فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متون حقوقی سند قطعی منقول با وکالت خریدار

 

تمامی شش‌دانگ یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق که با تمام لوازم موجود به رویت کامل خریدار رسیده و به اقرار در تصرف دارد. اسقاط کافه خیارات خصوصا” خیار غبن فاحش از طرفین بعمل آمده و خریدار تعهد پرداخت بدهی عوارض و مالیات مورد معامله را نمود و فروشنده تا ده سال شمسی ضامن کشف فساد شرعی و قانونی مورد معامله می‌باشد. مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۱۳۰-۵۸/۰۱/۱۴ سازمان ثبت به متعامل تفهیم شد و مسئولیت انجام معامله متضامنا به عهده متعامل است.چون کلیه مدارک و مستندات این سند توسط متعامل به این دفترخانه ارائه شده در صورت کشف خلاف در صحت و اصالت آنها متعامل شخصا پاسخگوی مراجع مربوطه خواهد بود.به متعامل تذکر داده شد که مسئولیت سردفتر و دفترخانه تا میزان مبلغ مندرج در این سند می‌باشد و نسبت به مازاد مبلغ مندرج در این سند مسئولیتی نخواهد داشت.

ضمنا فروشنده به خریدار مزبور وکالت با حق توکیل به غیر دادتا چنانچه در تنظیم مستندات مبنا ویا در تنظیم این سند احتمالا اشتباه یا سهو قلم روی داده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم وامضا اقرارنامه اصلاحی بدون آنکه در ماهیت این سند خللی وارد سازد اقدام نماید.

چنانچه در متن سند وکالت به وکیل اختیار تنظیم سند اقرارنامه اصلاحی داده شده باشد بند انتهایی درج در غیر اینصورت به جهت عدم جواز حذف شود .

.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *