جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: سکوت

سکوت در برابر هجمه های رسانه ای

سکوت در برابر هجمه های رسانه ای

متاسفانه در جامعه امروزی و در شرایط فرهنگی عصر حاضر ، صدا و سیما نقش بر جسته ای در تخدیش چهره جامعه کاتبین بالعدل و تخریب نهاد سردفتری و دفتریاری داشته است. به خوبی می دانیم اثرگذاری رسانه ها خصوصاً صدا و سیما با پیامدهای

مطالعه مطلب »
سکوت تا به کی

سکوت تا به کی

ما یک نهاد حقوقی بزرگ در جامعه هستیم و اجرای مقررات و گسترش عدل را وظیفه ذاتی خود میدانیم با یک قرن سابقه و جایگاه رفیع قرآنی که قانون  مداری و اخلاق و سلوک ما را به امانت داری شهره عام و خاص نموده است

مطالعه مطلب »
برزخ سکوت

برزخ سکوت

دفاتر اسناد رسمی دوران وانافزای بی توجهی در امر تامین معیشت را در برزخ سکوت سر می کنند و تاول دردناک تورم و افزایش هزینه های زندگی بر دلشان سنگینی می کند و در تحمل اینهمه بی مهری و جفا طاقت فرسا و یافتن چتر حمایتی نومید گشته اند.

مطالعه مطلب »