متن حقوقی سند صلح عمری با خیار فسخ

 

مورد مصالحه: دو دانگ مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در…………………….. بمساحت ……………………. دسی‌متر مربع قطعه ………. تفکیکی به شماره ……………….. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک …………… فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ……….. تهران با کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا برویت کامل متصالح رسیده و متصالح با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و محل وقوع آن اقدام به انجام مصالحه نمود.
مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی به متصالح تفهیم گردید و نامبرده با مسئولیت خود اقدام به انجام مصالحه نمود اسقاط کافه خیارات باستثناء خیار شرط از طرفین بعمل امد و به اقراره منافع آن قبلا به کسی واگذار نشده است و متصالح متن ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت وکیفیت آن اقدام به انجام مصالحه و اقرار بتصرف وقبض محل مورد مصالحه نمود و سپس جهت استیفای منافع تا زمان حیات در ید مصالح قرار گرفت . ضمنا مصالح متن ضن العقد به متصالح وکالت داد تا چنانچه در تنظیم این سند احتمالا اشتباه و یا سهو قلم روی داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضا اقرار نامه اصلاحی بدون انکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید .حسب الاظهار متصالحین مورد صلح کاملا با مفاد پاسخ استعلام ثبت وگواهی پایان ساختمان و سند مالکیت مربوطه مطابقت و انطباق کامل داشته و باتوجه به آن مبادرت به انجام معامله نموده اند و متصالح متن اعلام نمود تا این تاریخ در مورد معامله تغییری داده نشده و با قبول طرح های احتمالی شهرداری با مسئولیت خود اقدام به انجام معامله نمود . کلیه مدارک توسط متعاملین به دفتر خانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تایید گردید.
ضمن سند متصالح حق انتفاع از مورد مصالحه را به صورت عمری در حق مصالح مادام الحیات وی برقرار نمودتا مصالح مادام العمر خود از منافع آن به رایگان استیفاء نماید
و مصالح می تواند به هر نحو که صلاح بداند از منافع مورد صلح استیفاء منفعت نماید ولو به نحو اجاره بغیر بهر قید و شرط و هر مبلغ و مدت تا مدت حیات خود و دریافت مال الاجاره باحق تمدید و تجدید اجاره و فسخ آن و دریافت اجور بنفع خود و متصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود و سپس جهت استیفاء منافع به قبض مصالح داده شد بنحویکه حق مذبور قائم به شخص مصالح بوده و پس از فوت وی حق مذکور به قائم مقام قانونی و وراث ایشان انتقال نمی یابد و چنانچه مصالح دعوت حق را لبیک گفت مورد صلح ملک طلق و بلامعارض متصالح خواهد بود .
خیار فسخ این سند مادام العمر با خود مصالح است که هر زمان بخواهد در این دفترخانه یا دفتر خانه دیگری بالنفسه وشخصا” مصالحه را فسخ نماید بنحویکه این حق قائم به شخص بوده و پس از فوت وی حق مذکور به قائم مقام قانونی و وراث ایشان انتقال نمی یابد و چنانچه مصالح دعوت حق را لبیک گفت مورد صلح ملک طلق و بلامعارض متصالح خواهد بود .
به طرفین سند بالاخص متصالح تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تامیزان مبلغ مندرج در این سند میباشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.
متصالحین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف نظر مینمایند .ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ فوق بابت حقوق دولتی و انشعابات مربوطه (اعم از مصرفی و تفکیک وتغییر قطر انشعاب و فاضلاب ) و برق و گاز بدهی معوقه داشته باشند که متصالح وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از مصالح که ایشان نیز متعهد پرداخت می باشند دریافت نماید بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت وصدور سند مالکیت کاداستری به طرفین ومتصالح تذکر و تفهیم گردید .این سند باستناد قانون تسهیل اسناد مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۵ تنظیم گردیده مراتب عدم اخذ مفاصا حساب شهرداری به خریدار تفهیم گردید مورد قبول وی قرار گرفت و متضامنا متعهد پرداخت کلیه بدهی به اداره شهرداری و سایر ادارات گردیدند.
به طرفین سند بالاخص خریدار تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تامیزان مبلغ مندرج در این سند میباشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.
-متعاملین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف نظر می‌نمایند.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.