متن حقوقی سند تعهد بیع (تعهد به انتقال)

 

۱-طرفین قرارداد: این قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین ……………………….. که در این قرارداد طرف اول نامیده می‌شود از یک سو و …………….. که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود از سوی دیگر منعقد گردیده و طرفین متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آن می‌باشند.

۲-موضوع قرارداد: ………. دانگ یک (قطعه زمین، آپارتمان، باغ، خانه و…) به مساحت ………… متر مربع دارای پلاک فرعی ….. از اصلی ….. واقع در بخش …… مورد ثبت شماره ……. صفحه ……. دفتر …… به شماره چاپی …….. که بموجب سند …………… شماره …………… مورخ …….. دفترخانه ……………… به طرف اول منتقل گردیده است بانضمام انباری شماره …….. پارکینگ شماره …… و جریان آب ………….. و برق ……………. گاز ………………. تلفن ………………………. با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه که به رویت طرف دوم رسیده و از کم و کیفیت آن کاملاً آگاه و مطلع می‌باشد.

۳-مبلغ قرارداد: کل مبلغ قرارداد ……..…… ریال می‌باشد که طرف دوم متعهد است در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

۴-تسلیم موضوع قرارداد: موضوع قرارداد در تاریخ …………………. به طرف دوم تسلیم خواهد شد.

۵-تعهدات طرفین:

الف- تعهدات طرف اول

  • طرف اول متعهد است با مراجعه به مراجع ذیربط نسبت به اخذ مستندات، استعلامات و مفاصا حساب‌های لازم اقدام نموده و با تسلیم آن به دفتر اسناد رسمی شماره …………. در تاریخ ………….. جهت انتقال قطعی و تنظیم سند رسمی آن بنام طرف دوم حاضر و اقدام نماید.
  • طرف اول متعهد است در تاریخ ….. نسبت به تحویل موضوع قرارداد به طرف دوم اقدام نماید.
  • چنانچه طرف اول در مواعد مقرر نسبت به تحویل یا انتقال قطعی موضوع قرارداد به طرف دوم اقدام ننماید مکلف است روزانه مبلغ …………. ریال به عنوان خسارت بابت هر یک از نقض موارد مذکور بپردازد.

ب- تعهدات طرف دوم

  • طرف دوم مکلف است همزمان با امضای سند مبلغ ……………… ریال به طرف اول بپردازد و نسبت به پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد در تاریخ …..…… همزمان با تحویل موضوع قرارداد مبلغ ………..….. ریال و همزمان با تنظیم و امضای سند قطعی نسبت به پرداخت الباقی مبلغ قرارداد (…………. ریال) اقدام نماید. پرداخت مبالغ مذکور به حساب شماره ……. و تسلیم قبوض مربوطه به دفتر تنظیم کننده سند دلیل قطعی اجرای تعهدات طرف دوم می‌باشد.
  • در صورتی که طرف دوم ظرف مهلت‌های مقرر به تکلیف قانونی خود عمل نکنند مکلف است مبلغ ………… ریال بابت خسارت به ازاء هر روز تاخیر به طرف اول بپردازد.

۶-شرایط عمومی قرارداد:

الف- چنانچه پس از انقصای مدت مقرر در بند ۱-۵ قرارداد طرف اول به تعهد خود عمل نکرد، طرف دوم با پرداخت مبلغ قرارداد و کسر بدهی‌های احتمالی به مراجع مربوطه، به عنوان وکیل طرف اول با حق توکیل غیر می‌تواند با مراجعه به ادارات و سازمان‌ها نسبت به تهیه مدارک و مستندات و المثنی سند و اخذ پاسخ استعلامات و مفاصا حساب‌های لازم و تسلیم آن به دفترخانه مذکور نسبت به انتقال قطعی موضوع قرارداد بنام خود اقدام نماید.

ب- چنانچه طرف دوم به تعهدات خود اقدام ننماید، طرف اول می‌تواند با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند درخواست صدور اخطار مبنی بر پرداخت مبلغ تعهد شده و در غیر این صورت فسخ قرارداد را نماید، در صورتی که طرف دوم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به انجام تعهدات خود و پرداخت خسارت وارده اقدام ننماید، طرف اول می‌تواند با کسر ۳۰% مبلغ اولین پرداخت و نسبت به پرداخت باقیمانده آن به حساب شماره …………………………….. اقدام و نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ج- طرف اول اعلام نمود که موضوع قرارداد در قید بازداشت و وثیقه نبوده و نسبت به عین و منافع آن حقی برای غیر ایجاد ننموده است، درغیر این صورت نامبرده ضامن کشف فساد در موضوع قرارداد بوده و طرف دوم می‌تواند علاوه بر الزام وی به رفع موانع قانونی و اجرای تعهد یا فسخ قرارداد تا دو برابر قیمت روز موضوع قرارداد را از طرف اول به عنوان خسارت دریافت نمیاد.

د- طرفین کافه خیارات را به ویژه خیار غبن ولو فاحش را ساقط نمودند.

ه- طرف دوم می‌تواند حقوق خود ناشی از قرارداد با به غیر واگذار نماید. در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به تغییر نام طرف قرارداد به عهده طرف دوم و انتقال گیرنده است.

و- پرداخت بدهی‌های موضوع قرارداد و هزینه‌های نقل و انتقال به عهده طرف اول و صرفاً حق‌الزحمه تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه (حق التحریر) باالمناصفه به عهده طرفین است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران آمادگی کامل جهت تنظیم سند تعهد بیع (تعهد به انتقال) و ارایه مشاوره حقوقی و ثبتی در این زمینه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.