جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

با تبدیل «تجارت به شیوه الکترونیکی» از یک خیال و تصور به «واقعیتی غیر قابل اغماض» انعقاد قراردادهای الکترونیکی در سطح بین المللی و گسترده رواج‌ یافته است. یکی از مباحث مهمی که با انعقاد این دسته از قراردادها در سطح‌ بین المللی مطرح می‌شود،

مطالعه مطلب »