جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: خیار تفلیس

‌‌‌بررسی‌ خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی

‌‌‌بررسی‌ خیارات فقهی در قانون تجارت الکترونیکی

چکیده قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به علت نوپایی خود چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی و هم‌چنین باتوجه به‌ مخفی و مبهم ماندن بسیاری از جنبه‌ها و کارکردهای بالقوه آن تاکنون و مدت زمان کمی‌ که از تصویب قوانین مربوط‌ به‌ آن می‌گذرد،

مطالعه مطلب »
اسقاط کافه خیارات

اسقاط کافه خیارات

قطعاً اگر تا به حال پای قراردادی همچون قراردادهای بیع (خرید و فروش) و یا اجاره نشسته باشید، با این جمله که ( اسقاط کافه خیارات از متعاملین به عمل آمد ) برخورد کرده‌اید. در تمامی‌ قراردادها که اساس و بنیان معالات را در جومع

مطالعه مطلب »