جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: حجیت اسناد

حجیت اسناد

حجیت اسناد

‌ ‌‌‌قانون‌ مدنی ما در مواد به بعد، دومین دلیل از دلایل اثبات دعوی را‌ اسناد‌ کتبی‌ برشمرده است. لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قراردادن آن‌ها، با توسعه روز افزون علوم‌ و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن پایه‌های اعتقادات

مطالعه مطلب »