جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: ماده پنج قانون مدنی

وصیت اقلیت های دینی

وصیت اقلیت های دینی

در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران اقلیت‌های غیرمسلمان نیز حضور دارند این اقلیت ها نیز برخوردار از تمامی حقوق اکثریت می‌باشند حقوق اقلیت ها مورد عنایت حکومت ها است در جمهوری اسلامی ایران نیز اقلیت های مذهبی و همچنین اقلیت های دینی که دارای

مطالعه مطلب »