متن حقوقی سند اجاره نامه اوقاف مزروعی

 

۱-موجر-موقوفه ……..بامشخصات فوق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ……. به نمایندگی ……….

۲-مستأجر ………… با مشخصات فوق

 

۳-مورد اجاره: زمین مزروعی میزان سهم ………… ازششدانگ از پلاک ………… اصلی ازموقوفه………واقع درشهر……….به مساحت ………… که محدوداست به حدود اربعه زیر:

شمالاً ………. شرقاً: ………… جنوباً …………..غرباً ……………. که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نموده و صرفاً به منظور امر زراعت.

۴-مدت اجاره …… سال کامل شمسی ازتاریخ …….. لغایت ……….

۵-مبلغ کل اجاره بها ………….. ریال از قرار سالانه ………… ریال که مستأجر متعهد است در آخر هر سال در قبال قبض رسمی به موجر پرداخت نماید.

 

شروط وتعهدات #

۱- مورداجاره صرفاً به منظور زراعت به اجاره داده شده ومستأجر حق تبدیل وتغییر مورداجاره وایجادهیچگونه اعیانی وغرس اشجار در آن را بدون موافقت موجر ندارد ودرصورت تخلف، اعیانی واشجار متعلق به موقوفه خواهد بود.

۲-هرگاه بنا به تشخیص موجر اعتبار ضامن سلب شود مستأجر متعهد است ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار کتبی موجر ضامن معتبر دیگری را معرفی ودرصورت تخلف مستأجر از پرداخت مال الاجاره، موجر حق اقدام قانونی جهت دریافت اجاره بها علیه هریک از ضامن ومستأجر را منفرداً”ویامجتمعاً”دارد.

۳-اعیانی واشجار موجود کماکان متعلق به موقوفه است ومستأجر باید در حفظ وحراست آن کمال مراقبت را بنماید.

۴-مستأجرحق انتقال مورد اجاره راکلاً ویا جزئاً به صورت سند رسمی ویا عادی به هرنحوی از انحا از قبیل وکالت، صلح حقوق ومشارکت یا اقرارنامه ویاعملاً ونظایر آنها به دیگری ندارد مگر با موافقت کتبی وقبلی موجر و درصورت تخلف موجرحق فسخ وتخلیه مورد اجاره را خواهدداشت.

۵-هزینه تنظیم سند وهزینه های دیگر از قبیل کودآبیاری، لایروبی وهزینه های بنایی وغیره کلاً به عهده مستأجر و هزینه نوکنی قنات وانهار وچاه درصورت لزوم با تائید کارشناس منتخب اداره اوقاف و امور خیریه به عهده موجر خواهد بود.

۶-مستأجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد ودر صورت تأخیر وانقضای مدت یکماه علاوه برحق صدور اجرائیه یا اقدام قانونی دیگر جهت وصول مال الاجاره اختیار فسخ در بقیه مدت با موجر خواهد بود ومستأجر حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت .

۷-درذصورت فوت مستأجر با توافق وزارت رابطه استیجاری با رعایت مفاد این سند تا پایان اجاره ادامه خواهد داشت.

۸- مستأجر متعهد است در انقضای مدت یا لدی الفسخ مورد اجاره را همانطوری که تحویل گرفته، تحویل نماید وحق مطالبه آب وگل وحقوق زارعانه وحق ریشه و دسترنج را ندارد.

۹-در صورتی که عملکرد مستأجر در مدت اجاره مورد رضایت موجر باشد پس از پایان مدت اجاره بارعایت مقررات وتوافق طرفین وتعدیل اجاره بها تنظیم سند جدید با مستأجر بلامانع است.

۱۰-مستأجر موظف است شخصاً و بالمباشره در مورد اجاره استیفای منافع نماید.

۱۱-مستأجر حق تغییر وضع مورد اجاره وخاکبرداری در مورد اجاره وامثال آن را ندارد و در صورتی که تخلف مستأجر به تائید کارشناس منتخب موجر برسد حق فسخ سند اجاره وخلع ید از مستأجر ومطالبه خسارات را خواهد داشت.

۱۲-تخلف از هریک از شروط مندرجه در این سند موجب اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود ودر هر حال مستأجر موظف است تا تاریخ تخلیه یا تنظیم سند جدید اجور متعلقه طبق نظرکارشناس منتخب را به موجر بپردازد.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.