اجاره مال غیر منقول وقفی #

متون حقوقی سند اجاره مال غیر منقول وقفی : ۱-موجر-موقوفه  ……… بامشخصات فوق به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه  شهرستان …….  نسبت  به  ………  دانگ  مشاع  واداره اوقاف وامورخیریه …….  نسبت  به …….  دانگ مشاع از ششدانگ مورد اجاره به نمایندگی ………… ۲-مستأجر ………… با مشخصات فوق ۳-مورد اجاره زمین مسکونی میزان سهم ………… ازششدانگ از پلاک ………… اصلی ازموقوفه………واقع درشهر……….به مساحت ………… که  محدوداست به حدود اربعه زیر:

شمالاً ………. شرقاً: ………… جنوباً …………..غرباً ……………. که  به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نموده وصرفاً به منظوراشتغال به …………….  ۴-مدت  اجاره ……  سال  کامل  شمسی  ازتاریخ …….. لغایت ………. ۵-مبلغ  کل  اجاره  بها ………….. ریال  از قرار سالانه ………… ریال  که مستأجر متعهد است در آخر هر سال در قبال  قبض رسمی  به  موجر  پرداخت  نماید.

شروط وتعهدات:

۱-  چون مستأجر با موافقت  موجر با حق ثبت و اخذ سند مالکیت در مورد اجاره احداث اعیانی نموده است  احداث هر گونه اعیانی جدید مجاز در تاریخ امضا این سند منوط به موافقت کتبی موجر و پرداخت  پذیره  به  موقوفه  ورعایت  مقررات  مربوطه  خواهد بود.

۲-مستأجر متعهد  است  اجاره  بها را در موعد مقرر بپردازد و در صورت  تأخیر و انقضای مدت  ده روز از موعد مقرر اختیار فسخ در بقیه  مدت  برای موجر خواهد بود.

۳- مستأجر حق واگذاری  مورداجاره  را کلاً یا جزئاً قبل  یا بعد از احداث  اعیانی  بدون  موافقت کتبی  موجر به هیچ  نحوی از انحا حتی به عنوان  وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر ندارد.

۴- مستأجر متعهد است در پایان مدت  قرارداد حداکثر ظرف  مدت  یکماه  سند اجاره را برابر مقررات  اوقافی  تجدید نماید. در صورت عدم مراجعه در خلال مدت مزبور به منزله انصراف و یا اعراض از رابطه  استیجاری خواهدبود و همچنین موجر قبول نمود که درصورت  انجام  کلیه  تعهدات مستأجر نسبت به تجدید سند اجاره  طبق  مقررات  اقدام  نماید.

۵- مستأجر بدون موافقت کتبی موجر حق تغییر کاربری مورد اجاره را ندارد.

۶- مستأجر وضامن هر دو متضامناً درقبال  موجر نسبت  به  پرداخت  اجور، مسئول  خواهند بود و هرگاه اعتبار ضامن به تشخیص  موجر  سلب  شود مستأجرمتعهد است  ضامن معتبر دیگری  ظرف مدت یکماه  ازتاریخ  اخطار کتبی موجر، معرفی  نماید.

۷- مستأجر متعهداست پس از پایان  مدت اجاره ویا فسخ سند تا تاریخ تنظیم سندجدید یا تخلیه مورداجاره اجور را برابر نظرکارشناس منتخب موقوفه پرداخت نماید.

۸- انتقال اعیان توسط مستأجر به غیر موکول به تصفیه حساب وپرداخت اجور و پذیره وجلب موافقت کتبی موجرخواهدبود.

۹- مستأجر در صورت تخلف  از هر یک از شروط مندرج در این سند علاوه  بر پرداخت اجور ایام تصرف مکلف به تخلیه و تحویل مورداجاره خواهد بود و موجر حق  دارد با نظر کارشناس مرضی الطرفین  یا کارشناس  منتخب  دادگاه  معادل   ۸۰% بهای  اعیانی  احداثی  مستأجر را به  وی  پرداخت یا درصندوق دادگستری تودیع  ونسبت  به  تملک  اعیان و تخلیه عرصه واعیان  ازطریق دادگاه اقدام نماید.

۱۰-مستأجر با علم  وآگاهی کامل ازکم  وکیف  مورد اجاره  اقدام به تنظیم این سند نموده و متعهد گردید هرگونه  ادعائی  درباره  نحوه  بهره برداری  نسبت  به مورد اجاره  وامثال  آن  پیش  بیاید شخصاً پاسخگوباشد.

۱۱- تخلف از هر یک از شروط این  سند موجب  اختیار فسخ  سند برای  موجر خواهد بود.

 

مدارک و مستندات #

  1. استعلام ثبت در صورتی که اجاره زائد بر سه سال باشد.
  2. اصل سند مالکیت
  3. استعلام از اداره تأمین اجتماعی
  4. کپی و اصل مدارک شناسایی طرفین

نکته:
مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ و نظر کمیسیون وحدت رویه به شماره ۸۵۵/۹۶۰۰۱ استعلام از اداره دارایی لازم نیست.

 

دفتر اسناد رسمی 662 تهران 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.