جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

تعهدنامه حفظ محرمانگی

 

اینجانب …………………. فرزند …………………. با شماره ملی: …………………. شماره شناسنامه …………………. متولد: ………………….. با شماره تماس …………………. ساکن …………………. کدپستی ………………….

احدی از پرسنل یا پیمانکار و یا پرسنل پیمانکار شرکت ………………… به شماره ثبت ………………… و شناسنامه ملی شرکت ………………… (که من بعد در این سند “شرکت”نامیده می‌شود) و یا احدی از سهامداران، ذینفعان، همکاران، بازرسان، بازاریابان، سرپرستان فروش و یا پیمانکاران شرکت یا افرادی که به هر نحوی با شرکت همکاری دارند، در کمال صحت و سلامت و با اطلاع و آگاهی کامل از مقررات و قوانین، اعلام و اظهار و اقرار و تعهد می‌نمایم کلیه مدارک و مستندات کتبی و شفاهی مربوط به شرکت یا اطلاعات و فعالیت مرتبط با شرکت (چه بصورت پیمانی یا پیمانکاری یاکارگری)، امانت در اختیار بنده قرار دارد و به هیچ عنوان حق افشا یا اعلام آن را ندارم و در خصوص همکاری با شرکت متعهد می‌گردم به گونه‌ای که:

 1. کاملا آگاهی و اطلاع دارم که افشاء اطلاعات، عبارت است از اینکه: کارمندان، همکاران، یا ذینفعان یا همکاران و مشارکت کنندگان شرکت پیمانکاران یا مجریان پروژه ای کار موقت، هرگونه اطلاعات و به ویژه اطلاعات محرمانه را برای شرکت ها یا افراد دیگر اعم از اینکه آن شرکت‌ها و یا افراد، دارای فعالیت مشابه باشند یا نباشند، به صورت سمعی و بصری ، شفاهی، کتبی و یا از طریق پست الکترونیکی و یا به هر طریق دیگری بدون اطلاع و مجوز کتبی هیئت مدیره و مدیر عامل افشاء یا اعلام نماید.
 2. کاملا آگاهی و اطلاع دارم که هر یک از اینجانب نسبت به مواردی که برحسب جایگاه شغلی اش یا نوع همکاری اش سپرده شده است می‌تواند از اطلاعات آن استفاده (استفاده مجاز) کند و حق استفاده غیر مجاز از اطلاعات و اسناد و مدارک سایر کارمندان و همکارانش یا افرادی که با ایشان ارتباط دارد یا ندارد ولو اینکه به اطلاعات دیگران دسترسی داشته باشد.
 3. کاملا آگاهی و اطلاع دارم که این جانب جز گرفتن تعداد محدودی رونوشت لازم برای اسناد مجاز، نباید به هیچ عنوان از اسناد مربوط به یکدیگر رونوشت گرفته و یا به صورت دیگری مثل کاغذی، الکترونیکی، صوتی و تصویری و غیره، آنها را تکثیر و یا موجبات علنی شدن آن را فراهم آورند.
 4. کاملا آگاهی و اطلاع دارم که اطلاعات محرمانه، عبارت است از هرگونه اطلاعات فنی و غیر فنی در حیطه وظیفه محول شده به افراد اعم از حوزه های تامین، اداری، کارشناسان فروش، امور مالی و حسابداری، حقوقی، فنی، دفتر مرکزی کارخانه، انبارداری، مدیرتولید، مدیرکارخانه، کارگاه تولیدی، کارگران، حوزه های مربوط به استانداردها، ایزو و سیستم های بین المللی پایداری و کربن، سیستم ها و روش ها، منشی و مدیر دفتر و دوایر دیگر و کلیه شاغلین و همکاران (خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و یا خواه در لیست بیمه ای بوده یا نبوده باشند) و متعهد این سند ضمن قبول موارد فوق، اطلاعات محرمانه شامل موارد همکاری، موضوعات و اطلاعات ذیل می‌شود:
 • الف) اختراعات یا ابداعات، روش‌ها یا رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرم‌ها و دانش فنی و اجرایی از جمله روش تولید محصولات و فرمولاسیون‌ها، فرمول‌های تولید و روش‌های تولید و روش‌های آماده‌سازی محصول (اعم از جمع آوری، فرآروش و حمل و نقل و فرمولاسیون‌ها و موارد اضافه شده به محصول)؛ فرایندهای مهندسی شیمی و فرآیندی مربوطه، اطلاعات و دانش مربوط استانداردهای آن همچون استانداردهای ایزو و هر اطلاعاتی مربوط به استانداردهای بین المللی پایداری و کربن؛ استانداردهای دستورالعمل انرژی‌های تجدید پذیر و هر استاندارد مشابه ای که مربوط به پایداری و موضوعات مشابه استانداردهای مذکور باشد و هر آنچه مربوط به پایداری مواد و سوخت‌های بیو و یا پاک وبیودیزل و هر آنچه مربوط به پسماندهای روغنی همچون روغن‌های سوخته و پخت وپز و فست فودی، روغن‌های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی، خمیر صابون، اسید اویل و اسید چرب، روغن پایه، اسیدهای چرب اسکرابر، لرت‌های روغن و ترخیص، تمامی امور مربوط به بازرگانی و کشتیرانی، امور گمرکی و سامانه ثامن و سامانه تجارت فرامرزی و سامانه های گمرکی و ارزی مربوط به پسماندهای روغنی و همچنین متعهد می‌گردم در خصوص کلیه موارد این سند و به ویژه هر نوع موضوعی که مربوط به بند 4 می‌باشد من جمله جمع آوری، خرید و فروش به هر نحو و یا بازرگانی انواع پسماند روغن‌ها اعم از حیوانی و گیاهی و یا روغن پایه و یا پسماندهای روغنی، گلیسیرین، برو پارافین، بیوفیول، بیودیزل، بیوپروفین، گلیسرول و تمامی محصولات وابسته به پایه روغن و یا فرایندهای شیمیایی و فیزیکی آن انحصاراً و صرفا با شرکت چه در زمان همکاری و مراوده مالی و چه پس از خاتمه همکاری و مراوده مالی (به مدت نامحدود) همکاری نمایم و با هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری در هیچ غالبی اعم از کار ثابت، بازاریابی، سرمایه گذاری، مشارکت، کار پاره وقت، مشاوره، اطلاع رسانی، افشا اطلاعات و یا هر نوع ارتباط دیگری همکاری ننمایم و نهایت دقت را در حفظ اطلاعات و دانش داشته باشم.
 • ب) اسرار تجارت و اسامی مشخصات و اطلاعات مشتریان و یا تامین کنندگان، مبلغ مذکور در توافق‌ها و قراردادها اعم از مکتوب و غیر مکتوب، نامه‌نگاری‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، کلیه مطالب موجود در CRM، برنامه‌ریزی‌های مالی، فاکتور و پیش فاکتورها، اسناد حسابداری و فرمول‌های مکتوب و غیر مکتوب، چگونگی ارسال و استانداردهای آن و تمامی موضوعات مربوط به بارگیری اعم از طریق بشکه، فلکسی بگ، ایزو تانک و تانکر و اطلاعات شرکت‌های حمل و متخصصین همکار و یا کلیه اطلاعات مربوط به فروشندگان و تامین کنندگان پسماند روغنی از جمله روغن‌های سوخته پخت و پز، پسماند روغن‌های گیاهی یا حیوانی اسید اویل، خمیر صابون و اسید چرب، لرت و سایر انواع موارد روغنی. برنامه‌ریزی‌های مالی، فاکتور و پیش فاکتورها، تمامی اسناد حسابداری و مالی و فرمول های مکتوب و غیر مکتوب، روش‌های تولید مواد اولیه و کلیه اسناد شامل ورود و خروج مواد، برگه های تولید و برگه‌های بسته بندی و نام خریداران، نام تامین کنندگان مواد برای شرکت، اطلاعات مربوط به فعالیت با شرکت‌های همکار اعم از خرید یا فروش به هر عنوان.
 • ج) تمام اطلاعات مربوط به واحد های تجاری و تولیدی، اطلاعات انحصاری و ایده‌ها، فنون طرح‌های اولیه، ابتکارات، دستگاه‌ها، تجهیزات و برنامه‌ریزی‌های نرم‌افزاری، کار تجربی، توسعه بانک‌های اطلاعاتی، کلیه داده‌ها، جزئیات طراحی مهندسی و فرایند؛ هرگونه اسناد، مدارک، اطلاعات و غیره اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.
 • د) اطلاعات پرسنلی و حقوقی کارکنان، قراردادهای پرسنلی و روش پرداخت و موارد مشابه سرمایه گزاران، ارتباطات قراردادی و تجارت، و اعلام این موضوع که در شرکت در موضوعات مربوط به پسماندهای روغنی و یا هر موضوع وابسته و یا موضوعات دیگری که در ارتباط با حوزه کار شرکت می‌باشد همکاری نموده است در قالب رزومه، سابقه همکاری و موارد مشابه، مبالغ و تمامی محتوا و موضوعات مربوط به توافق‌ها، تفاهم نامه‌ها، و هرگونه اطلاعات مربوط به صورت حساب‌ها و نوع قراردادها، کلیه موضوعات مالی و مالیاتی و بیمه ای و موارد مربوط به جذب سرمایه از هر روش و مدل شامل سرمایه گذاران یا اعتبارات بانکی و ….
 • ه) افشاء بدون مجوز کتبی از هیئت مدیره، یا عدم تعهد و یا تخلف در موارد بالا در طول مدتی که با یکدیگر همکاری می‌نمایند و یا حتی پس از آن (بدون محدودیت زمانی) مگر با تایید مکتوب هیئت مدیره و مدیر عامل، ضمن اینکه هرگونه اسناد، مدارک، اطلاعات و غیره اعم از اینکه ثبت شده باشد یا نشده باشد و در زمره اطلاعات باشد، باید محرمانه تلقی شود و اینجانب، حق ندارم اطلاعات محرمانه و یا عادی شرکت را به هر طریقی که باشد؛ نزد هر شخص حقیقی یا حقوقی، افشا نماییم.
 • م) کلیه دیتاهای موجود در کامپیوترها- دستگاه‌های متعلق مثل دوربین – فلش – هارد اکسترنال – مطالب آپلود شده در سایت – موبایل‌های متعلق به مجموعه دفاتر – تمامی اطلاعات مربوط به هاست، دامنه، ایمیل‌ها و اطلاعاتی که مربوط به بستر IT می‌باشد و سایر موارد از این دست.
 • ن) اسناد و بانک‌های اطلاعاتی فیزیکی در قسمت فروش، فنی، مالی، تامین، دفترمرکزی، کارخانه، اتاق مدیریت، اتاق انباردار، اتاق مدیر تولید، اتاق مدیر کارخانه، اتاق منشی، کارخانه و کلیه فضاهای متعلق به شرکت.

 

 1. اینجانب با علم و اطلاع کافی از اینکه، گیرنده اطلاعات ممکن است زمانی دانش و تجربه مربوط به خود را افزایش دهد، و دانش حفظ شده به شکل نامحسوس در ذهن هیئت مدیره، سرمایه‌گذاران، بازرسان، ذینفعان، کارکنان، گردانندگان، پیمانکاران و مشاوران باقی بماند (دانش باقی مانده در ذهن)، بنابراین اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه افشاء شده تلقی خواهد شد و نباید آن اطلاعات را در جایی مطرح کنم. و تعهد تضمین می‌کنیم که با حسن نیت کامل همکاری کرده و هیچ گونه اطلاعاتی و به ویژه اطلاعات محرمانه به شخص حقیقی یا حقوقی خارج از شرکت فاش نکنیم. و همچنین این تعهد، یک تعهد کامل و انحصاری در مورد عدم افشاء اطلاعات و تعهد کاری می‌باشد که از تاریخ امضاء آن و قبل و بعد آن مکلف به اجرای آن می‌باشیم.
  متعهد هستم اطلاعاتی که شامل پیش بینی های تجاری، بازار فروش، خرید و تامین مواد، طرح‌ها و اطلاعات بازاریابی و تامین، و موارد حرفه ای دیگر می‌باشد و در اختیار من قرار می‌گیرد و هر آنچه که به ضرر شرکت است را برای شخص سوم فاش نکنم.

 2. اینجانب متعهد و ملزم هستم از انجام موارد زیر جداً خودداری نمایم.
 • الف) هرگونه دخل و تصرف مالی از جمله برداشت یا جا به جایی از کلیه حساب‌های مربوط به امور شرکت و غیره.
 • ب) هرگونه دخل و تصرف در اسناد، نامه‌ها، اطلاعات
 • ج) جابجایی، خروج یا برداشت مواد، ارقام و هرگونه مال به نفع خود یا دیگری.
 • د) خرید و فروش یا اجاره اجناس، مواد دستگاه، بدون اجازه کتبی از هیئت مدیره شرکت
 • ر) افشاء و استفاده به نفع خود یا دیگری کلیه رموز بانکی حساب‌های تحویل شده چه شفاهی چه کتبی
 • ه) وصول هرگونه سند به نام خود یا دیگری.
 1. اینجانب اقرار و گواهی می‌نمایم که از بین بردن اطلاعات محرمانه و یا افشاء اطلاعات، باعث لطمه و زیان جبران ناپذیر به شرکت می‌شود و در صورت از بین بردن اطلاعات محرمانه و یا افشا غیر مجاز اطلاعات شرکت و مورد تهدید و مخاطره قراردادن شرکت مذکور توسط اینجانب؛ که تشخیص افشا و عدم افشا تعیین میزان خسارت آن بر عهده هیئت مدیره شرکت می‌باشد. و شرکت می‌تواند از طریق قانونی وارد عمل شده و اقدام لازم را انجام دهد
 2. در صورت عدم انجام تعهدات فوق و یا نقض آنها که به تشخیص هیئت مدیره می‌باشد؛ متعهد و ملزم و مکلف به جبران و پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات وارده می‌باشم و تشخیص و اعلام بروز خسارات یا خیانت در امانت و میزان خسارات وارده بر عهده و به تشخیص هیئت مدیره شرکت می‌باشد و اینجانب هیچگونه اعتراض و ادعای بعدی در این زمینه نداشته و ندارم و حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و لو به عنوان تضرر را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 
1 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
AccAlireza
AccAlireza
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۲۳:۳۹

با تشکر از شما – از مطلبتون استفاده کردم

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x