جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: تجارت الکترونیکی

‌‌‌بررسی‌ خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی

‌‌‌بررسی‌ خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی

چکیده قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به علت نوپایی خود چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی و هم‌چنین باتوجه به‌ مخفی و مبهم ماندن بسیاری از جنبه‌ها و کارکردهای بالقوه آن تاکنون و مدت زمان کمی‌ که از تصویب قوانین مربوط‌ به‌ آن می‌گذرد،

مطالعه مطلب »