جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: رسانه

سکوت در برابر هجمه های رسانه ای

سکوت در برابر هجمه های رسانه ای

متاسفانه در جامعه امروزی و در شرایط فرهنگی عصر حاضر ، صدا و سیما نقش بر جسته ای در تخدیش چهره جامعه کاتبین بالعدل و تخریب نهاد سردفتری و دفتریاری داشته است. به خوبی می دانیم اثرگذاری رسانه ها خصوصاً صدا و سیما با پیامدهای

مطالعه مطلب »