انجام آن می باشد اعم از انچه بصراحت در اینورقه قید گردیده یا غیر مصرح به نحوی که در هیچ یک از مراحل و موارد وکالت نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد و ضمن عقد خارج لازم موکل مرقوم حق عزل وکیل ونصب امین را نا پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با توکیل به غیر ولو کرارا جزا وکلا و با داشتن اختیار تامه در انجام مورد وکالت دارای همان اختیاری میباشد که شخص موکل در حدود قانون و مقررات قادر به انجام آن است و کلیه اقدامات و امضاهای وکیل در انجام مورد وکالت به منزله عمل و اقدام و امضای موکل نافذ و معتبر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.