جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: ملک

بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)

بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)

چکیده نهاد ثبت که تضمین‌کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه‌ جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام‌های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه‌ای‌ با توجه‌ به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می‌پردازد. نظام ثبتی ایران

مطالعه مطلب »
تعهد به بیع

تعهد به بیع

سند تعهد به بیع، جایگزین رسمی قولنامه و مبایعه نامه در حال حاضر، غالباً تعهد به انتقال مال غیرمنقول به صورت سند عادی است و در صنف مشاورین املاک در قالب قولنامه (تعهد به بیع) و یا مبایعه‌نامه تنظیم می‌شود و فرم‌های جدیدی که تحت

مطالعه مطلب »