دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: عقد

شروطی برای ازدواج

شروطی برای ازدواج

شروطی برای ازدواج شروطی برای ازدواج خانواده به عنوان نخستین نهاد و هسته ی مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می رود و تعبیر ساده لوحانه ایست که نقش این نهاد را صرفاً محدود به تکثیر و بقای نسل بدانیم، هر چند که این

مطالعه مطلب »