جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: ماده 1309

ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی

ارزش سند رسمی ضرورت احیای ماده (1309) قانون مدنی ادله اثبات دعوا به مجموعه اموری گفته‌ می‌شود که قانونا از آنها برای اثبات‌ حقانیت خود‌ در دعوا یا بی‌حق نشان دادن‌ طرف مقابل نزد دادرس استفاده کرد. در‌ ماده (194) قانون آیین‌ دادرسی‌‌ دادگـاههای عمومی

مطالعه مطلب »