متن حقوقی سند اجاره تجاری

 

مورد اجاره وحدود آن: ………… دانگ یک دستگاه مغازه فوق الذکر با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن که ازکمیت وکیفیت ومحل وقوع مورد اجاره کاملا مطلع می‌باشد. ملک مورد اجاره واقع در …………. می‌باشد.

مدت اجاره: ………. ماه از تاریخ…………….. تا تاریخ …………. می‌باشد که مستأجر مکلف است در پایان مدت مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر دهد و قبض رسمی به شماره ……….. سری……….. صادر و تسلیم موجر گردید وحسب الاقرار مورداجاره صرفاً جهت ………….. به اجاره مستأجر داده شده است ومستأجر حق استفاده دیگری را از مورد اجاره ندارد مگر با رضایت کتبی موجر وکسب مجوزهای لازم از ادارات ذیربط وچنانچه ثابت شود مستأجر از مورد اجاره به غیر از شغل یاد شده استفاده دیگری نموده ویا تحت هرعنوان اعم از نمایندگی و وکالت و غیره مورد اجاره را به غیر واگذارنموده موجر حق دارد نسبت به فسخ اجاره نامه اقدام نماید ونیز مستأجر اقرار نمود هیچگونه وجهی بابت حق سرقفلی وکسب و پیشه به موجر پرداخت ننموده و در پایان مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی وغیره نخواهد بود وهرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

مال الاجاره: در تمام مدت مبلغ …………….. ریال که مستأجر متعهد است در اول هر ماه مبلغ …………. ریال به موجر بپردازد. تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و بنا به درخواست موجر یک برگ قبض رسمی بشماره ………… سری …………… صادرگردید. ضمناً” مبلغ ……………. ریال بابت قرض الحسنه به موجر پرداخت گردیده است که بایستی در ختم مدت و یا فسخ قرارداد اجاره و پس از تسویه حساب به مستأجر مسترد گردد.

 

شروط: #

۱-مالیات مستغلات وعوارض و تعمیرات لازم و اساسی با موجر وتعمیرات جزئی به عهده مستأجر می‌باشد.

۲-حفظ اعیان مورد اجاره به عهده مستأجراست

۳-مستأجر حق واگذاری منافع مورداجاره را کلاً یاجزئاً به غیرندارد.

۴- چنانچه مستأجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره را تخلیه وتحویل نماید وموجر از تحویل گرفتن استنکاف ورزد مستأجر میتواند با تحویل کلید مورداجاره به دادگاه محل، تامین دلیل نماید.

۵-مستأجر متعهد است همانطور که مورداجاره را سالم تحویل گرفته در موقع تخلیه سالم تحویل داده وجبران هرگونه کسر و یا انکساری را بنماید.

۶-پرداخت بهای آب وبرق مصرفی درمدت استفاده به عهده مستأجر میباشد وارائه مفاصاحساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستأجر تعهد گردید.

۷- بنا به اقرارموجر نامبرده فاقد حساب بانکی می‌باشد.

۸- پرداخت مالیات بر درآمد اداره دارایی و حق بیمه کارگران تامین اجتماعی برعهده مستأجر می‌باشد.

۹- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم را ندهد مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

۱۰-تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضای مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

۱۱- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید و همچنین مفاصا حساب ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و غیره را اخذ و به موجر تحویل دهد. در صورت حدوث خسارت نسبت به عین مورد اجاره مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

۱۲- چنانچه هر یک از طرفین بخواهند زودتر از موعد مقرر ملک مورد اجاره را تخلیه نمایند بایستی یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام گردد در صورتی که مستأجر متقاضی باشد بایستی یک ماه اجاره را پرداخت نماید و در صورتی که موجر متقاضی باشد بایستی از دریافت یک ماه اجاره خودداری نماید در هر حال به اجبار نمی توان قبل از اتمام موعد مقرر طرفین را مجبور به فسخ قرارداد نمود.

۱۳- این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

۱۴- پس از انقضای مدت اجاره تا تخلیه عین مستأجره اجرت المثل برابر اجرت المسمی است.

۱۵- کلیه حقوق فعلی و آتی مربوط به مالک می باشد ومستأجر در زمان تخلیه حق هیچگونه ادعایی نسبت به ملک فوق را ندارد.

۱۶- در صورت انقضاء مدت اجاره و عدم تخلیه، مستأجر روزانه می بایست مبلغ ……………. ریال به عنوان وجه التزام به موجر پرداخت نماید.

۱۷-ضمن العقد خارج لازم و حاضر که بصورت شفاهی فیما بین موجر و مستأجر منعقد گردید حق فسخ مورد اجاره با موجر می‌باشد.

 

مدارک و مستندات #

  1. استعلام ثبت در صورتی که اجاره زائد بر سه سال باشد.
  2. اصل سند مالکیت
  3. استعلام از اداره تأمین اجتماعی
  4. کپی و اصل مدارک شناسایی طرفین

مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ و  نظر کمیسیون وحدت رویه به شماره ۸۵۵/۹۶۰۰۱ استعلام از اداره دارایی لازم نیست.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.