فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متون حقوقی سند  تعهد و تضمین سردفتری

تضمین سردفتری 


چون در نظر است آقای /خانم ………… با مشخصات مزبور به سر دفتری اسناد رسمی منصوب گردد طبق مقررات وماده ۱۵ ایین نامه دفاتر اسناد رسمی باید تضمین ابواب جمعی به مبلغ مندرج در ماده ۱۵ ایین نامه فوق به اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور بسپارم و در این تاریخ نامبرده فوق در دفتر حاضر و متعهد وملتزم گردید که در قبال هر گونه کسری در امد یا بدهی یا به هر عنوان خسارتی که در مدت تصدی به سر دفتری اسناد رسمی به زیان دولت و اشخاص مشهود گردد و طبق برگهای حسابداری و یا ترتیب دیگری بدهی نامبرده ازطرف اداره صلاحیتدار معلوم و یا اینکه اضافه دریافتی شخص ایشان در قبال وجوه ماخوذه از ارباب رجوع بدست آیدتا مبلغ مندرج در ماده ۱۵ آیین نامه اجرای اسناد رسمی از بدهی و خسارت وارده به دولت و یا اشخاص و یامحکومیتهای نقدی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران که البته حقوق دولت مقدم بر اشخاص خواهد بود را بدون هیچگونه عذری از عهده بر اید و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعیین بدهی می تواند از وجه التزام مذکوراستفاده نماید و این التزام تا زمانیکه به حساب دوران تصدی نامبرده رسیدگی و تسویه نشده است شامل نقل و انتقال وکفالت و غیره نیز می باشد . این سند با توجه به ماده ۱۵ ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی شماره ۹۰۰۰/۵۸۳/۱۰۰مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ تنظیم گردید.
ضمنا” متعهد و ملتزم میگردم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور این ابلاغیه سردفتری رادر دفترخانه مربوطه شروع به کار نموده و مراتب را کتبا” به اداره ثبت محل اعلام نمایم درغیر اینصورت نسبت به لغو ابلاغ سر دفتری خود از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.
. ضامن : اینجانب ……………شاغل ……… برابر ابلاغ شماره / حکم کارگزینی ************مورخ ……….. سازمان………..متعهد و ملتزم می شوم هر زمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد و املاک حوزه ثبتی خدمت سردفتر، خسارت وارده از ناحیه متعهد را از هر حیث تقویم و مورد مطالبه قرار داد و پرداخت مبلغ موردمطالبه از جانب متعهد مواجه با اشکال شود حق صدور اجرائیه علیه هر یک از دو نفر متضامنا داشته و تشخیص ومیزان خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نیز با سازمان مذکور بوده و قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد .
مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

 

تعهد سردفتری 


در تاریخ فوق حاضر دفتر خانه گردید آقای / خانم …………. با مشخصات فوق الذکر متقاضی سردفتری اسنادرسمی و بعدالحضور متعهد گردید که در هیچ یک از مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران از جمله قضاوت وکالت دادگستری عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت عضویت در هئیت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها وموسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی وصاحب امتیازو سردبیر( به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاجنبه علمی داشته باشد ) اشتغال نداردو در صورت اثبات خلاف واقع بدون مورد ادعا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز به اتخاذ هر نوع تصمیم درمورد اینجانب می باشد.همچنین متعهد گردید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در حکم تعیین شده است، اقدام نماید ودر صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی می‌شود.

نکته تنظیم اسناد تضمین سردفتری :

با عنایت به اینکه برابر ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی «نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق ثبت وصول نخواهد شد…» و به موجب ردیف‌های ۱۲۳ و ۱۳۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، اصل بر تعلق حق‌التحریر بوده و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد، لذا به هنگام تنظیم اسناد تضمین موضوع مواد ۱۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۱۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، حق‌الثبت این گونه اسناد باید به صورت غیرمالی و حق‌التحریر به صورت مالی محاسبه شود.  شایسته است ضمن درج مبلغ مورد ضمانت، حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد تنظیمی به شرح فوق محاسبه و وصول گردد.
بدیهی است با توجه به قید مبالغ مورد ضمانت در ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، عدم درج مبلغ مورد ضمانت در سند، موجب عدم تعلق حق‌التحریر مالی نخواهد بود و در صورت عدم درج مبلغ تضمین و اخذ حق‌التحریر به صورت غیرمالی، علاوه بر اعلام تخلف، نسبت به اخذ ده درصد متعلق به کانون (موضوع ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی) اقدام خواهد شد.

توجه تنظیم سند تضمین در سایر اسناد و تنظیم سند تعهد سردفتری در تعهد غیر مالی خواهد بود 

مطابق ماده (۱۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره (۱) آن، اشتغال به سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری همزمان با اشتغال مشاغل دیگر (تجاری – اداری) منافات دارد و تدریس در مراکز آموزش عالی نیز موکول به کسب اجازه از سازمان ثبت می باشد.

 

guest

4 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مینا نوری
احمدی
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۲۰:۳۱

سلام .ببخشید سند تعهد و تضمین سردفتری برای قبولی های جدید تغییری کرده؟ مبلغ چقدر باید زده بشه؟

سناء محمدیان پور
محمدیان پور
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰۸:۴۵

سلام
تعهد و تضمین بصورت تعهد مالی تنظیم بشه؟ ولی حق الثبت غیرمالی و تحریر مالی؟