سند قطعی غیر منقول به استناد قانون تسهیل

متن حقوقی سند قطعی غیر منقول به استناد قانون تسهیل

 

– با قدرالسهم از عرصه کل ومشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرائی مربوط به آن و با جمیع متعلقات شرعیه وعرفیه آن بدون استثناء بانضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به امتیازات برق اختصاصی و به‌قدر السهم از امتیاز آب و برق و گاز اشتراکی منصوبه در آن

 مفاد بند ۹۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۷/۲۵ سازمان ثبت به خریدار تذکر و تفهیم گردید

-اسقاط کافه خیارات متصوره خصوصاً خیار غبن ولو به هر درجه که باشد از طرفین به عمل آمد

قبض و اقباض نیز از ناحیه طرفین به عمل آمد و فروشنده متعهد و ملتزم گردید چنانچه کشف فسادی ازلحاظ مالکیت در مورد معامله حادث و یا مورد معامله مستحق للغیر درآید شخصاً پاسخگو باشد و کلیه غرامات و ضرر وزیان وارده به خریدار را جبران و پرداخت نماید.

 و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است و خریدار ضمن اطلاع کامل از محل وقوع ملک و کمیت و کیفیت آن اقدام به انجام معامله و اقرار به تصرف محل مورد بیع نمود

-ضمناً فروشنده به خریدار مزبور وکالت با حق توکیل به غیر داد تا چنانچه در تنظیم مستندات مبنا ویا در تنظیم این سند احتمالاً اشتباه یا سهو قلم روی‌داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضا اقرارنامه اصلاحی بدون آنکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید

-این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور به استناد پایان کار مذکور که برویت خریدار رسیده و نامبرده ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات پایان کار مذکور و تاریخ صدور آن و عدم مغایرت وضع موجود مورد بیع را با پایان کار مرقوم تائید و گواهی نمود و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً در کلیه مراحل و مراجع ذیصلاح مسئول و جوابگو می‌باشد این سند با موافقت متعاملین به استناد پایان کار فوق تنظیم‌شده است و خریدار با علم و آگاهی و اطلاع کامل از عدم دریافت پایان کار جدید با مسئولیت خویش اقدام به انجام معامله نمودند.

– ضمن العقد بین طرفین مقرر گردید که چنانچه مورد معامله تا تاریخ زیر بابت حقوق دولتی و مصرفی انشعابات منصوبه بدهی معوقه داشته باشد که خریدار وجهی از این بابت پرداخت نماید حق دارد وجوه مزبور را با ارائه قبوض و مدارک مربوطه از فروشنده که ایشان نیز متعهد و ملتزم پرداخت می‌باشد دریافت نماید.

-کلیه مدارک توسط متعاملین به دفترخانه ارائه و اصالت آن از جانب ایشان تائید گردید وباظهاره مورد بیع فاقد مدیر ساختمان می‌باشد و خریدار متعهد و ملتزم گردید تا این تاریخ هرگونه بدهی احتمالی بابت هزینه‌های عمومی ساختمان طبق قانون تملک آپارتمان‌ها اعم از آب و برق و گاز و غیره ونیز هرگونه بدهی به هر یک از ارگان‌ها و نهادها وادارات دولتی و غیره خصوصاً دارائی و شهرداری (بدهی موضوع ماده ۱۸۷ و غیره دارائی و عوارض نوسازی و نقل‌وانتقال و غیره شهرداری) داشته باشد از مال خود بپردازد و طبق قبوض پرداختی از فروشنده مطالبه و وصول نماید مسئولیت انجام معامله کلاً با متعاملین است.

– این سند بنا به تقاضای متعاملین مذکور به استناد قانون تسهیل در تنظیم اسناد تنظیم گردیده وصرفا استعلام ثبت دریافت گردیده و متعامل با علم و آگاهی و اطلاع کامل از عدم دریافت گواهی مفاصاحساب نوسازی و پایان کار جدید و گواهی ماده ۱۸۷ قانون امور مالیاتی با مسئولیت خویش اقدام به انجام معامله نمودند -در ضمن به شرح بخشنامه‌های ۱۱۱۶۹/ ۳۴ مورخ ۸۵/۶/۲۱ و ۳۴/۱۲۶۱۹ مورخ ۸۵/۷/۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران به شرح ماده نه قانون مذکور در خصوص عدم دریافت سایر اسناد و مدارک و برابر ماده شش قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و بند ج ماده اول قانون مزبور سایر اسناد و مدارک به طرفین تذکر داده شد و ضمن قبول مسئولیت تضامنی وپاسخگوئی به مراجع مربوطه کلیه تعهدات قانونی بدهی‌های مربوط به ملک ناشی از عدم دریافت مدارک پیش‌گفته تا زمان تنظیم سند که طبق توافق محقق و مسلم بوده می‌باشند

-مورد معامله به اقرار فروشنده مرقوم و شرح در گواهی دارایی ذیل الذکر دارای کاربری مسکونی بوده و فاقد ارزش تجاری و سرقفلی می‌باشد که به خریدار تذکر و تفهیم گردیده و مشارالیه از این موضوع مطلع و آگاه گردیده است

-متعاملین فوق متضامنا مسئول کسر پرداخت احتمالی حق الثبت به خزانه دولت می‌باشند و چنانچه اضافه پرداختی در هر مورد داشته باشند از آن صرف‌نظر می‌نمایند به طرفین سند بالأخص خریدار تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تا میزان مبلغ مندرج در این سند می‌باشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

بخشنامه ۹۰/۱۳۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ سازمان ثبت جهت تعویض سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری به خریدار تذکر و تفهیم گردید.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.