جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: تعهدنامه

بررسی ماهیت تعهدنامه های رسمی ونحوه فسخ آنها

بررسی ماهیت تعهدنامه های رسمی و نحوه فسخ آنها

مقدمه امروزه در فرایند انجام امور اداری در عرصه های مختلف درصورتی که مقدمات کاری مستلزم گذشت زمان بوده و حصول نتیجه قبل از محقق شدن تمامی شرایط و مقدمات لازم آن مورد نیاز فوری باشد، یا یکی از شرایط و مقدمات کار، اساسا غیر

مطالعه مطلب »