جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: بیع

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و پذیرش آن در حقوق ایران

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و پذیرش آن در حقوق ایران

چکیده گرچه امروزه همه نظام‌های حقوقی در ضرورت ثبت بیع مال غیرمنقول اتفاق‌ نظر دارند، با این حال همه نقش واحدی را به ثبت در بیع مال غیرمنقول اعطاء نمی‌نمایند.برای مثال در حالی که در حقوق آلمان، ثبت، شرط انتقال مالکیت‌ به خریدار تلقی شده

مطالعه مطلب »
تعهد به بیع

تعهد به بیع

سند تعهد به بیع، جایگزین رسمی قولنامه و مبایعه نامه در حال حاضر، غالباً تعهد به انتقال مال غیرمنقول به صورت سند عادی است و در صنف مشاورین املاک در قالب قولنامه (تعهد به بیع) و یا مبایعه‌نامه تنظیم می‌شود و فرم‌های جدیدی که تحت

مطالعه مطلب »