متن حقوقی سند صلح قطعی با حفظ منافع بانک

 

مورد مصالحه عرصتا” و اعیانا” با کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا برویت کامل متصالح رسیده و متصالح با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و محل وقوع آن اقدام به انجام مصالحه نموده و مورد مصالحه را نیز تصرف نمود. مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی به متصالح تفهیم گردید و نامبرده با مسئولیت خود اقدام به انجام مصالحه نمود اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن به هر درجه که باشد از طرفین بعمل امد و به اقراره منافع آن قبلا به کسی واگذار نشده است و متصالح متن ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت و کیفیت آن اقدام به انجام مصالحه و اقرار بتصرف وقبض محل مورد مصالحه نمود. ضمنا مصالح متن ضن العقد به متصالح وکالت داد تا چنانچه در تنظیم این سند احتمالا اشتباه و یا سهو قلم روی داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضا اقرار نامه اصلاحی بدون انکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید.

حسب الاظهار متصالحین مورد صلح کاملا با مفاد پاسخ استعلام ثبت وگواهی پایان ساختمان و سند مالکیت مربوطه مطابقت و انطباق کامل داشته و باتوجه به آن مبادرت به انجام معامله نموده اند و متصالح متن اعلام نمود تا این تاریخ در مورد معامله تغییری داده نشده و با قبول طرح های احتمالی شهرداری با مسئولیت خود اقدام به انجام معامله نمود. کلیه مدارک توسط متعاملین به دفتر خانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تایید گردید و باظهاره مورد معامله فاقد مدیر ساختمان میباشد و متصالح متعهد گردید تا این تاریخ هر گونه بدهی احتمالی بابت هزینه های عمومی ساختمان طبق قانون تملک آپارتمانها اعم از اب و برق و غیره داشته باشد از مال خود بپردازد و طبق قبوض پرداختی از مصالح مطالبه و وصول نماید.

متصالحین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف نظر می‌نمایند.

ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ فوق بابت حقوق دولتی و انشعابات مربوطه (اعم از مصرفی و تفکیک وتغییر قطر انشعاب و فاضلاب ) و برق و گاز بدهی معوقه داشته باشند که متصالح وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از مصالح که ایشان نیز متعهد پرداخت می باشند دریافت نماید

بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت وصدور سند مالکیت کاداستری به طرفین ومتصالح تذکر و تفهیم گردید .متصالحین ضمن اعلام اینکه از قانون تسهیل اسناد رسمی مطلع می باشند تعهد نمودند پس از امضا این سند ظرف مدت مقرربه دارایی مربوطه مراجعه و نسبت به پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند. نظر به اعلام موافقت بانک مسکن با صلح شش دانگ پلاک ثبتی فوق الاشعار به آقای ……………که بموجب اسناد رهنی شماره های ……… مورخ …………. تنظیمی این دفتر خانه در رهن و وثیقه بانک مسکن قرار دارد متصالح ضمن اقرار به اطلاع کامل از مفاد و شروط و تعهدات سند رهنی یاد شده و لازم الاجرا بودن آن ،ایفاء باقیمانده تعهدات و پرداخت اقساط بدهی آن در سررسید مقرر را بدون قید و شرط تعهد و قبول نمود شش دانگ گروگان کماکان و تا ایفاء کامل تعهدات و تسویه بدهی ناشی از از سند مزبور در رهن بانک باقی مانده و اقرار نمود از تاریخ تنظیم سند رهنی فوق تا کنون در وضعیت عرصه و اعیانی پلاک مورد وثیقه هیچ گونه تغییری که منجر به کاهش ارزش وثیقه یا افزایش تعهدات و بدهی های مترتب بر آن شده باشد ایجاد نشده است. به طرفین سند بالاخص متصالح تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تامیزان مبلغ مندرج در این سند میباشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.