فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی سند اجاره آپارتمان اداری

 

مورد اجاره: ششدانگ یکدستگاه آپارتمان فوق الذکر با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن با حق استفاده و بهره بردای ازبرق و آب و گاز و خط تلفن به شماره ……………………….. منصوبه که مستأجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع آن کاملاً مطلع میباشد و به جهت ……………….. ( دفتر مدیریت شرکت سازه ) به مستأجر اجاره داده شده است و مستأجر مورد اجاره را روئیت کرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف کرده است.

مدت اجاره: … سال تمام شمسی از تاریخ …. لغایت ………….. میباشد. 

مال الاجاره به اظهار متعاملین درتمام مدت ……………… ریال که مستأجر متعهد است ماهیانه مبلغ …………….. ریال در اول هرماه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود. تعداد … برگ قبض اقساطی رسمی تسلیم مستأجر گردید.

مبلغ ………………. ریال (………..میلیون ریال) به عنوان قرض الحسنه از طرف مستأجر به موجر پرداخت گردید و موجر متعهد میباشد مبلغ مزبور را در زمان تخلیه عیناً به مستأجر مسترد دارد. شروط:

۱- پرداخت مالیات مستغلاتی وانجام تعمیرات اساسی لازمه به عهده موجر میباشد.

۲- انجام تعمیرات جزئی و ازاله زباله و تنظیفات و حفظ اعیان مورد اجاره به عهده مستأجر میباشد و مستأجر متعهد است به همان نحو که مورد اجاره را صحیح و سالم و رنگ آمیزی شده تحویل گرفته در انقضاء مدت یا هنگام فسخ نیز به همان نحو صحیح و سالم و رنگ آمیزی شده تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید.

۳- مستأجر متعهد است شکست درب و شیشه و قفل و لولا و سایر اعیانات مورد اجاره را به نصب عین یا پرداخت قیمت آن جبران نماید.

۴- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را جزئاً یا کلاً به نحو اشاعه یا مفروز تحت هیچ عنوان به غیر ندارد.

۵- اجرت المثل زمان تصرف برابر با اجرت المسمی میباشد.

۶- تخلف از هر یک از شروط موجب حق فسخ بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

۷- پرداخت عوارض مشاغل شهرداری و پسماند و مالیات مشاغل در طول مدت قرارداد و تا زمان تخلیه بر عهده مستأجر میباشد.

۸- مستأجر متعهد می گردد به جز جهت …………….. (آرایشگاه زنانه به عنوان مثال) در محل فعالیت ننماید و در صورت تخلف از این شرط علاوه بر خیار فسخ برای موجر مستأجر متعهد به تسویه کلیه بدهی ها می باشد.

۹- مستأجر موظف به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و دارایی در سررسید موعد یا زمان تخلیه می باشد.

۱۰ – سرقفلی و حق واگذاری کسب و پیشه متعلق به موجر است و مستأجر اقرار نمود هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی و حق کسب پیشه به موجر پرداخت ننموده است.

۱۱- به درخواست متعاملین این سند بدون اخذ مفاصا حساب مستغلاتی و بیمه و کسب و پیشه تنظیم و متعاملین متضامناً متعهد پرداخت هرگونه بدهی معوقه بابت مالیات مستغلاتی و بیمه و کسب و پیشه و غیره می باشند.

 

مدارک و مستندات

  1. استعلام ثبت در صورتی که اجاره زائد بر سه سال باشد.
  2. اصل سند مالکیت
  3. استعلام از اداره تأمین اجتماعی البته باستناد قانون تسهیل درصورت توافق طرفین و قبول مسئولیت تضامنی ایشان الزامی نمی باشد 
  4. کپی و اصل مدارک شناسایی طرفین

نکته:
مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ و  نظر کمیسیون وحدت رویه به شماره ۸۵۵/۹۶۰۰۱ استعلام از اداره دارایی لازم نیست.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *